Nettsider med emneord «Rangering» - Side 2

Publisert 2. nov. 2009 17:16

Universitetet i Oslo kommer på 65. plass på en rangering av verdens universiteter utarbeidet av Shanghai Jiao Tong universitetet i Kina. Dette er en plass ned fra i fjor. I Europa ligger UiO på 18. plass og i Norden er det nummer tre etter Københavns Universitet og Karolinska Institutet i Stockholm, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 5. des. 2007 11:49

- De beste forskerne i Norge er like gode som de beste i Europa, sier seksjonssjef Ingrid Sogner fra Forskningsadministrativ avdeling. Hun håper å se flere UiO-forskere nå til topps i konkurransen om de nylig utlyste Advanced Investigator Grants fra European Research Council (ERC).

Publisert 3. des. 2009 12:39

IT-forskinga ved Universitetet i Oslo kjem på førsteplass i Norden, sjetteplass i Europa og på 49.-plass i verda på den prestisjetunge rankinglista til Shanghai Jiao Tong-universitetet i Kina. – Dette er utruleg kjekt, seier Morten Dæhlen som leier Institutt for informatikk.

Publisert 7. okt. 2011 16:26

Universitetet i Oslo har gått opp frå 186. til 181. plass på universitetsrangeringa THE World University Rankings,  som blei offentleggjort  i går. Samtidig har Universitetet i Bergen falle  frå 135. plass i fjor til 191. plass. Universitet frå dei andre nordiske landa gjer det langt betre.

Publisert 15. okt. 2013 13:26

Karolinska Institutet er i år det beste nordiske universitetet på to internasjonale rangeringar. – Me satsar ekstra pengar på dei forskargruppene som gjer det aller best, utan å skjera ned på løyvingane til dei andre, opplyser rektor Anders Hamsten til Uniforum.

Publisert 6. feb. 2012 17:19

NTNU i Trondheim har gått forbi UiO og blitt Nordens beste universitet på januarrangeringa til spanske Webometrics. Det gir NTNU ein 16. plass i Europa, 16 plassar over UiO.

Publisert 2. okt. 2013 17:10

Universitetet i Oslo er på 185. plass på lista over verdas beste universitet, viser årets rangering frå Times Higher Education. Det gir UiO førsteplass i Noreg. Best i Norden er Karolinska Institutet i Stockholm. Verdas beste er California Institute of Technology.

Publisert 2. okt. 2013 22:22

- Det er alltid hyggeleg å rykka fram på rangeringar. Men det eg alltid seier - uansett om me rykkjer fram eller tilbake - er at slike rangeringar har store metodeproblem og ikkje er dekkjande for dei mangfaldige oppgåvene eit moderne universitet har. Slik kommenterer rektor Ole Petter Ottersen 185.plassen til UiO på universitetsrangeringa til Times Higher Education.

Publisert 13. feb. 2006 16:06

I ei nyoppretta rankingliste over verdas beste universitet kjem Universitet i Oslo på 12. plass i Europa og på 90. plass på verdsstatistikken. På verdsbasis kjem Berkeley-universitetet, Massachusetts Institute of Technology og Harvard-universitetet på dei øvste plassane. Dei britiske universita, Cambridge, Oxford og Edinburgh toppar lista over dei beste europeiske universiteta, tett fylgde av Swiss Federal Institute of Technology i Zürich i Sveits.

Publisert 13. okt. 2011 10:20

Ifølge Verdensbanken trenger man ikke ha lange akademiske tradisjoner for å bli et universitet i toppklassen. Det holder med noen ti-år.

 

Publisert 9. nov. 2007 11:13

Universitetet i Oslo har falle 11 plassar sidan i fjor og 50 plassar sidan 2005 på den siste universitetsrankinga frå avisa The Times. UiO ligg no på 188. plass av dei 200 universiteta på lista, melder Teknisk Ukeblads nettutgåve. - Det er alltid leit å ramla nedover, men desse rankingane fortel jo ikkje alt, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 12. feb. 2010 00:11

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim hamnar på 4. plass og Universitetet i Oslo på 6. plass på ei rangering over dei universiteta i Europa som er mest synlege på Internett  I Norden tar NTNU og UIO dei to øvste plassane. Harvard (biletet) er verdas beste, også på nett. Det viser januarmålinga til den spanske forskargruppa Webometrics, melder Uniforum.  

