Nettsider med emneord «Sentrene»

Publisert 16. mars 2018 16:09

Rektoratet støtter anbefalingen fra senterstyret om å legge ned universitetssenteret i St. Petersburg. Det opplyser Svein Stølen til Uniforum.

Publisert 4. mai 2011 11:31

Gå med kun seks plagg i to uker. Det var utfordringen 15 SUM-forskere nylig tok imot. Flere av dem som prøvde seg, forsker selv på utfordringer og dilemmaer knyttet til en bærekraftig utvikling.

Publisert 29. mars 2011 13:48

Rundt 50 forskjellige grupper ved UiO håper å få tittelen Senter for fremragende forskning fra 2013. Disse representerer alle fakultetene, begge museene og de to sentrene SUM og STK. Målet til UiO er at tre av dem når helt til topps.

Publisert 16. feb. 2011 13:19

Betegnelsen ”kjønnsforskning” er relativt ny. Men kjønnsperspektivet har alltid vært en integrert del av forskningen og undervisningen ved UiO, viser en ny seminarrekke i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Publisert 14. jan. 2011 15:47

Vikinggraver på Kaupang og Oseberghaugen i Vestfold kan gi ei ny tolking av kjønnsrollene i vikingtida. Det konkluderer arkeologistudent Marianne Moen med i masteroppgåva si. Før helga blei ho tildelt Senter for tverrfagleg kjønnsforskings pris for å ha gitt det mest framifrå bidraget til kjønnsforsking i 2010.

Publisert 30. okt. 2008 10:14

Et femukers intensivkurs i fransk. Et helt semester med mulighet til å velge mellom retningene litteratur, lingvistikk og samfunnsfag. Et årskurs for lærere og lærerstudenter. Dette er UiOs hovedtilbud ved Det fransk-norske universitetssenteret i Caen. Uniforum møtte blant andre to lærerstudenter, en litteraturstudent og én pensjonist.

Publisert 27. okt. 2008 17:18

Med perkusjonisten Célio de Carvalho som musikalsk drahjelp kunne Nasjonalt Nettverk for Latin-Amerika-forsking (NORLARNET) markera sin eigen offisielle oppstart onsdag 22. oktober.

Publisert 23. okt. 2008 11:10

- Saltet kjem frå nord, gullet kjem frå sør, men skattane for dei vise kjem frå Timbuktu, sa Malis president Amadou Toumani Touré, då han opna fotoutstillinga "The Hidden Treasures of Timbuktu" i Litteraturhuset tysdag 21. oktober. Fotografia viser byen, men også fleire av dei eldgamle, verdifulle manuskripta frå Timbuktu.

Publisert 21. okt. 2008 09:58

- Læring og IKT og interaksjons- og kommunikasjonsdesign var to kunnskapsområde som ikkje eksisterte ved UiO før 1998. Dei er det tiårsjubilanten InterMedia som har utvikla, framhevar senterleiar Sten R. Ludvigsen, forskar Anders Kluge, seniorkonsulent Kari-Anne Ulfsnes og forskar Ingeborg Krange.

Publisert 14. okt. 2008 15:14

Velforberedte interne styrerepresentanter vant en knepen seier med vedtaket om å videreføre Senter for utvikling og miljø (SUM) under dagens møte i Universitetsstyret. Med seks mot fem stemmer vedtok styret å la SUM overleve som et eget senter.

Publisert 10. okt. 2008 09:21

Mads Andenæs slutter som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) etter mindre enn ett år i jobben, melder Morgenbladet i dag.

Publisert 7. okt. 2008 08:41

Framtida for Senter for utvikling og miljø (SUM) vil trolig bli avgjort på styremøtet i UiO neste tirsdag, 14. oktober. De ansatte frykter at det vil bli foreslått å legge SUM inn under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rektor Geir Ellingsrud ønsker ikke å kommentere saken før dokumentene legges ut på nettet onsdag.

Publisert 28. aug. 2008 13:48

- En meget grundig bok som dekker et bredt spekter innen et meget viktig felt. Dette var attesten fra statssekretær Kjell Erik Øie, Barne-og likestillingsdepartementet, da han deltok under lanseringen av boken "Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge." Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett ved UiO og Redd Barna, og er redigert av Njål Høstmælingen, Kirsten Sandberg og Elin Saga Kjørholt.

Publisert 17. juni 2008 14:02

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av hovedtalerne under en internasjonal konferanse om språklige minoriteter som finner sted i Oslo onsdag og torsdag. - Vi skal diskutere hvilken stilling språklige rettigheter har innen internasjonal rett, og hvordan vi kan ta vare på mangfoldet i politisk, økonomisk og sosialt samkvem, sier Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter i ei pressemelding.

