Nettsider med emneord «Søkertall»

Mange studenter på Universitetsplassen i Oslo
Publisert 25. juli 2022 12:00

Honoursprogrammet i realfag er svært attraktivt blant dem som søker seg til UiO. Men også politikk, filosofi og økonomi skårer høyt sammen med profesjonsstudiene i medisin, psykologi og odontologi. 

Publisert 25. juli 2022 11:16

Av 121 198 kvalifiserte søkere, har 105 216 fått tilbud om studieplass i 2022, viser tall fra Samordna opptak. I det siste året før pandemien var det 99 319 søkere som fikk tilbud om plass.