Publisert 17. apr. 2008 16:05

NTNU ble nylig kåret som den beste teknologiutdanningen innen bærekraftig utvikling i Europa. Med systematisk fokus på bærekraft og miljø, har NTNU dermed slått internasjonalt anerkjente institusjoner som KTH og Chalmers i Sverige og de tekniske universitetene i Delft, München og Dresden, går det fram av ei pressemelding fra NTNU.

Publisert 10. sep. 2013 14:12

Universitetet i Oslo går opp fra 111. plass til 89. plass på den siste universitetsrangeringen fra QS - World University Rankings for 2013/2014. Massachusetts Institute of Technology (MiT) er på førsteplass akkurat som i fjor.

Publisert 3. feb. 2020 17:18

At «NTNU» koples til «kvalitet» i Nokuts ferske spørreundersøkelse, gleder rektor Anne Borg. Men det er noe her som bekymrer henne.

Publisert 14. mars 2008 16:04

Forskningsadministrativ avdeling har gjort en beregning som viser at Universitetet i Oslo kommer best ut av de fire gamle universitetene i Norge per vitenskapelig årsverk på alle forskningsindikatorene som Kunnskapsdepartementet bruker i sin budsjettfordeling. - Dette er god reklame for UiO, sier rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 2. aug. 2013 10:41

Universitetet i Oslo kjem på sekstandeplass i Europa og på tredjeplass i Norden av dei universiteta som er mest synlege på nettet. Københavns Universitet er best i Norden medan Oxford-universitetet tar førsteplassen i Europa, viser den siste rangeringa til Webometrics.

Publisert 29. apr. 2015 23:05

Institutt for media og kommunikasjon hamnar på 40. plass i verda innanfor sitt fagmiljø på ei internasjonal rankingliste.

Publisert 11. mars 2010 11:26

I Noreg er akademisk fridom blitt lovfesta. Også i USA og i dei fleste andre demokratiske land er det berebjelken i rettane til alle vitskaplege tilsette.Uniforum meiner det også bør inn som ein kategori i dei internasjonale rangeringane av universiteta.

Publisert 8. mars 2012 13:25

Hvilket land i Europa har de mest selvstendige universitetene? Britiske universiteter, som Oxford (bildet) er de frieste. Norsk akademias skåre varierer vesentlig, viser stor studie.

 

Publisert 14. aug. 2008 18:05

Universitetet i Oslo kjem på tredjeplass i Norden, på 17. plass i Europa og på 64. plass i verda på årets Shanghai-ranking over verdas beste universitet. Berre Karolinska Institutet og Københavns Universitet er betre i Norden. Harvard-universitetet tar nok ein gong tetplassen, medan Europas beste universitet, University of Cambridge kjem på fjerdeplass på denne verdsrankinga. - Eg er veldig glad for denne plasseringa, seier rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 7. aug. 2008 14:53

Universitetet i Oslo er det femte beste universitetet i Europa og det nest beste universitetet i Norden på rankinglista til Webometrics frå juli i år. Det aller beste universitetet i verda er Massachusetts Institute of Technology, tett fylgd av Harvard, Stanford, og Berkeley-universitetet. Cambridge-universitetet og Swiss Federal Institute of Technology er best i Europa medan Helsingfors universitet er på tredjeplass i Europa og best i Norden. Rankinglista er i stor grad basert på kor synlege universiteta er på weben.

Publisert 29. juni 2010 14:41

Universitetet i Oslo reklamerer ikkje lenger med ”Norges ledende universitet”, men med ”et ledende europeisk universitet” på nettstaden sin.  – Koplinga til strategiplanen ligg bak skiftet, seier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 23. juni 2010 11:17

UiO vil gjerne ha flere til å studere ved ”Norges ledende universitet”. UMB-rektor Knut Hove mener UiO på denne måten har startet en vulgærmarkedsføringskonkurranse som ikke bygger opp respekt for akademiske verdier.