Nettsider med emneord «SFF - Senter for fremragende forskning» - Side 2

Publisert 17. mars 2011 12:50

– Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet vil hindra forskarar og fagmiljø i å søkja Forskingsrådet om å få status som senter for framifrå forsking, meiner biologiprofessor Kristian Gundersen. – Det er vår plikt å gå gjennom søknadsskissene og få fram dei som har best sjanse til å nå fram i konkurransen, svarar dekan Knut Fægri.

Publisert 14. sep. 2010 11:12

Ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) har vært vellykket med varige positive effekter, viser evalueringsrapporten som ble lagt frem i går. Resultatene av evalueringen blir viktige i arbeidet med slå fast prinsippene for den neste SFF-utlysningen, melder Forskningsrådets nettsider.  

Publisert 9. mars 2007 08:31

- Me håpar at me kan finna fram til meir presis diagnostikk for kva behandling ein vel for pasientar med tjukk- og endetarmskreft. Det seier forskarane Ragnhild A. Lothe og Harald Stenmark ved Senter for kreft- og biomedisin på Rikshospitalet-Radiumhospitalet og UiO.

Publisert 16. feb. 2007 10:50

Centre for Immune Regulation (CIR) på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF består av fem forskningsmiljøer fra Det medisinske fakultet og MN-fakultetet på UiO. Det nye senteret for fremragende forskning viderefører et langvarig samarbeid mellom immunologer og molekylær- og cellebiologer - og håper å finne faktor X i immunologiske sykdommer.

Publisert 1. feb. 2007 10:15

- Molekylærbiologien åpner opp for store endringer i biologi som fag. Vi ønsker å koble de ulike delene av biologien nærmere sammen, sier lederen for CEES, professor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 19. jan. 2007 14:14

- Viss me klarer å påvisa at mennesket handlar meir ut ifrå rettferd enn egoisme, kan me konkludera med at rettferdskjensle er ein grunnleggjande menneskeleg eigenskap. Det seier filosofiprofessor Christel Fricke, som skal leia Centre for the Study of Mind in Nature, det aller første senteret for framifrå forsking ved Det humanistiske fakultetet. Det er første senter ut i Uniforums presentasjon av dei fem nye sentra ved UiO.

Publisert 22. des. 2006 14:25

Centre for Immune Regulation på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF er valgt ut til å bli et nytt senter for fremragende forskning (SFF) i Norge. - Vi føler oss privilegerte. Dette er en unik mulighet til å lage et miljø hvor vi kan gjøre enda bedre forskning, sier senterleder Ludvig M. Sollid.

Publisert 21. des. 2006 15:12

-Då Øystein Djupedal kom inn på kontoret mitt, kjende eg han først ikkje igjen. Då eg såg kven det var og at Dagsrevyen hang på slep, forstod eg at noko stort var på gang. Det seier professor Harald A. Stenmark ved Radiumhospitalet. Han er tildelt 100 millionar kroner av Forskingsrådet for å leia eit senter for framifrå forsking.

Publisert 20. des. 2006 16:02

Det var stor glede og ikke minst stor lettelse å spore da de om lag 60 medarbeiderne i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) samlet seg til en feiring av at senteret blir et nytt senter for fremragende forskning (SFF) fra neste år. - Dette har sikret CEES sin fremtid, sier senterleder Nils Chr. Stenseth.

Publisert 20. des. 2006 13:09

- Både forskingsgruppa og instituttet er svært glade for at me har fått tildelt eit senter for framifrå forsking. Det seier instituttleiar Bjørn Ramberg ved Institutt for filosofi, idé- og filosofihistorie og klassiske språk. Filosofiprofessor Christel Fricke skal leia senteret som skal forska på menneskesinnet sin plass i naturen.

Publisert 19. des. 2006 16:26

UiO får fem nye senter for framifrå forsking. Det har Forskingsrådet bestemt. To senter blir knytte til Det medisinske fakultetet, eitt til Det humanistiske fakultetet, eitt til SV-fakultetet og eitt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet. I tillegg har Forskingsrådet bestemt å leggja eit senter til Simula-senteret på Fornebu.

