Nettsider med emneord «Strategisk plan» - Side 2

Publisert 21. jan. 2010 09:22

Ledelse og universitet er interessant! Når universitetsfolk sier at de ikke vil ha ledelse, setter det følelsene i kok hos utenforstående. Og når utenforstående sier at universitetet trenger ledelse, rasler professorer med sablene. Hva er det med dette temaet som gjør det så brennbart? spør jusdekan Hans Petter Graver.  

Publisert 2. aug. 2011 14:06

Forskning er i sitt vesen utadrettet og står dermed fjernt fra dem som er involvert i de lokale lønnsforhandlingene. Dette gapet blir særlig stort hvis man som forsker skulle være så uheldig å jobbe med internasjonale prosjekter.

Publisert 26. jan. 2010 10:40

Alle studenter og ansatte har blitt invitert med på høringen om UiOs strategi for de neste 10 årene. Men høringsdokumentet er på 30 sider! Og det er sørgelig vanskelig å danne seg noen formening om dokumentet som helhet. Her trengs kraftig beskjæring – derfor dette opprop!

Publisert 29. okt. 2012 09:21

Parat vil at UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet lykkes og støtter derfor universitetets miljøarbeid.

Publisert 3. nov. 2010 13:56

Administrasjonen på hele UiO skal gjennomgås og utvikles for å sikre at den bidrar til å nå målene i Strategi 2020, og samtidig skape et større internt handlingsrom for primærvirksomheten.

Publisert 3. juni 2010 16:46

I forlengelsen av Strategi 2020 vedtok Universitetsstyret i slutten av april en egen Handlingsplan for vitenskapelig ansatte 2010–2012.

Publisert 3. nov. 2009 11:50

Hvordan kan UiO tjene på den varslede studenteksplosjonen? Og hvordan bør universitetets samfunnsoppdrag utføres? Det er blant utfordringene Strategisk plan 2010–2020 skal bidra til å løse. 13. november sendes førsteutkastet ut på høring.

Publisert 3. des. 2009 10:29

UiO skal satsa endå meir på internasjonalisering. – Det kan betra omdømmet vårt som eit leiande, internasjonalt universitet, og det vil føra til at me kan trekkja til oss dei flinkaste forskarane og studentane, trur viserektor Doris Jorde, som er rektoratet sin ”utanriksminister”.  

Publisert 28. jan. 2010 17:11

– Eg møter personar som viser eit stor engasjement for Universitetet i Oslo og som er opptatt av institusjonen sitt ve og vel, seier rektor Ole Petter Ottersen etter to timar med kontortid i foajeen i Georg Sverdrups hus.  

Publisert 28. jan. 2019 17:24

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vi har flere fremragende forskningsmiljøer enn noe annet norsk universitet, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo i dette blogginnlegget som handler om Strategi 2030. Hun leder strategiarbeidet.

Publisert 3. feb. 2010 11:49

– Det er svært viktig for både universitetet og Oslo kommune at me blir meir synlege i sentrum. Difor har me ambisjonar om at UiO på lang sikt kan etablera eit permanent forskingstorg på Tullinløkka, med utstillingar om vitskap i Historisk museum og Nasjonalgalleriet, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 3. okt. 2018 11:47

Denne høsten setter vi i gang arbeidet som skal lede frem til en ny strategi for UiO i perioden 2020 til 2030. Som rektorat har vi et sterkt ønske om å ta i bruk kunnskapen som finnes på og utenfor UiO på best mulig måte, skriver rektoratet ved UiO i dette innlegget.

Publisert 23. okt. 2004 18:32

Rektor Arild Underdal tar nå over arbeidet med å skrive utkast til ny strategisk plan for 2005-2009. Det skjer etter klar oppfordring fra Universitetsstyret. - Vi må ha et tydelig strategidokument som Styret har klarert, før vi sender det på høring, sier Underdal.

Publisert 23. nov. 2009 16:02

– Å få eit stort nok økonomisk handlingsrom blir den største utfordringa for UiO dei neste ti åra. Det er både rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe einige om. – No ynskjer me innspel  til den strategiske planen frå 2010 til 2020 frå alle dei UiO-tilsette, seier dei.  

Publisert 11. feb. 2019 07:55

Det er tankesmia kopling av utdanning og forsking som er først ute med fellesmøte. Det begynner no klokka 08.00 i Realfagsbiblioteket på Blindern.

Publisert 1. feb. 2019 04:30

–UiO-tilsette og studentar vil vera entusiastiske for Universitetet i Oslo på tvers av eige fag og interesseområde. Det er eg sikker på, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo som har tru på at mange av dei vil koma med innspel til UiOs strategi 2030. Fire tankesmier skal gi draghjelp

Publisert 27. jan. 2010 11:00

– Fagmiljøa må sleppa dei beste forskarane ut i dagen med ein gong det kjem nye studentar. Og det må bli like meritterande å undervisa som å forska, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein debatt om framtidas Universitetet i Oslo på Blindern tysdag 26. juni.  

Publisert 17. juni 2010 12:12

Dagens rektorat lovde at UiO skulle bli endå meir synlege i media om dei fekk styra universitetet. Nesten eitt år etter ser det ut til at dei har lykkast med det.

Publisert 5. feb. 2010 16:19

Behovet for formidling blir i stor grad underkommunisert i utkastet til Strategisk plan 2010-2020. I endå større grad blir innovasjon overkommunisert.

Publisert 29. des. 2004 10:16

- Vi må kvitte oss med den historiske forestillingen om at UiO som landets største universitet må dekke alle fagfelt. Med seks universiteter og mange høyskoler kan vi rolig legge fra oss denne ambisjonen uten at samfunnet vil lide av den grunn, mener rektor Arild Underdal.

Publisert 6. mai 2010 00:01

Nokre fagmiljø ser ut til å tru at satsinga på internasjonalisering vil seia at det er fritt fram å annonsera ledige stillingar på engelsk i norske aviser. Dette er misforstått internasjonalisering.

Publisert 22. aug. 2012 14:44

Fire ansatte i Grønt UiO og Kommunikasjonsavdelingen har vært på turné langs vestkysten av USA og Canada. – Verdt både pengene og Co2-utslippene, konkluderer prosjektleder Jorulf Brøvig Silde i Grønt UiO. 

Publisert 5. mai 2010 23:45

I sitt møte 27.04.2010 vedtok styret ved Universitetet i Oslo en ny strategisk plan – Strategi 2020. Ambisjonen er å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet frem mot 2020.

Publisert 26. apr. 2010 14:32

Høringsrunden er over, og i morgen skal Strategisk plan 2010–2020 vedtas i Universitetsstyret. Tidligere Apollon-redaktør Johannes Løvhaug er fornøyd med at ”kunnskapstriangelet” forskning, utdanning og innovasjon utgår. Han mener likevel at planen på flere punkter burde vært mer konkret.

Publisert 8. okt. 2014 05:00

Den kritiske rapporten fra UiOs Strategic advisory board er ikke lagt i en skuff. Oppfølgingsarbeidet er i gang, og rektor Ole Petter Ottersen antyder at styrket tverrfaglig samarbeid kan bli et av flere resultater.