Nettsider med emneord «Språkpolitikk» - Side 4

Publisert 22. sep. 2010 14:42

Dei språklege retningslinjene viser at Universitetet i Oslo no ynskjer å vera på offensiven i utforminga av ein språkpolitikk for framtida.

Publisert 17. sep. 2010 11:25

– Eg er nøgd med at dei språkpolitiske retningslinjene slår fast at norsk skal vera hovudspråket på UiO, men ikkje at det har tatt fire og eit halvt år å få dei godkjende. Det seier professor Helge Hveem som leidde utvalet som først staka ut ein språkpolitikk for universitetet.

Publisert 17. sep. 2010 11:07

Språkpolitikken til UiO skal ta vare på og utvikla bruken av norsk språk og fagterminologi. Engelsk er det primære framandspråket. Det går fram av dei nye språkpolitiske retningslinjene som nyleg blei godkjende av rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 23. juni 2010 10:30

I dag er ein marginal del av pensumet ved universiteta og høgskulane på nynorsk. Det er ei av årsakene til at mange studentar vel å bytte frå nynorsk til bokmål. Vi krev at universitets- og høgskulesektoren blir med på å snu utviklinga.

Publisert 3. juni 2010 10:22

Dersom ein ikkje vil ta steget fullt ut og gjere professorane til ”vanlege pensjonistar” og rett og slett seie og skrive pensjonert professor, så bør ein i alle fall heretter berre bruke forkortinga prof. em., så slepp ein heile ståket med latinske bøyingar, som berre rotar det til for folk flest, skriv språkprofessor Arne Torp.

Publisert 3. juni 2010 09:59

Betegnelsen professor emerita må avskaffes umiddelbart, og bruken av professor emeritus bør fases ut. Det mener språkprofessor Arne Torp. Direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet innrømmer at rådet har gitt feilaktige latinråd.

Publisert 6. mai 2010 00:01

Nokre fagmiljø ser ut til å tru at satsinga på internasjonalisering vil seia at det er fritt fram å annonsera ledige stillingar på engelsk i norske aviser. Dette er misforstått internasjonalisering.

Publisert 16. feb. 2010 15:37

Kun 3,5 prosent av tekstene på universitetets nettsider var på nynorsk i 2009. Uniforum er den eneste enheten ved UiO som oppfyller mållovens krav.  

Publisert 20. jan. 2010 13:42

Stipendiatene Anders Vaa og Guro Fløgstad på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO har sammen utgitt en bok som avliver seiglivede myter om språk, blant annet myten om at eskimoer har mange ord for snø.

Publisert 13. nov. 2009 15:26

Undertegnede litteraturlærere ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) vil gjerne få komme med følgende kommentarer til Torill Steinfelds innlegg i Uniforum.  

Publisert 10. nov. 2009 16:02

Gjenopprettelsen av et studium i nordisk språk og litteratur ved UiO vil bringe UiO på linje med andre norske universiteter. Nordiskstudenter ved UiO skal da ha igjen en plattform som er felles, skriver Torill Steinfeld, som er professor i nordisk og i norskdidaktikk (ILN).

Publisert 10. nov. 2009 13:18

31 000 artiklar om like mange ord på 812 sider. Det inneheld band 8 av Norsk Ordbok som kjem ut denne veka. – Det er produsert på 16 månader, så dette har gått fort, synest prosjektdirektør Åse Wetås.  

Publisert 28. sep. 2009 10:37

27 prosent av masterstudentene i Norge går på engelskspråklige programmer. Det viser en ny studie som er utført på oppdrag av Språkrådet, står det i ei pressemelding.

Publisert 17. mars 2009 10:03

Barn lager miniatyrer av verden gjennom lek. Slik kartlegger de verden. ”Literacy” handler om hvordan man tilegner seg verden. Den prosessen starter forut for språket.

Publisert 2. mars 2009 10:35

Studentmållaget i Oslo meiner at me treng ein medviten språkpolitikk for å halde på eit sterkt norsk språk.

Publisert 24. feb. 2009 09:57

Norskkursene ved Universitetet i Oslo holdes ikke bare for utenlandske forskere, men også for ektefellene, partnerne og kjærestene deres.  

Publisert 28. jan. 2009 14:16

Vil vi ha et norskspråklig UiO – og Norge – eller skal vi la engelsk ta over?

Publisert 27. juni 2008 16:49

Regjeringa vil lovfesta at universitet og høgskular har ansvaret for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk. Det går fram av stortingsmeldinga om norsk språkpolitikk, "Mål og meining", som blei lagt fram av kultur- og kyrkjeminister Trond Giske i dag. Alle doktoravhandlingar på engelsk må også ha eit samandrag på norsk eller omvendt, står det i meldinga.

Publisert 17. juni 2008 14:02

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av hovedtalerne under en internasjonal konferanse om språklige minoriteter som finner sted i Oslo onsdag og torsdag. - Vi skal diskutere hvilken stilling språklige rettigheter har innen internasjonal rett, og hvordan vi kan ta vare på mangfoldet i politisk, økonomisk og sosialt samkvem, sier Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter i ei pressemelding.

Publisert 27. mai 2008 14:41

- Språk byggjer bruer til kunnskap og mellom menneske lokalt og globalt. Norske elevar skal bli gode språkbrukarar og bli betre til å lese. Noreg treng språkkompetanse i framtida, derfor må vi sikre rekrutteringa til språkfaga, seier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og forskingsminister Tora Aasland i samband med at regjeringa før helga la fram ei stortingsmelding om språkkompetanse for framtida.

Publisert 7. des. 2007 16:49

Rett før helga overrekte vinnarane av ordbokprisen 2007 100 eksemplar av Nynorskordboka til Oslo-skulen. Gåva er finansiert av prispengane på 30 000 kroner. - Når vi vel Oslo, er det fordi det også er nærmiljøet til arbeidsplassane våre, UiO og Språkrådet, seier redaktørane av Nynorskordboka, Anne Engø, Dagfinn Worren og Marit Hovdenak.

Publisert 21. nov. 2007 14:01

Rektoratet utset planane om å oppretta eit språkkompentansesenter ved UiO. - I den vanskelege budsjettsituasjonen UiO er i, er det vanskeleg å starta noko nytt, når me heile tida er opptekne av å kutta utgifter, seier viserektor Inga Bostad og prorektor Haakon Breien Benestad. No håpar dei på økonomisk bidrag frå Stiftinga Fritt Ord.

Publisert 15. nov. 2007 14:20

Hver tredje masteroppgave som skrives i Norge, skrives på engelsk. Det viser en ny undersøkelse som ble lagt fram i dag på Språkrådets konferanse Språkdagen 2007 i Oslo, skriver Språkrådet i ei pressemelding.

Publisert 20. apr. 2007 11:42

Hveem-utvalgets forslag om å opprette et språkkompetansesenter ved UiO blir styresak i juni. - Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, uttaler viserektor Inga Bostad.

Publisert 6. juni 2006 10:30

I dag blir ikkje eit einaste afrikansk språk brukt som undervisningsspråk verken på dei vidaregåande skulane eller på universiteta i Afrika. Dei gamle kolonispråka engelsk, fransk og portugisisk er einerådande. Afrikanske forskarar ynskjer no å endra dette og saman med forskarkollegaer frå Europa og USA vil dei på ein konferanse på UiO 19.-22. juni drøfta korleis det skal skje.