Nettsider med emneord «SiO»

Ein murbygning med studentbustader i Sogn studentby
Publisert 24. mars 2022 11:05

Åtte studentsamskipnader får til saman 413 millionar til bygging av nye hybeleiningar til studentar. Studensamskipnaden i Oslo får 65,3 millionar til rehabilitering av studentbustader i Sogn studentby.

Ei kvinne får ein vaksinasjon frå ei anna kvinne
Publisert 29. apr. 2021 04:30

Onsdag vaksinerte SiO Helse 74 studentar og tilsette på UiO og SiO  i Kristian Ottosens hus på Blindern. – Det er flott at så mange stiller på så kort varsel, seier seksjonsoverlege Anders Sandvei.

Portrett av en mann
Publisert 15. apr. 2021 17:07

Andreas B. Eskelund blir ny administerende direktør for SiO fra 1. august. Da overtar han etter Lisbet Dyrberg som går av for aldersgrensen. 

Illustrasjon av Kringsjå studentby
Publisert 30. mars 2021 08:58

Kunnskapsdepartementet har i år innvilga tilskot til alle søknadane, og det blir gjeve støtte til 17 prosjekt fordelte på 7 studentsamskipnadar og ei stifting. Tildelinga betyr at det blir gjeve tilskot på totalt nærare 600 millionar kroner. 

En mann står midt i en gate
Publisert 7. okt. 2020 14:10

Regjeringen foreslår å bygge 1650 studentboliger i 2021. – Jeg blir opprørt over forslaget, sier Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon. 

Publisert 25. aug. 2020 10:26

Åtte studentsamskipnader har fått til saman 250 millionar kroner til å oppgradera over 2 000 studentbustadar. SiO skal oppgradere bygningar både på Kringsjå og i Sogn studentby.

En mann står med armene i kors med Bergen sentrum i bakgrunnen
Publisert 18. aug. 2020 15:13

Denne uken står 6415 i kø for å få studentbolig. Det er en nedgang på 3937 studenter sammenlignet med i fjor.  – Tallene viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentboliger, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

Publisert 12. juni 2020 16:49
Eit skilt viser vegen inn til koronaklinikken i lokala til SiO Helse
Publisert 24. mars 2020 17:14

I dag klokka 12.00 opna feberpoliklinikken for koronasjuke i SiO Helses lokale på Blindern. – Dei tre legane fekk på kort tid fylt heile dagen med pasientar, seier bydeloverlege Bjørn Sletvold i Nordre Aker. 

Publisert 21. mars 2020 13:36

Personar med mogleg koronasjukdom skal no få undersøking av lege på feberpoliklinikk-korona på Blindern. Det er bydelane Nordre Aker, Bjerke og Sagene som måndag opnar feberpoliklinikk i lokala til SiO Helse.

Statsråd Iselin Nybø klipper over ei snor og erklærer SiO Helse for gjenåpnet. Hun er omkranset avv to menn og en kvinne til venstre og en kvinne  til høyre
Publisert 13. des. 2019 11:03

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) får tildelt 6,3 millioner kroner til arbeidet med å bedre studentenes psykiske helse og forebygge rusproblemer. 1,1 millioner  av pengene går til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2019-2022.

Publisert 5. des. 2018 16:24

UiO kjem truleg til å byggja ein gjesteforskarbustad på tomta ved Blindern stasjon der Parkseksjonen til Eigedomsavdelinga held til i dag. Men først kan det bli sal av dagens forskarbustader.

Publisert 28. aug. 2018 11:32

Snart settes  det i gang bygging av 315 studentboliger i Blindernveien 6. Det er klart etter at regjeringen har gitt tilsagn om en bevilgning på 107,1 millioner kroner til byggeprosjektet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Publisert 14. mai 2018 15:08

Studenthelsetenesta (SiO Helse) kan opna igjen i Kristian Ottosens hus i februar 2019. Det lovar eigedomsdirektør John Skogen ved UiO etter at vedlikehaldsarbeidet til 74 millionar kroner no er sett i gang.

Publisert 4. jan. 2018 14:37

Det kan koma ein ny bygning med bustader og mottak for internasjonale forskarar ved Blindern stasjon. Idéen har eigedomsdirektør John Skogen ved UiO nyleg lufta overfor Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Publisert 2. apr. 2017 12:00

To ganger i mars ble SIO-kunder så syke etter å ha spist på UiO at de kontaktet Mattilsynet.