Nettsider med emneord «Språk»

Portrett av en mann
Publisert 29. juni 2022 15:24

– Vi har absolutt potensial til forbedring. Ett eksempel er at flere av våre store forsknings-, utdannings- og innovasjonssentre presenteres med engelske navn også på våre norske nettsider. Dette går vi gjennom nå, sier UiO-rektoren.

Ein mann sit framfor eit skrivebord
Publisert 12. jan. 2022 04:30

Svenska Akademiens ordbok står i fare for ikkje å kunna bli oppdatert digitalt etter at det siste bandet er ferdig i 2023. Grunnen er manglande finansiering.

Portrett av ei kvinne bak eit bord
Publisert 6. jan. 2022 04:30

Elizabeth Lanza (70) vart fødd inn i ein tospråkleg familie i USA, gifta seg med ein nordmann, fekk tospråklege barn, og blei sjølv professor i fleirspråklegheit på Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet gjekk ho av som senterleiar for MultiLing.

Ei kvinne står framfor eit bord
Publisert 9. nov. 2021 14:13

– Me er nøgde om nedgangen i formidling på norsk flatar ut og institusjonane byrjar ta nedgangen på alvor. Det sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet under Språkdagen 2021 i dag.

Portrett av en mann på et kontor
Publisert 1. nov. 2021 00:06

Det å publisere forskning på engelsk gir bedre kvalitet, mener NHH-professor. - Kunstig motsetning, svarer Språkrådet.

Studenter registrerer seg.
Publisert 17. sep. 2021 10:12

De som ønsker å  studere arabisk, japansk og kinesisk kan nå få ta fagene på fire år i stedet for tre år.  Nå blir de høyere utdanningsinstitusjonene bedt om å søke om å få opprette fire år lange bachelorstudier i disse språkfagene. 

Publisert 25. aug. 2021 12:00

Man kan spørre seg om hvor tungnem man må være for ikke å oppfatte klare signaler, selv i akademia. Navnespørsmålet kunne løses så enkelt som å ha et norsk navn og en engelsk undertittel.

Tre kvinner og to mennn står ute og er i ferd med å gå inn i ein bygning.
Publisert 19. aug. 2021 12:45

Vitskapsområdet Oslo Science City bør ha eit norsk namn, krev Språkrådet.  Styreleiar Svein Stølen føreslår at dei heller legg til ei norsk forklaring på namnet.

Et bilde av en mann i dress og jakke
Publisert 28. juni 2021 10:40

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, sier det kan bli problematisk for næringslivet når andelen utlendinger i nå begynner å bli svært høy. – Det er klart at det er mer sannsynlig at de tar jobb i norske bedrifter om de behersker norsk, sier han.

Publisert 16. juni 2021 09:56

Universitetene må ta ansvaret for å utvikle et norsk fagspråk. Hvis ikke risikerer vi at norsk blir et kjøkkenbordspråk, mens engelsk råder ute i samfunnet, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

En kvinne sitter foran et bord
Publisert 8. juni 2021 09:22

Kunnskapsdepartementet og Henrik Asheim svarer det ikke er diskriminerende å stille krav om norsk språk etter at NTNU ba dem vurdere studentenes styrevalg.

Ei kvinne og ein mann sit i kvar sin stol og samtalar om språk
Publisert 27. apr. 2021 12:27

– Vi har lagt så mykje sjel, hovud og hjarte i språksjovet vårt, så no er vi berre veldig stolte og glade, seier Linda Eide og Gunnstein Akselberg etter at det i dag blei kjent at UiB har tildelt dei Christieprisen for 2021.

Publisert 26. apr. 2021 04:30

Der EU har en ambisiøs politikk for flerspråklighet og fremmedspråkopplæring i hele utdannings- og livsløpet, ser det ut til at Norge nå går mot en situasjon der norsk pluss engelsk er tilstrekkelig, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo, viserektor Åse Gornitzka og HF-dekan Frode Helland. 

Publisert 17. feb. 2021 04:30

For første gong har Universitetsstyret nytta seg av simultantolking for ein utanlandskspråkleg representant. – Det viser at UiO meiner alvor med inkludering, seier Elisabet García González.

Portrett av ei kvinne
Publisert 30. nov. 2020 05:00

Vi som driver med vitenskap skal både være presise og uttrykke usikkerhet. Vi behøver ikke så mange «såkalte» språklige mellom-ord. Jeg er for at man lærer seg å snakke folkelig og forståelig, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby. 

Ei kvinne står framfor eit vindauge med utsyn til Observatoriet
Publisert 5. nov. 2020 05:00

Vårt syn er at vitskapleg publisering bør skje på dei språka som er relevante for forskingsresultata og forskarfellesskapen, skriv direktør Åse Wetås i Språkrådet. 

En mann med briller sitter ved en pult på en lesesal
Publisert 3. nov. 2020 11:52

Valg av språk kan ikke bestemmes av finansieringsmuligheter, det må bestemmes av hvilke lesere en monografi eller artikkel sikter mot, skriver Arnved Nedkvitne. 

Publisert 15. mai 2020 16:07

Regjeringen viderefører satsingen på åpen tilgang til norskspråklige forskningstidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Ei kvinne og ein mann sit ved eit bort og diskuterer språk. På tavla står det "Kor langt har madrassa vandra?"
Publisert 3. mars 2020 22:35

200 personar kom for å høyra Linda Eide og Gunstein Akselberg i Eides språksjov på Ordfestivalen spezial på Scene Humsam tysdag ettermiddag. – Det er eit fantastisk flott publikumstal, synest festivalgeneral Kristin Bech.

To kvinner står på eit golv i eit sosiokognitivt laboratorium
Publisert 24. feb. 2020 04:30

Senteret for fleirspråklegheit (MultiLing) skulle akkurat til å tilsetja ein verdsleiande forskar i ei stilling i fleirspråklegheit då dei brått fekk ei kontramelding. Instituttet ville setja foten ned. – Dette kom som eit sjokk, seier senterleiar Elizabeth Lanza.

Publisert 22. jan. 2020 15:07

Marte Spurkland skrev en bok med sin far, professor Terje Spurkland. Den er en innføring i norsk språkhistorie og runespråket, men også en bok om å være pårørende til en som skal dø.

En kvinne står ved et gelender med en kopp kaffe.
Publisert 2. jan. 2020 04:30

Jeg har siden tenkt mitt om dette og er rimelig sikker på at hvis jeg hadde vært fra et annet land, kanskje lenger øst i Europa eller et annet kontinent, ville prosessen neppe gått i min favør, skriver Désirée Treichler.

Ei kvinne ser mot kameraet
Publisert 13. des. 2019 07:18

Det er ikke slik at de fleste vi slipper inn er for dårlige i engelsk. Det er nærmere slik at de er mye flinkere enn de fleste middelmådige norske byråkrater. Jeg synes faktisk dette urimelige språktestkravet er både flaut og unødvendig, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby. 

Publisert 21. okt. 2019 04:30

Omsetjaren Astri Ghosh har omsett 12 Ibsen-drama til hindi, hovudspråket i India. Nyleg viste ho fram arbeidet på UiO før ho drog vidare til bokmessa i Frankfurt.

Publisert 5. sep. 2019 12:19

Det er ikke bare å oversette moderne norsk til norrønt, 1800-tallsnorsk eller steinaldersk. For hvordan banner du på norrønt når du ikke har et forhold til kristendom?