Nettsider med emneord «Rektorvalet 2005»

Publisert 30. okt. 2008 14:31

Hvem ønsker å etterfølge Geir Ellingsrud som rektor? Det er lenge siden UiO har hatt en kvinnelig rektor. Stiller noen av kandidatene fra forrige rektorvalg? Er det på tide at universitetet får en rektor fra Det humanistiske fakultet?

Publisert 16. feb. 2006 12:23

Mangelfull planlegging er den viktigste årsaken til forholdene som det er blitt reist kritikk mot ved gjennomføringen av valgene til rektor og styrerepresentanter i 2005. Ikke minst var beslutningen om å utsette fristen for å nominere kandidater til styrevalget, uheldig. Dette kommer fram i en rapport som evaluerer rektorvalget og valgene av ansatterepresentanter til Universitetsstyret.

Publisert 26. jan. 2006 15:13

- Eg går inn i rektorvervet med både glede og med stor innsatsvilje. Og eg vil takka universitetssamfunnet som valde meg til rektor. Det sa matematikkprofessor Geir Ellingsrud, då han blei offisielt innsett som rektor ved Universitetet i Oslo under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula, onsdag 25. januar 2006. Samtidig takka Arild Underdal av som rektor etter å ha sete i vervet sidan 1. januar 2002.

Publisert 25. jan. 2006 12:01

I dag, onsdag 25. januar, blir matematikkprofessor Geir Ellingsrud offisielt innsett som ny rektor ved Universitetet i Oslo. Det skjer under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula kl. 18.00 i kveld. Både avgått rektor Arild Underdal og nyvald rektor Geir Ellingsrud skal tala under arrangementet, som er ope for alle interesserte.

Publisert 18. jan. 2006 15:17

Reformkritikeren Geir Ellingsrud er blitt Universitetet i Oslos nye rektor. Han vil rette opp studiereformens mangler, slåss for forskernes rett og plikt til å forske og styrke universitetsdemokratiet.

Publisert 23. nov. 2005 13:43

Spørsmålet om utnevning av viserektor, skal avgjøres av rektor selv og ikke av styret. Det vedtok universitetsstyret på møtet 22. november.

Publisert 29. sep. 2005 23:42

Matematikkprofessor Geir Ellingsrud blir UiOs neste rektor. Det er klart etter at oppteljinga viste at han hadde fått 56,1 prosent av stemmene medan Lars Walløe fekk 43,9 prosent av stemmene. - Det tar tid å få dette til å gå inn, men eg er svært nøgd med at eg har fått så stor oppslutnad blant dei vitskapleg tilsette, seier Geir Ellingsrud til Uniforum. Det var rekordhøg deltaking i rektorvalet samanlikna med dei to føregåande rektorvala.

Publisert 29. sep. 2005 21:28

Matematikkprofessor Geir Ellingsrud leier rektorvalet på UiO etter første og andre runde av oppteljinga. Samtidig er det klart at medisinprofessor Stein Evensen og biologiprofessor Kristian Gundernsen er ute. Det er klart etter at oppteljinga viste at Ellingsrud hadde fått 31,88 prosent av stemmene medan Evensen hadde fått rundt 11 prosent og Gundersen rundt 14, 25 prosent av stemmene etter første runde. Det var rekordhøg deltaking i rektorvalet samanlikna med dei to føregåande rektorvala.

Publisert 29. sep. 2005 15:17

Mens bare 1400 studenter, eller 4,6 prosent, stemte ved rektorvalget for fire år siden, melder valgfunksjonærene på campus i dag at de forventer en langt høyere valgdeltakelse denne gang. Rekorden er fra 1998 da 9,5 prosent av studentene avla stemme.

Publisert 29. sep. 2005 10:13

I dag blir det endeleg avgjort kven av desse fem som blir Universitetet i Oslos rektor frå nyttår og fire år framover. Kampen står altså mellom psykologiprofessor Fanny Duckert, matematikkprofessor Geir Ellingsrud, medisinprofessorane Stein Evensen og Lars Walløe og biologiprofessor Kristian Gundersen. Siste frist for å stemma er klokka 16.00 i ettermiddag, og resultatet vil truleg vera klart rundt klokka 22.00, i fylgje det Valstyrets leiar Aanund Hylland tidlegare har fortalt Uniforum.

Publisert 19. sep. 2005 14:07

Rektorkandidat Fanny Duckert døypte i dag, måndag 19. september, Problemveien om til Løsningsveien. - Dette er eit symbolsk tiltak som viser korleis universitetet skal vera oppteke av å finna løysingar, sa ho før ho avduka eit provisorisk nytt vegskilt med teksten "Løsningsveien."

Publisert 14. sep. 2005 10:35

Ingen av rektorkandidatane vil ha omkamp om Kvalitetsreforma. Det kom klart fram i den offisielle valdebatten mellom rektorkandidatane i Georg Sverdrups hus i går. Alle kandidatane var også glade for at dei raudgrøne vann stortingsvalet.

