Nettsider med emneord «Rangeringer. Internasjonalisering»

Publisert 15. aug. 2022 14:11

Universitetet i Oslo fell seks plassar frå i fjor og endar mellom dei 67 beste universiteta i verda på Shanghai-rangeringa for 2022.  I Norden er UiO på tredjeplass, medan det ligg blant dei 20 beste i Europa.

Publisert 9. aug. 2022 04:30

I Norden er det  berre Københavns Universitet og Helsingfors universitet som har betre og større tilgang til forskingsartiklar og andre akademiske skrifter på nett enn Universitetet i Oslo.

Portrett av ein mann på Universitetsplassen
Publisert 8. juni 2022 22:49

Universitetet i Oslo går opp ein plass på verdsrangeringa til QS World University Rankings for 2023. 101-plassen i verda gir UiO førsteplassen i Noreg og fjerdeplassen i Norden. – Det er hyggeleg, synest rektor Svein Stølen.

Ein stor bygning av svart granitt og store vindauge på Blindern
Publisert 2. feb. 2022 04:30

Københavns Universitet er framleis det mest synlege universitetet på web i Norden. Tett etter fylgjer Universitetet i Helsingfors og Universitetet i Oslo.

Domus Media seint på kvelden med masse lys
Publisert 20. jan. 2022 04:30

University of Hong Kong er verdas mest internasjonale universitet. Universitetet i Oslo er nummer 50, og det held til førsteplass i Noreg og femteplass i Norden. Prorektor Åse Gornitzka er ikkje overraska.

Publisert 13. okt. 2021 13:07

Universitetet i Oslo er mellom dei 51 beste universiteta i verda om du skal studera samfunnsvitskaplege fag. Det slår Times Higher Education klart i 2022-rangeringa over universitetsfag.

Biletet viser Georg Sverdrups hus med personar på veg inn den øvre inngangen.
Publisert 10. aug. 2020 15:16

Det er berre Københavns Universitet og Helsingfors universitet som er meir synleg på nett i Norden enn Universitetet i Oslo. Det viser den siste rankinga til forskingsbyrået Webometrics.

Fotografiet viser Universitetsplassen i Oslo
Publisert 4. feb. 2020 04:30

Berre Københavns Universitet og Helsingfors universitet er meir synlege på nett enn Universitetet i Oslo i Norden. Det beste svenske universitetet er Uppsala på fjerdeplass, viser den siste rangeringa til Webometrics.

Publisert 18. aug. 2019 12:16

Sannheten er dessuten at disse rangeringene, om vi liker det eller ei, blir gitt stor oppmerksomhet internasjonalt. Noen vil hevde i større grad av institusjonledere og de som står sentralt i forvaltning og politikkutforming for sektoren, enn av vitenskapelig ansatte, skriver UiO-rektor Svein Stølen

Publisert 15. mai 2019 00:33

Universitetet i Oslo er nummer 51 i Europa og nummer 3 i Norden over dei mest innovative universiteta. Det går fram av ei rangering som det britiske pressebyrået Reuters har gjort.

Publisert 7. feb. 2019 14:31

Universitetet i Oslo er på tredjeplass i Norden og på 18.-plass i Europa på rangeringa over universiteta som er mest synlege på internett. Det er ein liten tilbakegang samanlikna med førre måling. Det uroar ikkje UiO-rektoren.

Publisert 19. sep. 2018 22:57

Universitetet i Oslo er nummer 31 av dei 50 raskast veksande stjernene på universitetshimmelen. Det viser eit oversyn som databasen the Nature Index har gjennomført innanfor naturvitskapleg forsking.

Publisert 7. aug. 2018 04:00

Universitetet i Oslo er nummer tre i Norden og best i Noreg i ei måling som viser kva universitet som er mest synlege på nett. Københavns Universitet og Universitetet i Helsinki tar første- og andreplassen i Norden.

Publisert 5. juni 2018 14:14
Publisert 18. aug. 2017 23:28

Universitetet i Oslo klatrar opp fem plassar og hamnar som nummer 62 mellom verdas beste universitet på Shanghai-rankinga for 2017. I Norden er UiO på fjerdeplass.

Publisert 30. mars 2017 16:20