Nettsider med emneord «SFF - Senter for fremragende forskning»

Publisert 11. juni 2021 10:10

Det kom inn 161 søknader til ordningen Senter for fremragende forskning. Nå har Forskningsrådet plukket ut 36 av dem til å delta i finalerunden. 

En kvinne sitter i  et forskningslaboratorium
Publisert 2. juni 2020 15:16

Vi er glade for at den internasjonale evalueringen har kommet til samme konklusjoner som vi selv gjorde. Da er det bare å jobbe systematisk videre med søknadene mot SFF-V, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka

En bygning med kontorlysene slått på tidlig om morgenen
Publisert 22. mai 2020 11:45

UiOs styre må ta tak, for det er et mønster som tyder på at UiO-ledelsen trenger hjelp. Det mest alvorlige skudd for baugen er kanskje UiOs vanskjøtsel av de mulighetene CSMN-senteret skapte for IFIKK og Det humanistiske fakultet, skriver professor Andreas Føllesdal.

Publisert 20. mai 2020 15:58

Sentre for fremragende forskning (SFF) er en stor suksess som det er viktig å videreføre, mener en internasjonal evalueringskomité.

To kvinner står på eit golv i eit sosiokognitivt laboratorium
Publisert 24. feb. 2020 04:30

Senteret for fleirspråklegheit (MultiLing) skulle akkurat til å tilsetja ein verdsleiande forskar i ei stilling i fleirspråklegheit då dei brått fekk ei kontramelding. Instituttet ville setja foten ned. – Dette kom som eit sjokk, seier senterleiar Elizabeth Lanza.

Publisert 6. mars 2019 09:41

– Jeg tror vi kan oppnå mer med en større grad av økonomisk sikkerhet, sier Edvard Moser.

Publisert 28. juni 2018 12:00

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth går av som leiar for forskingssenteret CEES for å bli supermentor for yngre forskarar og andre på Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.

Publisert 27. juni 2018 12:43

Ordningen med senter for fremragende forskning er en stor suksess med sentre som forsker på internasjonalt toppnivå. Sentrene kobler metoder og tilnærminger fra forskjellige områder for å komme fram til viktige resultater. Det er konklusjonen til en internasjonal evalueringskomité.

Publisert 10. juni 2018 13:36

– Vi mener det er lett å opprettholde den fordelingen rektor er opptatt av, selv om man tar vare på disse toppforskningsmiljøene etter endt periode, skriver UiO-professorene Olav Gjelsvik og Nils Chr. Stenseth i et svar til rektor Svein Stølen i debatten om fremtiden til SFF-ene.

Publisert 23. mai 2018 15:19

Det er en fordel om debatten kan forholde seg til korrekte tall, og anerkjenne innsatsen som nå legges ned for å forme en tydelig senterpolitikk ved UiO, skriver rektor Svein Stølen i et svar på et innlegg fra Nils Chr. Stenseth og Olav Gjelsvik.

Publisert 22. mai 2018 11:14

Det er paradoksalt at UiO ønsker å øke sin anerkjennelse i utlandet og klatre på internasjonale rangeringer, samtidig som institusjonen ofte kaster ut kimene som kunne blitt toppforskningsenheter, skriver biologiprofessor Nils Chr. Stenseth og filosofiprofessor Olav Gjelsvik.

Publisert 18. mars 2018 16:03

Vi trenger et virkemiddel som tenker lenger enn 10 år og ønsker altså noe i tillegg til SFF-ordningen, understreker UiO-professor Nils Chr. Stenseth, NTNU-professorene Edvard Moser og May-Britt Moser og Simula-leder, Aslak Tveito i dette svaret til et innlegg fra rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka.

Publisert 15. mars 2018 14:48

Det å svekke SFF-ordningen er en svært dårlig ide. Det blir helt feil å fjerne konkurranseelementet som et virkemiddel for å få frem toppforskningsmiljøer, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka.

Publisert 15. mars 2017 10:18

– Instituttlederen kom i dag morges med en ny ballongblåsemaskin – så jeg tror det blir fest, sier Anne Danielsen, leder for ett av de fem ny sentrene for fremragende forskning ved UiO.

Publisert 16. mars 2016 11:32

Universitetet i Oslo står bak 13 av 34 senter som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli senter for framifrå forsking, melder Forskingsrådet.

Publisert 7. jan. 2015 05:00

Nesten to år etter starten har SFF-senteret PluriCourts flytta inn i femte etasje i Domus Nova i Oslo sentrum.

Publisert 12. feb. 2014 13:54

Professor Trond Torsvik må foreløpig se langt etter egne lokaler til sitt senter for fremragende forskning. – Universitetet er ikke flink nok til å ta vare på elitemiljøene, kommenterer SFF-leder Nils Chr. Stenseth.

Publisert 21. aug. 2013 14:21

– Vi hadde jo forventet at vi fikk en bra oppfølging etter å ha skaffet mye penger til universitetet, sier professor Trond Helge Torsvik . Han er lite imponert over mottakelsen av hans nye senter for fremragende forskning.

Publisert 11. jan. 2013 09:17

Universitetet i Stavanger fikk ingen Senter for fremragende forskning. Professor Terje Aven kaller ordningen et lotteri: – Forskningsrådets evalueringssystem krever at alle jubler. Skal du da lykkes, må du være heldig i trekningen av bedømmere, hevder han.

Publisert 14. des. 2012 11:10

Etter at Berlinmuren fall, har talet på internasjonale domstolar eksplodert. UiO-forskarane Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein skal finna ut kvifor dei har oppstått, kva funksjon dei har, kva dei har oppnådd og kva legitimitet dei har. Prosjektet er eitt av fire som er blitt senter for framifrå forsking ved UiO.

Publisert 23. nov. 2012 14:55

Et debattinnlegg om SFF-prosessen har vakt misnøye hos flere. – Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet, sier universitetsstyremedlem Hanne Haavind.

Publisert 14. nov. 2012 15:22

– Professorer har stor ytringsfrihet. Men det er ikke kollegialt å angripe en annen forskergruppe, sier medisindekan Frode Vartdal. Han reagerer kraftig på Johan F. Storms debattinnlegg om SFF-prosessen.  

Publisert 7. nov. 2012 14:13

Å bryte tausheten er ubehagelig og kanskje risikabelt. Det kan lett oppfattes som utidig kritikk av en konkurrent. Men vi vil understreke at vår kritikk gjelder selve prosessen, ikke personer eller søkergrupper.

Publisert 7. nov. 2012 13:24

Avslaget på SFF-søknaden fra ARENA resulterte i krass kritikk mot Forskningsrådet fra en av de internasjonale ekspertene som vurderte den. – Vi kjenner oss ikke igjen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i NFR.

Publisert 17. okt. 2012 13:06

– Jeg vet at det er flere som har ønsket å klage, men som likevel har avstått fra det, sier professor Johan F. Storm. Han er svært kritisk til Forskningsrådets håndtering av SFF III.