Nettsider med emneord «Psykologi» - Side 3

Publisert 3. okt. 2007 16:42

- Alle vitskaplege tilsette uavhengig av kjønn må få garanti om barnehageplass. Det er det viktigaste kriteriet for å rekruttera personar av begge kjønn til forsking. Det seier 30 år gamle Kristine B. Walhovd, som nettopp er blitt tilsett som professor i psykologi.

Publisert 5. sep. 2007 17:00

UiO har nyleg fått tildelt eit nasjonalt senter for rusforsking. Både psykologiprofessor Fanny Duckert og medisinprofessor Helge Waal blir sentrale i oppbygginga av senteret. Senteret får ei løyving frå Forskingsrådet på 10 millionar kroner årleg over fem år.

Publisert 19. apr. 2007 15:44

Om nokre år kan det bli lettare å påvisa omsorgssvikt, og det vil vera mogleg å kartleggja kva traume barn som blir omplasserte får. Det kan skje takka vera resultata av forskinga ved den nyetablerte Eininga for kognitiv utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 22. des. 2006 13:33

Psykologisk institutt investerer to millionar kroner i den nye MR-skannaren på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. - Det vil føra oss heilt opp i verdsfronten i forsking innanfor psykologi og hjernebiologi, seier førsteamanuensis Tor Endestad.

Publisert 26. apr. 2006 14:45

Det er 40 prosent større risiko for at FN-veteranar tar livet av seg enn at andre norske menn i same alder gjer ende på seg. Dei som er mest truande til å gjera sjølvmord, er FN-veteranar som har opplevd å bli sende ufrivillig heim frå tenesta. Det viser funna Siri Thoresen presenterer i ei doktoravhandling frå Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 3. mars 2006 11:15

Det nye tilbygget til Harald Schelderups hus i Forskningsveien blei i går offisielt opna ved at rektor Geir Ellingsrud fekk overrekt nøkkelen frå ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet. Statsbygg eig bygningen som skal leigast ut til Psykologisk institutt og til Institutt for helseleiing og helseøkonomi og sekretariatet til Det medisinske fakultetet. Psykologisk institutt får dermed utvida arealet og samlokalisert alle sine 130 tilsette og 1300 studentar.

Publisert 21. mars 2005 09:03

- Innvandrerungdom er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom. Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, hevder Leila Torgersen , psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Publisert 12. des. 2002 13:52

En god arbeidsallianse mellom pasient og terapeut er viktig for utbyttet av psykoterapi. I en ny doktorgrad ved Universitetet i Oslo setter psykolog og forsker Anne Grete Hersoug søkelyset på faktorer som kan hindre utvikling av en positiv allianse.

Publisert 23. okt. 2002 11:10

Da Psykologisk institutt inviterte til åpen dag i flunkende nye rom, lot ikke folk seg be to ganger. Vi noterer stinn brakke og stor suksess for psykologene.

Publisert 8. aug. 2002 16:58

Psykologisk institutt har bedrevet intens flyttevirksomhet den første uka av august. Nå er instituttet samlet under felles tak og i nyrenoverte lokaler i Forskningsveien 3. Med en symbolsk vandring torsdag denne uka, markerte psykologene begivenheten.

Publisert 18. juni 2002 13:16

- Vi har nettopp vært på kurs i eskebretting. Nå har vi lært oss alle papp-triksene, forsikrer bestyrer ved Psykologisk institutt, Fanny Duckert. Etter mer enn 30 år på Blindern flytter instituttet til Forskningsveien 3 i Gaustadbekkdalen. I sommer går flyttelasset, men med på det er ikke laveregradsstudentene - de må vente til 2005.