Nettsider med emneord «Sosiologi»

Publisert 18. jan. 2022 20:36

Fremtidens løsninger skal på bordet når UiO-forskere skal forene oljebransje, miljøbevegelse, fagforeninger og politikere i diskusjoner om hva som må til. 

Publisert 15. feb. 2018 10:51

Øystein Rudningen Skjælaaen tror han har norgesrekord i antall timer tilbrakt på pub under doktorgradsarbeidet. Den ferske sosiologiavhandlingen utforsker fellesskapet som oppstår blant dem som bestiller dagens første halvliter i grålysningen.

Publisert 11. jan. 2017 11:07

En av verdens viktigste vitenskapelige stemmer, sosiologiprofessor Zygmunt Bauman døde mandag, 91 år gammel. I 1997 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Publisert 20. apr. 2016 05:00

Mange års forskning på høyreekstreme har gjort Katrine Fangen litt forsiktig, eller så er det bare en del av personligheten hennes. Selv er hun ikke helt sikker.

Publisert 9. apr. 2015 15:59

– Senkinga av dei seks skipa på Nylands og Akers Mekaniske verksted i november 1944 var viktigare for krigens gang enn tungtvassaksjonen i Vemork. Det meiner Sverre Kokkin (89), som var med i Pelle-gruppa som stod bak aksjonen.

Publisert 8. nov. 2011 16:15

– Velferdsstaten si historie gir oss både trøyst og håp om at den også overlever finanskrisa. Det er dessutan den som er best til å avgrensa fattigdomen, sa statsvitskapsprofessor Kees van Kersbergen på Eilert Sundt-forelesinga i går.

Publisert 7. nov. 2011 09:47

– Å ikke bli sett på som norsk nok kan gjøre at minoritetsstatusen blir den viktigste identifikatoren til ungdom med minoritetsbakgrunn, sier sosiologiprofessor Mette Andersson ved Universitetet i Bergen. Nå skriver hun bok om temaet.

Publisert 20. juni 2011 17:30

– Vår sivilisasjon er den første sivilisasjonen som står overfor eit problem som me ikkje kan læra av historia for å løysa. Svaret på korleis me skal takla dei menneskeskapte klimaendringane, må me finna ut på eiga hand. Det sa sosiologiprofessor Anthony Giddens frå London School of Economics (LSE) då han talte på Mangfaldsfestivalen på UiO laurdag 18. juni.

Publisert 18. nov. 2010 14:40

Frå no av vil det vera mogleg å sjå Kunnskapskanalens sendingar på NRK Nett-TV. – Det er me kjempeglade for. Då får sendingane våre eit endå større nedslagsfelt, seier koordinator Arild Boman og produsent Yvonne Pettrém.  

Publisert 20. okt. 2010 23:50

Cannabiskulturen ville ikkje ha eksistert på same måten utan forbodet og kriminaliseringa. Mykje tyder på at ein bør avkriminalisera cannabisbruk, slik ein har gjort i praktisk politikk i mange andre land. Det er konklusjonen til UiO-forskarane Sveinung Sandberg og Willy Pedersen i boka ”Cannabiskultur,” som kjem ut på Universitetsforlaget denne veka.  

Publisert 21. mai 2010 13:02

Nils Christies artikkel ”Fangevoktere i konsenstrasjonsleire” frå 1952 er ein av dei fem første tekstane som er plukka ut til å utgjera sosiologiens kanon i Noreg. Denne veka er nyutgåva av artikkelen saman med dei fire andre tekstane komen på utstilling i Universitetsbiblioteket.