Nettsider med emneord «Statsvitenskap» - Side 3

Publisert 19. aug. 2013 10:52

Valgforsker Bernt Aardal er blitt professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han forlater dermed Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 8. nov. 2011 16:15

– Velferdsstaten si historie gir oss både trøyst og håp om at den også overlever finanskrisa. Det er dessutan den som er best til å avgrensa fattigdomen, sa statsvitskapsprofessor Kees van Kersbergen på Eilert Sundt-forelesinga i går.

Publisert 14. feb. 2008 09:28

- Er pressen en uavhengig makt? Nei, den er ikke det, selv om jeg gjerne skulle ha ønsket det. Pressen er mer et speil for samfunnet enn en selvstendig muskel, og det har alltid vært sånn, sa den erfarne Dagblad-journalisten John Olav Egeland. Han svingte også pisken over dagens politikere på den tredje frokosten med Bernt.

Portrett av en mann med briller
Publisert 14. jan. 2022 15:54

Eriksen presenterer et slags idealbilde av den rasjonelle offentligheten som ledende institusjoner ikke engang prøver å etterstrebe. Dersom Eriksen hadde rett, hadde demokratiske samfunn med en fri presse løst de fleste av sine store problemer for lengst.

Ein mann i blå skjorte er ute og går medan mangle ber på valplakatar
Publisert 8. nov. 2020 14:31

– USA treng no ein president som veit korleis statsapparatet kan setjast i sving. Alt Biden har sagt og gjort hittil høyres svært lovande ut. Det seier USA-eksperten Hilmar Mjelde etter at det no er klart at demokraten Joe Biden blir USAs neste president.

Publisert 18. jan. 2022 20:36

Fremtidens løsninger skal på bordet når UiO-forskere skal forene oljebransje, miljøbevegelse, fagforeninger og politikere i diskusjoner om hva som må til. 

Publisert 28. aug. 2011 14:19

– Forskarar må analysera manifestet til den norske terroristen som stod bak terroråtaka i Oslo og på Utøya. Dei må ikkje vera redde for å bli konfronterte med ideane hans. Det sa forskar Anders Romarheim då han innleidde forelesingsserien ”Etter 22. juli” i Gamle festsal laurdag ettermiddag.

Publisert 8. okt. 2015 14:22

Francis Fukuyama er superstjerne innanfor statsvitskapen. Onsdag trekte den snart 63 år gamle Stanford-professoren fullt hus i Universitetets aula.

Publisert 12. sep. 2017 13:32

- Én av forklaringene på Arbeiderpartiets store tilbakegang kan være at stortingskandidatene deres er for lite representative – les: for høyt utdannede – i forhold til kjernevelgerne, og at velgerne dermed ikke føler seg nok representert, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Universitetsavisa.

Publisert 8. aug. 2019 05:00

Både val, bompengar, vindkraft og asylpolitikk vert tema for debattar Universitetet i Oslo står bak på Arendalsuka i neste veke. Rektor Svein Stølen synest det er ei viktig satsing.

Publisert 28. aug. 2007 13:57

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga hadde med seg liste fra sin hjemkommune Ås da hun selv forhåndsstemte ved Universitetet i Oslo 24. august. - Vi bruker store ressurser for å få flest mulig til å stemme. Håpet er at valgdeltakelsen blir høyere enn de 59 prosentene vi oppnådde ved kommunevalget i 2003, sier hun i ei pressemelding. Derfor kan studenter nå også få forhåndsstemme på lærestedene.

Publisert 21. jan. 2022 04:30

UiO-forskarar har undersøkt i kva grad ekspertar kan kontrollerast. – Me må ikkje undervurdera det faktum at den som blir stilt til ansvar for ei avgjerd, vil forsvara den, sa seniorforskar Tobias Bach ved Arena på eit seminar ved UiO.