Publisert 13. sep. 2005 12:09

- Det er viktig at alle rangerer alle kandidatane frå 1 til 5 under rektorvalet. På den måten kan stemma di telja, sjølv om førstevalet ditt er ute etter første runde. Det seier økonomiprofessor Aanund Hylland, som leier Valstyret ved UiO. Han trur det er bra for universitetet at rektorvalkampen også har fått brei dekning i hovudstadsavisene.

Publisert 8. sep. 2005 10:57

Årets rektorkandidater var rørende enige på mandagens debattmøte om at deres valgplattformer er ganske like, og at velgerne også bør granske personenes stil og deres meritter. - Se på hva de ulike kandidatene virkelig har fått til, var Lars Walløes oppfordring. Men ingen ønsket å rangere de andre kandidatene, bortsett fra Kristian Gundersen som visste hvem han ville ha på de to siste plassene.

Publisert 30. aug. 2005 16:22

- Rektorvalet handlar om kampen for eller imot det instrumentelle universitetet. I denne kampen står Fanny Duckert og Stein A. Evensen på den eine sida medan eg sjølv, Geir Ellingsrud og Lars Walløe står på den andre sida. Det sa rektorkandidat Kristian Gundersen på den første debatten mellom alle dei fem rektorkandidatane i Helga Engs hus fredag 26. august. Arrangørar var dei humanistiske og teologiske fakulteta.

Publisert 29. aug. 2005 16:09

- Fanny Duckert er absolutt kandidat til å stå på andreplass på stemmeseddelen min under rektorvalet. På førsteplass vil eg sjølvsagt setja meg sjølv. Det sa rektorkandidat Lars Walløe under ein valduell med Fanny Duckert i Botanisk hage på Tøyen torsdag 25. august.

Publisert 29. aug. 2005 13:33

Franskprofessor Marianne Hobæk Haff trekkjer seg som Geir Ellingsruds prorektorkandidat på grunn av sjukdom. Valstyret har godkjent medisinprofessor Haakon Breien Benestad som ny prorektorkandidat.

Publisert 25. aug. 2005 10:35

Får rektorkandidatene anledning til å velge mellom nytt Kulturhistorisk museum på Sørenga, nytt veksthus på Tøyen eller nytt bygg for Life Sciences i Gaustadbekkdalen, vil Fanny Duckert prioritere bygging av et nytt veksthus på Tøyen, mens Geir Ellingsrud og Stein A. Evensen holder en knapp på et bygg for Life Sciences i Gaustadbekkdalen. Kristian Gundersen vil støtte det prosjektet som har størst sjanse til å få statlig støtte. Lars Walløe mener derimot at den som kan svare konkret på et slikt spørsmål ikke egner seg til å bli rektor.

Publisert 19. aug. 2005 14:17

- Det er viktig å markere seg når det er så mange kandidater som i år, og for å imøtegå en del mytedannelser, sier rektorkandidat Stein A. Evensen. Sammen med sin prorektorkandidat Trine Syvertsen var han på stemmefiske på Frederikkeplassen torsdag 18. august og delte ut løpesedler og Smørbukk-karameller til alle som ville ha.

Publisert 17. juni 2005 10:33

- Vi ser på oss selv som sentrumsalternativet i årets rektorvalg. Vi vil videreføre og revidere studiereformen og holde fast ved hovedintensjonen, nemlig helhetlige studieløp med tverrfaglige innslag, forskningsbasert undervisning og stor vekt på internasjonalisering, uttaler rektorkandidat og professor i fysiologi, Lars Walløe .

Publisert 16. juni 2005 10:47

- Me ynskjer å skapa fagleg entusiasme og engasjement for universitetet blant både tilsette og studentar. Det er universitetet som er det felles kjærleiksobjektet vårt, seier rektorkandidat Fanny Duckert , prorektorkandidaten hennar, Nils Christophersen og viserektorkandidat Trygve Wyller .

Publisert 14. juni 2005 14:06

- Vi vil heller forbedre enn reversere . Revers er rett og slett ikke vårt gir. Universitetet må gripe mulighetene og rette blikket framover - og ikke skue tilbake, proklamerer Stein A. Evensen og Trine Syvertsen , henholdsvis rektor- og prorektorkandidat.

Publisert 14. juni 2005 13:51

- Vi kan få et byråkratisk ledervelde ved UiO: De som sitter på toppen vil være folk med små doktorgrader og store lederkurs - og ikke omvendt. Det vil vi bekjempe, erklærer biologiprofessor og rektorkandidat Kristian Gundersen. Med seg i kampen har han professor i samfunnsmedisin, Johanne Sundby og professor i fagdidaktikk, Doris Jorde.

Publisert 26. mai 2005 15:18

- Reint pedagogisk er studiereforma vellykka, men det er finansieringsordninga som skaper problem og som det må gjerast noko med. Det lovar rektorkandidat Geir Ellingsrud og prorektorkandidaten hans, Marianne Hobæk Haff .

Publisert 23. mai 2005 13:06

Rektorkandidat Kristian Gundersen har plukket ut professor Doris Jorde som viserektorkandidat for undervisning. Hun vil bli utnevnt i dette vervet dersom Gundersen vinner rektorvalget 29. september. Doris Jorde erstatter Karin Dokken som måtte trekke seg av private årsaker.