Nettsider med emneord «Rektorvalget 2009»

Publisert 5. juli 2010 16:51

– Dei vitskaplege representantane i Universitetsstyret må ha sove i timen då det blei vedtatt å redusera vektinga av dei fagleg tilsette sine stemmer, meiner biologiprofessor Kristian Gundersen. –Vektinga av stemmene til dei teknisk-adminstrative var tidlegare altfor låg, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 17. juni 2010 12:12

Dagens rektorat lovde at UiO skulle bli endå meir synlege i media om dei fekk styra universitetet. Nesten eitt år etter ser det ut til at dei har lykkast med det.

Publisert 27. apr. 2009 16:10

Barndomsheltane hans var fysikarane Niels Bohr og Max Planck. I dag er han ein av verdas leiande hjerneforskarar. Første august byrjar Ole Petter Ottersen som rektor ved Universitetet i Oslo.  

Publisert 2. apr. 2009 15:25

Det er fint om vi kan slutte på tonen "saklig", og heretter dra sammen mot det vi er og bør være helt enige om: stadig bedre forhold for UiO og for norsk forskning.

Publisert 2. apr. 2009 15:07

I dag kl. 16.00 blir rektorvalet avslutta ved Universitetet i Oslo. Rundt kl. 16.30 blir det kunngjort om vinnaren er teologidekan Trygve Wyller eller medisinprofessor Ole Petter Ottersen. Uniforum vil bringa intervju med både vinnaren og taparen så snart resultatet er kjent.

Publisert 2. apr. 2009 14:40

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen vann rektorvalet ved Universitetet i Oslo. Det blei klart etter at oppteljinga frå den elektroniske røystinga viser at han fekk 65 prosent av røystene. Motkandidat Trygve Wyller fekk 35 prosent. – Dette er eit flott universitet, og eg vil gjerne gjera noko ekstra for det, sa Ottersen straks valresultatet blei kunngjort.  

Publisert 2. apr. 2009 14:17

Professor Jon Storm-Mathisen ble selvsagt ikke glad når hans misvisende fremstilling av Trygve Wyller, og det sanne bildet av Ole Petter Ottersen ble avdekket (se mitt leserinnlegg 1. april). Til tross for at det kun er minutter til stemmemuligheten stenges, fortsetter han ivrig sin argumentasjon for Ottersens fotreffelighet, dessverre med stadig mindre troverdighet.

Publisert 2. apr. 2009 12:58

Under denne tittelen skriver direktøren i Forskningsrådet på kronikkplass i Aftenposten i dag 2. april at ”universitetene må bli mer selvstendige institusjoner som kan ta fullt ansvar for ressursforvaltingen”. Dette er nødvendig blant annet på grunn av de internasjonale strømninger som vi ikke kan stille oss utenfor.

Publisert 1. apr. 2009 20:04

Kampen om å bli ny rektor ved UiO er inne i siste fase. Ansatte og studenter avgir nå elektroniske stemmer så intranettet gløder. Kandidatene har avsluttet valgkampen, men medisinprofessor Jon Storm-Mathisen, som støtter Ole Petter Ottersens kandidatur, fortsetter sin forvrengning av virkeligheten på Uniforums debattsider på nettet.  

Publisert 1. apr. 2009 10:54

De to lagene som nå stiller til valg skiller seg tydelig fra hverandre når det gjelder holdningen til finansiering av høyere utdanning og forskning, skriver medisinprofessor Jon Storm-Mathisen, som støtter Ole Petter Ottersens kandidatur.

Publisert 31. mars 2009 15:27

– Valkampen har gjort oss endå stoltare av UiO, og valet har gjort universitetet endå meir synleg. Det sa rektorkandidat Ole Petter Ottersen, då han saman med prorektorkandidat Inga Bostad og viserektorkandatane Doris Jorde og Ragnhild Hennum røysta elektronisk på Frederikke i ettermiddag.   

Publisert 30. mars 2009 17:12

Rektorkandidat Trygve Wyller stemte på Frederikke to timar etter at det elektroniske rektorvalet var sett i gang. Saman med prorektorkandidat Guro Valen og viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen, organiserte han ein frukost for alle valmedarbeidarane sine. – Dette er ein stor dag for universitetsdemokratiet og for vårt alternativ som står for å skapa begeistring i breidda, sa Wyller.  

Publisert 30. mars 2009 13:47

Kjære Harriet. Likestilling er en av de viktige saker i årets rektorvalgkamp. Den bredspektrede tilnærmingen til likestilling som har vært ført ved UiO de siste årene har vært informert og betydningsfull.

Publisert 30. mars 2009 07:51

Rektorvalget handler om hvilken profil Universitetet i Oslo skal ha i de neste fire årene. Vårt program setter bredden i sentrum.

Publisert 29. mars 2009 20:15

Universitetet står overfor et avgjørende rektorvalg. Rektorteamet Ottersen/Bostad vil arbeide for et fremtidsrettet og solidarisk universitet med fokus på kvalitet, mangfold og likestilling.

Publisert 29. mars 2009 20:00

Hei igjen Trygve, det er jo synd at det er deg som svarer og ikke Guro Valen som er utpekt til å ha ansvaret for likestillingsfeltet i deres team. Men la meg svare på noen av dine punkter:

Publisert 29. mars 2009 16:21

Kjære Harriet Bjerrum Nielsen,

at du oppfordrer til å stemme Ole Petter Ottersen er neppe noen overraskelse, da du selv er en av forslagsstillerne til hans kandidatur.

Publisert 28. mars 2009 13:01

UiO har siden 2003 ført en ny type likestillingspolitikk basert på spesifiserte måltall og økonomisk innsats i stedet for på fromme ønsker. Ledelsesforankring i stedet for festtaler og vage intensjoner. Fakta og undersøkelser av forholdene i stedet for myter om kvinner og konspirasjonsteorier om slemme menn.

Publisert 27. mars 2009 16:21

Den som blir vald til rektor for Universitetet i Oslo vil sitja i rektorstolen frå 1. august 2009 til 1. august 2013. Rektorkandidatane er Ole Petter Ottersen og Trygve E. Wyller. Valet startar måndag 30. mars kl. 0800 og blir avslutta 2. april 2009 kl. 1600. Og for første gong vil det bli eit elektronisk rektorval.  

Publisert 27. mars 2009 15:49

Hvorfor ble det akkurat deg, hvorfor er ditt lag best og hvilke oppgaver skal prorektor og viserektor ha? Dette er spørsmålene Uniforum har stilt til prorektorkandidatene Guro Valen og Inga Bostad.

Publisert 27. mars 2009 08:50

Finanskrisa kan gjera det mogleg å få realisert byggjeprosjekt langt tidlegare enn nokon hadde drøymt om. Det var rektorkandidatane Trygve E. Wyller og Ole Petter Ottersen heilt einige om på det siste rektorvalmøte onsdag 25. mars. Denne gongen kom også prorektorkanditdatane til orde.  

Publisert 26. mars 2009 14:12

Jeg leser med forundring Vidar Gundersens innlegg der han karakteriserer et spørsmål jeg stilte til Ottersen på gårsdagens debattmøte som ufin retorikk og løgn.

Publisert 26. mars 2009 11:07

Denne veka møter rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve E. Wyller kvarandre i dei siste og kanskje avgjerande rektorvaldebattane. I dei debattane som har gått av stabelen så langt, har begge kandidatane vist seg som svært taleføre.

Publisert 26. mars 2009 10:57

Wyller-laget og deres meningsfeller har i debatten brukt ufin retorikk for å sverte Ottersen. Et grovt eksempel på dette var Joel Glovers innlegg ved debattmøtet i går.

Publisert 25. mars 2009 14:20

Rektorkandidat Ole Petter Ottersen lovar at rektor skal ha ei sterk røyst i samfunnsdebatten om han blir vald til Universitetet i Oslos neste rektor. – Trygve Wyller har ein politikk som kan verka splittande på universitetet vårt og som kan truga det som er ein av kjerneverdiane til universitetet, kvalitet, hevdar han om motkandidaten sin.