Publisert 16. mai 2008 09:50

- Menneskerettighetene er for tiden under angrep - også i Norge. Visse samfunnsvitere og ledende jurister i statsforvaltningen hevder at norske politikere blir for bundet av internasjonale menneskerettskonvensjoner, domstoler og overvåkningsorganer. Noe som bygger på misforståelser, sier Mads Andenæs, som ved årsskiftet tiltrådte som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Publisert 8. mai 2008 09:56

- For meg er det viktig å integrera perspektiv knytt til maskulinitet og likestilling innanfor andre fag, seier Øystein Gullvåg Holter til nettstaden Kilden. Han blei nyleg tilsett som professor ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking på Universitetet i Oslo.

Publisert 21. apr. 2008 11:33

Milliardæren Stein Erik Hagen gir 3,2 millionar kroner til ei nyoppretta postdoktorstilling ved Det norske instituttet i Roma. Pengane skal fordelast over fire år og også finansiera undervisninga i eit tverrfagleg kurs i kunsthistorie, arkeologi og arkitektur med utgangspunkt i byen Roma. I morgon kjem dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og mora til kronprinsessa, Marit Tjessem, på eit privat besøk til Det norske instituttet i Roma.

Publisert 8. apr. 2008 09:44

- Min formidling av klimaforskning og rådgivning er partipolitisk nøytral. Mitt faglige ståsted og grunnlag når jeg formidler, eller gir råd, er som direktør for CICERO - et tverrfaglig forskningsinstitutt som holder høy vitenskapelig kvalitet. Det sier Pål Prestrud i en pressemelding der han tar opp påstanden fra Fremskrittspartiets Per Sandberg og Geir Moe om at han er statsminister Jens Stoltenbergs fremste klimarådgiver.

Publisert 7. apr. 2008 15:09

Vil realpolitiske hensyn alltid stå i konflikt med arbeidet for å håndheve internasjonal strafferett? Dette spørsmålet ble stilt med tyngde og autoritet av Cherif Bassiouni, som var årets taler under Torkel Opsahls minneforelesning 26. mars.

Publisert 7. apr. 2008 11:24

Høgt oppe på Gianicolo-høgda med utsyn over alle Romas sju høgdedrag, ligg den fem etasjar høge villaen som er blitt til Det norske instituttet i Roma. Frå å vera ein forskingsoase for kunsthistorikarar og arkeologar, skal instituttet no gi meir rom til forskarar frå klassiske fag, litteratur, språk og religionshistorie. Det lovar den nytilsette senterleiaren, teologiprofessor Turid Karlsen Seim.

Publisert 10. mars 2008 13:39

Patent på medisin, ein garantist eller eit trugsmål mot helse i sør? Dette er tittelen på eit seminar som blir arrangert av Senter for utvikling og miljø (SUM), SAIH Blindern og Attac Blindern tysdag 11. mars.

Publisert 30. jan. 2008 09:34

Det fattige afrikanske landet Malawi har klart å få vaksinasjonsprogramma sine ut til ein større del av innbyggjarane enn det India har klart. Det skjer trass i at India har ein stor vaksineproduserande industri og eit betre rusta helsesystem. Forskarane Sidsel Roalkvam (biletet) og Desmond McNeill ved Senter for utvikling og miljø ved UiO har fått 10 millionar kroner frå Forskingsrådet for å finna forklaringa på dette.

Publisert 17. jan. 2008 15:04

- Tiltakene og virkemidlene i de politiske partienes klimaavtale er i godt samsvar med det som forskere har anbefalt. Men det må atskillig sterkere lut til dersom vi skal nå utslippsmålene partiene setter i samme dokument, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

Publisert 15. jan. 2008 08:57

Kritisk kjønnsforsking bør bli eit obligatorisk kurs i forskaropplæringa ved UiO. Det foreslår ein internasjonal komité som har evaluert Senter for tverrfagleg kjønnsforsking på UiO. I evalueringa blir senteret rost opp i skyene. Det får blant anna honnør for å ha inkludert både multikulturelle, homoseksuelle og maskuline perspektiv i forskinga si, ved sida av tradisjonell kjønnsforsking. - Me er kjempenøgde, seier senterleiar Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 18. des. 2007 15:26

Det nye senteret for rus- og avhengighetsforskning ble åpnet tirsdag 18. desember. Senteret heter SERAF og holder til på Ullevål universitetssykehus. De får nesten like mye penger som sentrene for fremragende forskning.