Nettsider med emneord «Russland» - Side 2

Ei kvinne står på ein talarstol
Publisert 15. feb. 2022 19:10

– Me forhandlar ikkje om Folkeretten og grunnleggjande kjørereglar. Støtta vår til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet er utan vilkår, slo utanriksminister Anniken Huitfeldt fast då ho talte på Universitetet i Oslo i formiddag.

Universitetsstyret, dekanar og direktørar står framfor Aulaen
Publisert 3. mars 2022 11:02

Russlands invasjon av Ukraina kan føra til ekstra oppgåver for UiO. – Derfor har me øyremerkt 10 millionar kroner til dette, opplyser rektor Svein Stølen.

Publisert 29. mars 2016 10:55

Dei europeiske utanlandssentra er for lite brukt,og dei er dyre, konkluderer arbeidsgruppa som har evaluert dei. Men sentra vert freda – i alle fall ei stund.

Publisert 15. nov. 2007 14:43

- Mange helse- og forskingsinstitusjonar har samarbeidsprosjekt med Russland, men få veit om kvarandre. No kan me treffast og dra nytte av dei ulike røynslene våre. Det seier Julia Ferkis, som er dagleg leiar for Russlandssenteret og ein av initiativtakarane til ein konferanse om forskingssamarbeidet mellom Russland og Noreg.

Publisert 2. mars 2022 04:30

Fra et rettsperspektiv er det viktig å holde fast ved det enkle poenget at Russland har brutt FN- pakten som forbyr angrepskrig. Det er en pakt som også Russland, som FN-medlem, har skrevet under på, skriver UiO-professor Erik Oddvar Eriksen.

Publisert 20. nov. 2001 12:11

- Det kan vera lettare å få til forskings- og kultursamarbeid med Russland no enn økonomisk samarbeid, meiner Lillian Helle som er styrar ved Det norske universitetssenteret. Ho meiner etableringa av senteret har auka interessa for Russland i Noreg. - Det er ingen tvil om at det har ført til ei gjenoppliving av russiskfaget i Noreg.

Publisert 8. des. 2017 17:41

Alle de ni UiO-studentene ved Det norske universitetssenter i St.Petersburg har fått melding fra de russiske myndighetene om at de må forlate Russland.

To kvinner står i foajeen ved Georg Sverdrups hus
Publisert 19. mars 2022 16:00

Studentar frå Ukraina, Russland og Kviterussland i Noreg får pengar frå den norske staten for å kunna halda fram med studia. Det opplyser forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert 5. jan. 2018 11:45

Jakub Godzimirski tror Det norske universitetssenter i St. Petersburg kan være et mer eller mindre tilfeldig offer for økende russisk utenlandsskepsis.

Publisert 28. feb. 2022 04:30

We are committed to support Ukrainian students and staff to the best of our abilities as individual universities, but also collectively, sharing our knowledge, ideas, and creativity across borders. We also honour and recognise the academic communities in Russia that are speaking out against this violence.

Publisert 16. mars 2018 16:09

Rektoratet støtter anbefalingen fra senterstyret om å legge ned universitetssenteret i St. Petersburg. Det opplyser Svein Stølen til Uniforum.

Publisert 2. nov. 2001 16:02

Det begynte som ein flygeidé for å hindra hjerneflukt av russiske forskarar. I dag finansierer UiOs Senter for medisinske studiar i Moskva tolv forskingsstipendiatar og ein seniorforskar. - Om det ikkje hadde vore for dette senteret, ville me truleg ha forska i utlandet eller arbeidd i det private næringslivet, seier forskingsstipendiatane Anton Golovnin og Alma Kourmanova til Uniforum.

Publisert 18. jan. 2012 12:58

Russiske myndigheter har beslaglagt norske forskningsdata fra Barentshavet og stemplet dem som statshemmeligheter. Etter tre og et halvt år har forskerne fremdeles ikke fått tilbake datasett og utstyr til en verdi av én million kroner, skriver På Høyden.

Publisert 20. jan. 2012 16:43

Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) mener utenriksministeren må engasjere seg for at russiske myndigheter skal utlevere forskningsmaterialet de har beslaglagt. Forblir saken uløst frykter han det kan true nordområdesamarbeidet, skriver På Høyden.  

Publisert 16. juni 2004 13:37

Ein enkel gentest og tilgang til moderne medisinar kan gjera det mogleg å stansa den vidare spreiinga av tuberkulose som er motstandsdyktig mot antibiotika. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til legen Olga Toungoussova ved Seksjon for internasjonal helse.

Publisert 4. apr. 2008 15:17

Det europeiske universitetet i St. Petersburg er blitt gjenåpnet. - Det var en kombinasjon av støtte fra det akademiske samfunn, både i Russland og i utlandet, byens myndigheter og de føderale myndighetenes representant i St. Petersburg, som gjorde utslaget, uttaler en glad rektor Nikolaj Vakhtin.

Publisert 18. jan. 2012 15:51

PINRO-direktør Oleg Titov har liten tro på at utstyr og datasett noen gang blir utlevert fra russiske myndigheter, siden det nå har fått hemmeligstempelet.  

Ein universitetsbygning i Kyiv i Ukraina
Publisert 24. feb. 2022 20:17

Akkurat no ser Vladimir Putin ut som ein  maktsjuk mann som klamrar seg til presidentstolen og set verdsfreden i fare utan å tenkja på konsekvensane verken for det ukrainske eller det russiske folket. 

Publisert 9. feb. 2012 09:56

Tre og et halvt år etter at forskningsdata ble beslaglagt av russiske myndigheter skal både Forsvarsdepartementet og Utenriks-departementet forsøke å få dataene utlevert, skriver På Høyden.  

Publisert 6. mars 2022 20:48

Studenter i Norge fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland opplever allerede en stor psykisk påkjenning. Vi må derfor forsikre studentene om at de ikke blir sendt ut av Norge.  

Publisert 1. feb. 2022 08:33

En krig mellom Russland og Ukraina vil få konsekvenser for Norge på flere måter, mener forskere.

Publisert 20. nov. 2001 12:11

Ved elva Neva ligg Statsuniversitetet i St. Petersburg. 1500 studentar går på Det filologiske fakultetet, og 65 av dei finn du på Skandinavisk institutt som har hatt svensk og norsk på undervisningsplanen sidan høvesvis 1935 og 1945. Dei 16 tilsette underviser også i dansk og i nederlandsk!!!

Publisert 22. sep. 2004 09:24

Geir Kjetsaa er landets viktigste formidler av den klassiske, russiske litteraturen. Nylig fikk han, sammen med forfatter Ingvar Ambjørnsen, overrakt Anders Jahres Kulturpris - Norges største æresbelønning for kulturell innsats.

Et portrett av en mann med skjegg ute i snøen
Publisert 1. mars 2022 13:40

- Jeg håper folk greier å skille mellom de som støtter krigen og de som ikke gjør det, sier Andrey Chesnokov i Gjøvik.