Nettsider med emneord «Serbia»

Publisert 5. juni 2012 16:47

Den serbiske norskprofessoren Ljubisa Rajic er død, 65 år gammal, melder den  norsk-serbiske vennskapsforeininga i dag. Under Kosovo-krigen i 1999, skreiv Rajic rapportar for fleire norske aviser, mellom dei Uniforum.

Publisert 22. nov. 2010 09:50

– I dag lever for mange av dei serbiske intellektuelle i fortida og ser på Serbia som eit offer og ikkje som det landet som har stått bak dei fleste av overgrepa mot sivile under krigane i det tidlegare Jugoslavia. Det meiner Sonja Biserko som nyleg tok imot UiOs menneskerettspris for 2010.

Publisert 9. nov. 2010 11:23

Den serbiske menneskerettsaktivisten Sonja Biserko fekk utdelt UiOs menneskerettspris frå prorektor Inga Bostad under ein seremoni i Gamle festsal i går.  

Publisert 26. juni 2007 14:51

- Vi er alle multikulturelle. Det finnes ingen monokulturelle nasjonalstater, ikke engang Japan er det, sier den serbisk-makedonske antropologen Aleksandar Boskovic.

Publisert 21. apr. 2004 13:48

Universitetet i Beograd etablerer eit senter for amerikanske studiar med assistanse frå førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO. - Det er på tide at me får meir kunnskap om USAs utanrikspolitikk og kultur, seier prodekan Dragan Simic ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet.