Nettsider med emneord «SFF»

Publisert 10. nov. 2014 10:03

Eitt og eit halvt år etter at Senter for jordas utvikling og dynamikk (CEED) blei eit senter for framifrå forsking, har senterleiar Trond Torsvik og medarbeidarane hans flytta inn i ZEB-bygningen på Blindern.

Publisert 9. sep. 2014 09:54

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte, skriver lederne for UiOs senter for fremragende forskning (SFF).

Publisert 14. feb. 2013 15:50

3000 kilometer under jordoverflata håpar geologiprofessor Trond Helge Torsvik ved UiO å finna svaret på kva som utløyste katastrofevulkanane for over 15 millionar år sidan. Den forskingsideen har gitt forskargruppa hans status som senter for framifrå forsking (SFF).

Publisert 22. nov. 2012 12:18

Forskningsrådet sier at tildelingen av SFF handler om kvaliteten på de ulike søknadene og om merverdien av sentrene. Men et av sentrene som nå har SFF-status oppnådde ikke høyeste karakter i evalueringen.  

Publisert 13. nov. 2012 11:22

– Fire av ti er ei bra utteljing. Me fekk fem av åtte førre gong, så no er det totalt ni senter for framifrå forsking på UiO, seier rektor Ole Petter Ottersen. Totalt skal det opprettast 13 nye SFF-ar i Noreg frå årsskiftet.

Publisert 12. nov. 2012 07:10

UiO er tildelt fire nye senter for fremragende forskning. Ett hander om flerspråklighet, et annet om de internasjonale domstolenes rolle, et tredje om schizofreni, mens det fjerde senteret skal se på hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser.Til sammen får Norge nå 13 nye senter, melder Forskningsrådet.

Publisert 7. nov. 2012 14:42

Om ikkje forskarane kan stola på at sakshandsaminga i SFF-prosessen også er framifrå, vil både Forskingsrådet og Forskingsadministrativ avdeling ved UiO mista truverdet sitt.

Publisert 16. mai 2012 16:08

UiO har ti av dei 29 forskingsgruppene som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli eitt av dei nye sentra for framifrå forsking (SFF). Ei av dei er forskingsgruppa Paradoxes of Gender Equality – PAGE ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking (biletet).

Publisert 30. okt. 2009 10:10

Torskens genom er nå ferdig kartlagt. Og det er en ekte lofottorsk som har fått æren av å åpne ballet. Norge og forskere fra UiO er nemlig først ute med å kartlegge arvestoffet til en fisk som har stor økonomisk betydning, skriver forskning.no i dag.