Publisert 18. des. 2006 13:15

Alle dei tre sentra for framifrå forsking ved UiO får halda fram i fem år til. Det har hovudstyret i Forskingsrådet bestemt etter at konklusjonen i den internasjonale evalueringa av sentra no er klar.

Publisert 14. juni 2006 16:00

Forskningsgruppen til filosofiprofessor Christel Fricke står bak en av de elleve søknadene fra UiO som er kommet videre til andre runde i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Rektor Geir Ellingsrud lover at samtlige UiO-finalister vil få en påskjønnelse.

Publisert 4. mai 2006 13:57

26 av de totalt 98 forskningsmiljøene som har søkt om å bli et Senter for fremragende forskning (SFF), inviteres nå til å gå videre til andre søknadsrunde. 11 av dem kommer fra Universitetet i Oslo, melder Forskningsrådet. Det blir dermed knivskarp konkurranse mellom de fremste forskningsmiljøene i Norge om å bli blant de 5-10 nye sentrene som får SFF-status i 2007.

Publisert 14. des. 2005 14:17

Forskningsrådet har mottatt 58 søknader fra miljøer som ønsker å bli Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Universitetet i Oslo står som vertsinstitusjon ved seks av søknadene. Matematikkprofessor Bent Natvig er tiltenkt rollen som leder for et senter som skal arbeide med risikoanalyse.

Publisert 28. okt. 2005 10:43

Da fristen for å søke om å få bli Senter for fremragende forskning (SFF) gikk ut 14. oktober, hadde 28 forskningsmiljøer tilknyttet UiO meldt seg på. Forum for samtidshistorie forsøker nå for annen gang.

Publisert 3. aug. 2005 09:26

Den unge UiO-matematikeren Snorre Harald Christiansen ved Centre of Mathematics for Applications er tildelt et megastipend på 10 millioner kroner. Det er andre gang de prestisje- og pengetunge European Young Investigators Awards er blitt delt ut. - Jeg lå våken i natt og grublet på hvordan dette kommer til å forandre alt. Jeg tror ikke jeg kunne fått noen større pris, sier Christiansen til Aftenposten.

Publisert 29. apr. 2005 08:50

Mellom fem og ti nye Sentre for fremragende forskning (SFF) skal startes i 2007. Medlem av Universitetsstyret, Kristian Gundersen , frykter at UiO-ledelsen vil ta andre hensyn enn ren faglig kvalitet når søknader om SFF-status sendes Forskningsrådet til høsten.

Publisert 10. mai 2004 13:00

- Målet vårt er å gi svar på kvifor dei geologiske formasjonane og fjella er blitt slik som dei er i dag. Når geologar og fysikarar samarbeider, kan ein lettare forstå korleis ulike geologiske mønster oppstår og kva prosessar som ligg bak. Det fortel Jens Feder og Bjørn Jamtveit som i fellesskap leier Physics of Geological Processes , eitt av dei tre sentra for framifrå forsking (SFF) ved UiO.

Publisert 10. mai 2004 12:26

- Det har vore ei god stemning blant dei tilsette etter at me fekk felles tak over hovudet frå september 2003. Eg må nok vedgå at det tok lenger tid enn eg hadde rekna me då me fekk tildelt statusen som senter for framifrå forsking. Det seier Ragnar Winther , , som er dagleg leiar for Centre of Mathematics for Applications (Senter for bruksretta matematikk).

Publisert 10. mai 2004 11:05

Snart to år etter at Centre for Molecular Biology and Neuroscience fekk status som senter for framifrå forsking (SFF) er dei to initiativtakarane, medisinprofessorane Ole Petter Ottersen og Erling Seeberg godt nøgde med resultatet. - Forskingsmessig har det gått svært bra, men me manglar framleis ein felles møteplass for dei 110 tilsette, seier dei to til Uniforum.

Publisert 20. mars 2003 09:24

Mer enn 500 søknader på ti vitenskapelige stillinger har strømmet til UiOs Senter for fremragende forskning Physics of Geological Processes. - Vi drukner i søknader fra hele verden. Men foreløpig har vi ingen steder å plassere våre nytilsatte, forteller professor Bjørn Jamtveit.