Nettsider med emneord «SKIKT 2002»

Publisert 10. apr. 2002 18:44

Offentleg sektor skal moderniserast, norsk språk og kultur skal styrkast, samstundes som demokratiet skal styrkast gjennom auka medverknad i dei demokratiske prosessane. Det er blant måla for regjeringa sin "Strategi for elektronisk innhald", som vart lansert på SKIKT-konferansen 2002.

Publisert 10. apr. 2002 18:27

Telenor, Microsoft og Infosoc er dei største nøttene å knekka for vidare utvikling av Internett i Norge.