Publisert 2. mai 2019 04:00

Det har vore ein sterk vekst i talet på tilsette medarbeidarar i partia som bidrar til utvikling av politikk og strategi. Det er eit av forskingsfunna i boka «Makt og opposisjon» som kom ut 30 april.

Publisert 18. juni 2003 09:09

- Kristeleg Folkeparti har klart å halda på kjerneveljarane sine på rundt 10 prosent trass i at lekmannskristendomen har endra seg mykje sidan teologiprofessor Ole Hallesbys namn var synonymt med lekmannsrørsla.

Publisert 10. sep. 2017 15:16

Frank Aarebrot er død, 70 år gammel.  Professoren i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen er kjent som en av Norges fremste og mest folkekjære forskningsformidlere. 

Publisert 3. juli 2003 09:11

Ingen land kan ha ein identisk marknadsøkonomi eller planøkonomi. Alle modellane vil vera prega av dei nasjonale tradisjonane i dei landa dei blir brukte. Det er tesen til det internasjonale nettverket av vitskapsfolk som ser på samanhengen mellom kultur og økonomi.

Publisert 4. nov. 2011 16:51

– Diskusjonen i Framstegspartiet om dei skal gi våre nye landsmenn menneskeverd eller om dei skal tura fram med den same innvandringsretorikken som før, er den viktigaste debatten i Noreg no, sa Iver B. Neumann, fungerande direktør for Norsk utanrikspolitisk institutt på eit møte ved UiO i dag.

Publisert 12. des. 2016 15:57

Protestar og slagord møtte USAs tidlegare utanriksminister Henry Kissinger då han skulle delta i ein samtale med Jimmy Carters tryggingsrådgjevar Zbigniew Brzezinsky i Universitetets aula i går.

Publisert 1. apr. 2022 18:48

Sundag skal folket i Ungarn bruka røysteretten for å avgjera om statsminister Viktor Orbán og partiet hans Fidesz får halda fram med regjeringsmakta i fire år til. Ungarske akademikarar spår valsiger til den sitjande ultrakonservative regjeringa.

Publisert 16. nov. 2011 22:05

Kvalitetsreformen har ført til et massivt kvalitetsfall ved norske universiteter. Allmenndannelsen må gjeninnføres for å redde demokratiet, mener professor Bernt Hagtvet.

Publisert 26. aug. 2013 11:38

Forskingsrådet og NORAD har sagt nei til vidareføring av studiar og forsking om demokrati og velferd som UiO driv i samarbeid med India, Indonesia, Nepal og Burma. – Det meste me har bygt opp, vil rasa saman, fryktar statsvitskapsprofessor Olle Törnquist .

Publisert 9. jan. 2012 16:46

– Før parlamentsvalet i 2010 garanterte Liberaldemokratane at dei ikkje ville auka studieavgiftene i England og Wales. Etter at dei kom i koalisjonsregjering med Det konservative partiet gjorde dei nettopp det. Då tapte dei ein stor del av truverdet sitt, sa den tidlegare leiaren for Liberaldemokratane, Charles Kennedy på Universitetet i Oslo i dag.

Publisert 11. mars 2008 17:46

Tallet er 169 millioner. Det er det anslåtte antallet drepte i ulike folkemord og politiske masseovergrep begått i løpet av det 20. århundre. Mandag 10. mars lanserte professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, boka "Folkemordenes svarte bok" på et åpent seminar i Urbygningens gamle festsal.

Publisert 18. jan. 2016 10:08

Det nye "Senter for ekstremismeforskning" åpner dørene i lokaler ved Universitetet i Oslo mandag 1. februar. Professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen skal lede senteret.

Publisert 16. jan. 2012 11:11

Terroraksjoner er vanskelige å unngå, men omfanget av skadene kan reduseres ved at myndighetene kan påvirke terrorister til å angripe mål som påfører samfunnet mindre skade. Det framgår av doktoravhandlingen til Sunniva Frislid Meyer ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo.