Nettsider med emneord «Rektorvalget»

Publisert 10. feb. 2017 16:20

Fristen for å melde kandidater til rektorvervet ved UiO har gått ut. Dermed er det avgjort at valgkampen vil stå mellom Graver og Stølen.

Publisert 18. feb. 2009 15:50

Det aller viktigaste er at det no blir ein reell rektorvalkamp fram til valdagane frå 31. mars til 2. april. Då får dei to rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve Wyller høve til å fortelja kva slags universitet dei ynskjer at Universitetet i Oslo skal vera.

Publisert 18. feb. 2009 13:36

Et nytt rektorvalg ved UiO under oppseiling. Erfaringen fra tidligere rektorvalgkamper ved UiO er at kandidatene har en tendens til å havne i en hengemyr av detaljspørsmål når valgkampen først kommer i gang, slik at viktige overordnete og prinsipielle saker drukner i støy.

Publisert 16. feb. 2009 17:13

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen og teologidekan Trygve Wyller var dei einaste som hadde meldt seg på i kampen om å bli UiOs neste rektor, då fristen gjekk ut i dag klokka 16.00. Ein av dei to vil dermed etterfyljga dagens rektor Geir Ellingsrud frå og med 1. august i år og fram til 1. august 2013. 

Publisert 4. feb. 2009 15:37

Ingen lag er så gode at dei ikkje fortener konkurranse. Rektorkandidat-laget til Ole Petter Ottersen bør difor få minst eit anna rektorteam med eit heilt anna valprogram til å bryna seg på under rektorvalet.

Publisert 30. okt. 2008 14:31

Hvem ønsker å etterfølge Geir Ellingsrud som rektor? Det er lenge siden UiO har hatt en kvinnelig rektor. Stiller noen av kandidatene fra forrige rektorvalg? Er det på tide at universitetet får en rektor fra Det humanistiske fakultet?

Publisert 8. sep. 2005 10:57

Årets rektorkandidater var rørende enige på mandagens debattmøte om at deres valgplattformer er ganske like, og at velgerne også bør granske personenes stil og deres meritter. - Se på hva de ulike kandidatene virkelig har fått til, var Lars Walløes oppfordring. Men ingen ønsket å rangere de andre kandidatene, bortsett fra Kristian Gundersen som visste hvem han ville ha på de to siste plassene.

Publisert 16. mars 2005 14:37

Et flertall blant Universitetsstyrets medlemmer går inn for valgt rektor, men uten at vedkommende er Styrets leder. Den nye universitets- og høyskoleloven gir imidlertid ikke mulighet for en slik løsning. - Vi har havnet i en ulykkelig situasjon. Vi er tvunget til å vedta noe vi egentlig er imot.

Publisert 17. nov. 2004 09:59

Det blir likevel ikkje sett ned nokon eigen valkomité for rektorvalet no. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 16. november vedtok å utsetja denne saka til etter at Stortinget har vedtatt ny lov om universitet og høgskular. - Det var ei klok avgjerd, synest styremedlem Kristian Gundersen .

Publisert 12. okt. 2004 17:55

Det skal fortsatt være valg på rektor og prorektor ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret på sitt møte 12. oktober.

Publisert 15. feb. 2002 10:52

- Me må skaffa rom for nye oppgåver ved UiO ved å leggja ned andre. Dermed må me også krevja å få meir av det me yter frå staten enn det me får i dag, sa rektor Arild Underdal i talen sin under rektorinaugurasjonen i Universitetes Aula 8. februar.

Publisert 24. jan. 2002 11:29

Da Arild Underdal var professor i statsvitenskap, tok han første tog fra Ljan klokken 05.19 hver morgen og møtte på jobben presis klokken seks. Nå hender det han tar bilen, fordi dette blir for sent. - Jobb, hobbyer og fritid går på en måte i ett for Arild, sier hans kone. Vi har vært hjemme hos universitetets nytiltrådte rektor på Ljan i Oslo.

Publisert 18. okt. 2001 11:44

Den 1. januar tiltrer Arild Underdal som rektor ved Universitetet i Oslo. Han gleder seg til å ta fatt, men vet også at det blir en vanskelig jobb. - En del tiltak vil møte motbør, sier han.

Publisert 9. okt. 2001 11:55

- Eg er glad for å ha blitt valt til rektor og eg set stor pris på den saklege måten denne rektorvalkampen er blitt ført på. Som eg tidlegare har sagt, så er eg ein keisam person, og valkampen har vel ikkje akkurat slått an blant dei store massane.

Publisert 8. okt. 2001 16:43

- Det er fjerde gang Universitetet i Oslo velger ny rektor ved direkte valg, sier Trond Tveit Selvik. Selvik er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av rektorvalget.Resultatet av rektorvalget skal være klart klokka 22 i kveld. Da vil vi vite om UiOs neste rektor blir Eivind Osnes eller Arild Underdal.

Publisert 8. okt. 2001 14:38

Professor i statsvitskap, Arild Underdal (55)vann dagens rektorval ved Universitetet i Oslo med 51,91 prosent av stemmene. Motkandidaten Eivind Osnes fekk 48,09 prosent av stemmene. - Eg er glad for dette resultatet, og det faktum at det var så jamnt viser at me begge har fått ei tillitserklæring frå UiO, sa Underdal i sin første kommentar etter at resultatet var klart.

Publisert 2. okt. 2001 11:42

Måndag 8. oktober klokka 22 blir det truleg klart om det er Arild Underdal eller Eivind Osnes som skal etterfylgja Kaare R. Norum i rektorstolen ved Universitetet i Oslo. Då skal alle stemmene som er blitt avgitt under rektorvalet vera ferdig talde.

Publisert 26. sep. 2001 16:07

Rektorkandidatane Arild Underdal og Eivind Osnes avslørte lite om kva dei ville gjera som rektor ved Universitetet i Oslo under valdebatten måndag 24. september. Dei 200 personane som hadde møtt fram i Georg Sverdrups hus, fekk heller ikkje noko klart bilete av kva som var dei viktigaste skilnadane mellom dei to kandidatane.

Publisert 21. sep. 2001 12:09

Navn: Arild Underdal Alder: 55 Sivilstand:Gift - en datter Stilling: Professor i statsvitenskap Ansatt ved UiO siden 1973 (med to kortere avbrudd)

Publisert 21. sep. 2001 11:51

Navn:Eivind Osnes Alder: 63 Sivilstand: Enkemann (5 barn og 0 barnebarn) Stilling: Professor i fysikk Ansatt ved UiO siden 1977 (fast); midl. ansett. 1963-66 og 1971-75 Aktuell: Rektorkandidat ved UiO

Publisert 19. sep. 2001 11:09

Det er no laga eit eige interaktivt debattforum i samband med rektorvalet. - Formålet er å gjera det enkelt for studentar og tilsette å senda inn innlegg om framtida til universiteta til rektorkandidatane, seier webredaktør John Baarli ved UiO.

Publisert 19. sep. 2001 10:51

- Alle som er knytte til Universitetet i Oslo på ein eller annan måte kan stemma under rektorvalet 8. oktober. Men dei samla stemmene til dei vitskapleg tilsette vil telja meir enn dei samla stemmene til studentane, medan studentane sine stemmer til saman vil telja meir enn stemmene til dei teknisk/administrativt tilsette.

Publisert 12. juni 2001 10:54

Farmasiprofessor Anne-Brit Kolstø blir Arild Underdals prorektorkandidat under rektorvalet 8. oktober. I dag leier ho si eiga forskingsgruppe ved Bioteknologisenteret.

Publisert 11. juni 2001 15:10

Prorektor Rolv Mikkel Blakar vil likevel ikkje stilla opp som kandidat under rektorvalet ved UiO 8. oktober. Dermed er det førebels berre professor i fysikk, Eivind Osnes og professor i statsvitskap, Arild Underdal som er rektorkandidatar.

Publisert 10. mai 2001 09:05

Professor i fysikk, Eivind Osnes, stiller som rektorkandidat med styrar ved Filosofisk institutt, førsteamanuensis Camilla Serck-Hanssen som prorektorkandidat. - Om me blir valde, ynskjer me å etablera eit støtteapparat for rektoratet med tre viserektorar for forsking, internasjonalisering og studiar, seier Osnes og Serck-Hanssen.