Nettsider med emneord «Studentforhold»

Ei kvinne og ein mann står på eit podium
Publisert 1. des. 2022 14:51

Alderstillegg og kjønnspoeng kan bli fjerna for søkjarar til høgare utdanning og ein standardisert opptaksprøve kan erstatta privatisteksamenar, føreslår Opptaksutvalet. NSO-leiaren er skeptisk til ein opptaksprøve.

Ein mann med kappe står midt mellom studentar
Publisert 1. des. 2022 04:30

UiO meiner forslaget om studieavgifter for studentar frå land utanfor EØS og Sveits ikkje bør innførast. Det går fram av utkastet til ei høyringsfråsegn som blir lagt fram i Universitetsstyret på tysdag.

Publisert 30. nov. 2022 13:42

Studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan nå få karrierestøtte integrert i studieløpet. Leder for Karrieresenteret ved UiO sier det ikke finnes tilbud som Finn din framtid andre steder i Norge.

Portrett av en kvinne som står i ei gate
Publisert 29. nov. 2022 23:43

Fulltidsstudenter får 5400 kroner i økt støtte til studier. – Et solid løft for studentene, sier Arbeiderpartiet. Seier med bismak, kommenterer NSO-leder. – Et statsbudsjett som forverrer studenters helse, ifølge samskipnadsleder.

Publisert 4. nov. 2022 12:35

Stor opptrapping i studelånet er også blant forslagene i SVs alternative statsbudsjett.

Flere internasjonale flagg
Publisert 31. okt. 2022 14:03

Søknadsfristen for internasjonale studenter utenfor EU og Sveits går ut før statsbudsjettet vedtas i desember. Regjeringens forslag om skolepenger har skapt stor usikkerhet blant internasjonale søkere.

Portett av en kvinne
Publisert 8. sep. 2022 14:52

35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.  Jeg er dessverre ikke overrasket, men jeg blir lei meg og synes det er frustrerende, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Publisert 16. aug. 2022 10:12

Over fire av ti av norske studenter har få eller ingen venner på studiestedet sitt. Risken øker om man dropper fadderuke og studentforeninger.

En kvinne står midt i en gate
Publisert 2. aug. 2022 16:48

– Det er trist å se at det etter tre år med en storsatsing på studentboliger fra regjeringens side, står nesten like mange studenter i kø nå, som i 2019, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam.

Portrett av en mann med briller
Publisert 30. juni 2022 13:51

Flyktninger skal få  studere uten generell studiekompentanse samtidig som ukrainske studenter i Norge får forlenget stipendordningen sin. Det har regjeringen bestemt.  

To kvinner og to menn hilser på  hverandre
Publisert 25. mai 2022 12:16

Regjeringen fordeler 1000 studieplasser landet rundt til ukrainske studenter på flukt, 100 plasser går til UiO, 125 til UiB, mens NTNU får 140 plasser.

Portrett av en mann med briller
Publisert 27. apr. 2022 11:49

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.  Tallene viser at det  totalt er 2,2 søkere per studieplass til de 62 191 planlagte studieplassene,  som er 518 flere enn i fjor.

En samling av studenter på Universitetsplassen
Publisert 27. apr. 2022 11:12

Universitetet i Oslo er et av landets mest populære studiesteder, og studentene setter pris på de tverrfaglige tilbudene. 17 266 søkere har UiO som sitt førstevalg, viser søkertallene som ble lagt fram i formiddag. 

Portrett av en kvinne
Publisert 25. apr. 2022 19:08

Om de får viljen sin vil mange snart måtte aktivt melde seg av utveksling. Men det forsikres at ingen skal bli sendt mot sin vilje.

Publisert 21. apr. 2022 10:47

Lørdag skal studentene velge sin nye leder. Vi har spurt ut de to kandidatene som kniver om plassen.

Publisert 30. mars 2022 12:00

Jeg håper institusjonene kan bli enda flinkere på å legge til rette for studentenes frihet og trygghet til å snakke, skrive, lytte, utfordre og lære.

Portrett av en kvinne
Publisert 24. mars 2022 09:57

– Vi har ikke merket noe voldsomt trykk foreløpig, sier Nokut-direktøren. Erfaringene fra krigen i Syria gjør likevel at de følger utviklingen tett.

To kvinner står i foajeen ved Georg Sverdrups hus
Publisert 19. mars 2022 16:00

Studentar frå Ukraina, Russland og Kviterussland i Noreg får pengar frå den norske staten for å kunna halda fram med studia. Det opplyser forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert 6. mars 2022 20:48

Studenter i Norge fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland opplever allerede en stor psykisk påkjenning. Vi må derfor forsikre studentene om at de ikke blir sendt ut av Norge.  

Publisert 9. feb. 2022 11:23

– Målet har vært å skape en stuefølelse, forteller Selma Dahl. Hun er en av fire studenter som har vært med på å innrede litteratursalongen i underetasjen i Georg Sverdrups hus.

Publisert 8. feb. 2022 09:57
Publisert 7. feb. 2022 13:53
Studenter deltar under semesteråpning på Universitetsplassen i Oslo
Publisert 1. feb. 2022 09:52

Universitetet i Oslo får tildelt over 8,5 millioner og Studentsamskipnaden i Oslo får 15,4 millioner kroner av  potten på 170 millioner regjeringen nå har bevilget til ekstra koronatiltak for studentene.