Nettsider med emneord «Studenforhold»

Skjermpdump at statsminister Jonas Gahr Støre
Publisert 13. jan. 2022 20:44

Flertallet av studentene kan trolig vende tilbake til universitetene og høyskolene og få mer fysisk undervisning. Det anbefaler statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen at lærestedene legger til rette for. – Dette går riktig vei, synes UiO-rektor. 

Portrett av ein mann i ein stol på eit kontor
Publisert 11. jan. 2022 17:16

– Om det blir fjerning av raudt nivå for elevar i vidaregåande, må det opna for mykje meir fysisk undervisning på universiteta, seier UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert 7. aug. 2020 16:03

– Eg er uroleg for faddervekene og festing generelt. Festing og drikking gjer at ein lett gløymer reglane. Åtvaringa kom frå avdeligsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Ein mann står med hendene godt planta i ein stolrygg
Publisert 1. aug. 2020 12:14

UiO har enno ingen planar om å innføra obligatorisk bruk av munnbind. – Per dags dato ser me ulempene som fleire enn fordelane, seier rektor Svein Stølen.

Publisert 6. okt. 2016 10:36

Studentene får én uke ekstra i studiestøtte, utbetalt fra juni 2017.  Det går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Norsk studentorganisasjon er fornøyd med denne utviklingen mot 11 måneders studiestøtte.

Publisert 23. apr. 2015 15:13

Det er viktig og flott at UiO no set i gang ein ekstra innsats for å spreia bodskapen om alle studieplassane ved utanlandske universitet som står til disposisjon for UiO-studentar, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 17. okt. 2014 10:30

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trur framleis det er ein god ide med skulepengar for utanlandske studentar. Men no overlet han avgjerda til Stortinget, skriv På Høyden.

Publisert 6. juni 2014 16:41

Britiske FutureLearn blir plattforma som skal tilby gratis UiO-kurs til nettstudentar over heile verda. Dei amerikanske plattformene Coursera og EdX tapte i konkurransen fordi dei må fylgja USAs boikottlover.

Publisert 21. jan. 2014 16:59

UiOs system for kvalitetssikring av utdanninga bør bli godkjent av NOKUT. Det er rådet frå komiteen som har utført ei evaluering av utdanningskvaliteten på UiO. Komiteen er likevel ikkje nøgd med ordninga med tilsynssensor og kvalitetssystemet for forskarutdanninga.

Publisert 1. nov. 2013 16:45

Doktoravhandlinga om Richard Strauss’ opera Salome blei ein døropnar til stillinga som informasjonskonsulent i Operaen for Hedda Høgåsen Hallesby . – Det kjennest viktig for meg å vera her, synest ho.

Publisert 6. aug. 2013 09:26

Terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik skal ifølgje advokat Vibeke Hein Bæra mangle generell studiekompetanse, og kan dermed ikkje starte på studiet han har søkt på.  

Publisert 31. juli 2013 13:54

- EUs regjeringer kan ikke være gratispassasjerer hos Lånekassen.De skylder egne studenter en god nasjonal studiefinansieringsordning, sier leder av Norsk studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje.Han reagerer på at arbeidsinnvandrere og deres barn får rett til studiestøtte fra vertslandet.

Publisert 20. juni 2013 15:35

For første gong har sisteårskullet på medisinstudiet gjennomført ein kombinasjon av digital og praktisk eksamen. – Dette gjer det tryggare å sleppa dei ut som legar, seier leiar for eksamenskommisjonen Kristian Bjøro. Kulltillitsvald Elisabeth T. Ulseth gir også eksamensforma ståkarakter.