Nettsider med emneord «Russland og Ukraina»

En mann med skjegg sitter på en stol inne i et auditorium
Publisert 17. okt. 2022 17:50

Hva kan utfallet av Russlands krig i Ukraina bli for den videre demokratiutviklingen i regionen? Det er temaet for det første av seks møter om krig i Europa. 

Publisert 26. apr. 2022 04:30

Det internasjonale styret for Matte-OL har utestengt Russland fra Oslo-lekene. Det er ennå uavklart om russerne skal delta under nøytralt flagg. 

Eit EU-flagg vaiar i vinden
Publisert 1. mars 2022 09:16

Dei 27 EU-landa og EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein kan koma til å skrinleggja alt forskingssamarbeid med russiske forskarar i Horisont Europa. Det står truleg på sakslista når universitetstoppane møter i Kunnskapsdepartementet i ettermiddag.