Nettsider med emneord «Rikshospitalet»

Publisert 18. jan. 2012 14:42

Fødselslegen Iqbal Al-Zirqis forskningsprosjekt vil bli verdens mest omfattende studium av den sjeldne komplikasjonen livmorruptur. 

Publisert 6. juni 2011 11:41

Siri Hatlen går av på dagen som administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Årsaken er den vanskelige situasjonen knyttet til styrets behandling av økonomisk langtidsplan og videre utvikling av det fusjonerte foretaket. Jan Eirik Thoresen er konstituert inntil videre, melder sykehuset

Publisert 6. mai 2009 14:13

MR-skanneren i Intervensjonssenteret på Rikshospitalet brukes utelukkende til forskning. Det gir stort rom for eksperimentering for forskerne fra de tre fakultetene som deler på den. – Skannerteknologien gir oss muligheter til å konkurrere i verdenstoppen, sier fysikkprofessor Atle Bjørnerud.

Publisert 7. nov. 2007 12:57

På nye Ahus skal containere ta heisen alene og medisiner distribueres i Nord-Europas største rørpostsystem. Pasientene skal bo i sengetun, og legene sitte i kontormiljøer. Uniforum har fått en sniktitt på det nye sykehuset som åpner i oktober 2008.

Publisert 23. okt. 2007 10:52

Investoren Stein Erik Hagen har gitt 100 millioner kroner til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet. Det skal gå til medisinsk forskning som ikke er prioritert av kommersielle interesser og fordeles over en tiårsperiode, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Publisert 16. feb. 2007 10:50

Centre for Immune Regulation (CIR) på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF består av fem forskningsmiljøer fra Det medisinske fakultet og MN-fakultetet på UiO. Det nye senteret for fremragende forskning viderefører et langvarig samarbeid mellom immunologer og molekylær- og cellebiologer - og håper å finne faktor X i immunologiske sykdommer.

Publisert 27. nov. 2006 18:34

Takket være store bevilgninger fra flere forskningsinstitusjoner ble landets første PET-senter nylig åpnet på Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Norge er et av de siste landene i Vest-Europa som tar i bruk PET/CT-skannere, som blant annet har revolusjonert kreftdiagnostikken. Behovet for kliniske PET-undersøkelser anslås til 38 000 i året. Dit er det ennå et langt stykke.

Publisert 8. nov. 2001 14:04

Byggingen av det nye Rikshospitalet kom skjevt ut allerede før start. Planleggerne bommet grovt på fremdrift, arealbehov og kostnader, fastslår eksperter som har evaluert sykehus-prosjektet, melder Norsk Telegrambyrå. I 1992 vedtok Stortinget en totalkostnad for prosjekt Nytt Rikshospital på vel 2,8 milliarder kroner. Sluttkostnaden kom opp i nesten 6 milliarder kroner.

Publisert 26. sep. 2000 15:37

Kong Harald opna det nye Rikshospitalet på Gaustad ved å sleppa ut fem brevduer som skulle flyga tilbake til dei fem helseregionane dei tilhøyrde. Samtidig kom nyhendet om at sluttfinansieringa av sjukehuset blir 700 millionar kroner meir enn tidlegare rekna med.