Nettsider med emneord «Priser» - Side 7

Publisert 19. apr. 2004 16:49

Professor og sosialantropolog Unni Wikan er tildelt Fritt Ords Pris for 2004. Prisen består av 350.000 kroner og en statuett signert Nils Aas, melder ntb.

Publisert 8. mars 2004 10:56

Professor Cathrine Fabricius-Hansen ved Germanistisk institutt er tildelt den tyske Konrad Duden-prisen for 2003. Ho får overrekt prisen på 11 000 euro under ein seremoni i Mannheim onsdag 10. mars. - Det var svært hyggeleg å få ein slik heider frå kollegaene mine i Tyskland, seier ho til Uniforum.

Publisert 1. mars 2004 14:18

Styret for Ludvig Holbergs minnefond leter nå etter aktuelle kandidater til en forskningspris verdt 4,5 millioner kroner. Prisen skal deles ut første gang 3. desember 2004, og har fått navnet Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Publisert 11. des. 2003 12:51
Publisert 9. des. 2003 17:00

Professor Per Thomas Andersen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap er tildelt HFs formidlingspris for 2003. Prisen er eit gåvekort på 10 000 kroner. Student Ellen Stokland ved Institutt for media og kommunikasjon fekk førstepremien for beste essay i masterklassen.

Publisert 28. nov. 2003 11:22

Reklamebyrået McCanns marknadsføringskampanje for Universitetet i Oslo tok gull i bransjekonkurransen Max Marketing Mix torsdag 27. november 2003. - Personleg trur eg det var reklamefilmen vår som gjorde utslaget, seier ei glad Birgitte Blom, som er seksjonssjef i Informasjonsavdelinga, UiO.

Publisert 6. nov. 2003 16:31

Forskningsrådets Pris for fremragende forskning 2003 - Årets Møbius - går til professor i allmenn litteraturvitenskap Atle Kittang, Universitetet i Bergen. Prisen er på 500 000 kroner.

Publisert 6. okt. 2003 10:59

Årets utgave av professor Thorolf Raftos Minnepris er tildelt Paulos Tesfagiorgis fra Eritrea. Norsk senter for menneskerettigheter hilser denne tildelingen med glede, går det fram av en pressemelding fra senteret. Paulos har nemlig gjennom de seneste årene hatt tilknytning til senteret gjennom sitt arbeid for å implementere den eritreiske konstitusjon og fremme menneskerettigheter.

Publisert 3. okt. 2003 10:36

Arne Worren, som er pensjonert professor i spansk ved UiO, fekk torsdag 2. oktober tildelt Bastian-prisen for omsetjinga si av klassikaren Don Quijote av den spanske forfattaren Miguel de Cervantes. Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for framifrå omsetjing av eit skjønnlitterært verk.

Publisert 26. aug. 2003 13:08

Medisinprofessor Terje Lømo er internasjonalt berømt for å ha oppdaga Langtidspotensiering(LTP) i hjernen. - Kort fortalt kan ein seia at mykje av det du opplever, ser og høyrer, kan du vekkja opp igjen seinare fordi det finst eit spor av denne opplevinga i hjernen. Dette sporet ligg sannsynlegvis i kontaktpunkta /synapsane mellom nervecellene i hjernen, trur Lømo. Oppdaginga er årsaka til han er tildelt Anders Jahres medisinske pris på 1 million kroner.

Publisert 11. aug. 2003 12:08

Professor Terje Lømo ved Universitetet i Oslo er tildelt Anders Jahres store medisinske pris på 1 million kroner. Han får prisen for dei banebrytande studia sine av korleis nervecellene sin impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og musklar. - Eg synest dette var forferdeleg hyggeleg og uventa, seier prisvinnaren til Uniforum. Lømo er den første nordmann som får hovudprisen sidan 1997. Prisen blir delt ut seinare i haust.

Publisert 2. juli 2003 13:42

Professor Gunnar Handal ved Pedagogisk forskingsinstiutt, UiO er tildelt Kristian Ottosen-prisen 2003. Han får prisen blant anna for det utrøyttelege og iherdige arbeidet han har drive for å betra læringsmiljøet til studentane. Prisen er på 50 000 kroner. - Eg synest dette var ei fantastisk og uventa påskjøning, seier Gunnar Handal til Uniforum.

Publisert 23. mai 2003 14:14

Rådet for den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen har vedtatt å hedre professor Einhart Lorenz ved Historisk institutt med Willy Brandt-prisen for 2003.

Publisert 16. mai 2003 09:57

H.M.Kong Harald V har utnevnt og forfremmet dr. juris Carsten Smith til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige virke. Det er spesielt lagt vekt på Smiths innsats ved bankdemokratiseringen og arbeidet han gjorde som formann for Samerettsutvalget. Smith er den første som får tildelt Storkorset etter at kong Harald V overtok som konge etter sin far i 1991.

Publisert 12. mai 2003 16:01

Filosofiprofessor Dagfinn Føllesdal og medisinprofessor Per Brandtzæg er begge tildelt "Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning". Prisvinnarane får 50 000 kroner kvar og ein spesialprega minnemedalje i høve 100-årsminnet for prisen.

Publisert 12. mai 2003 15:35

Førsteamanuensis Turid Lilian Henriksen (biletet) ved Klassisk og romansk institutt er utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Caen, Frankrike. Henriksen underviser i og forskar på moderne fransk språk ved Seksjon for fransk, UiO. For tida held ho på med eit prosjekt der ho ser på den historiske utviklinga av begynnarbøker i fransk i skulen.

Publisert 22. nov. 2002 09:55

Professor Anne-Lise Børresen Dale er blitt tildelt den prestisjefylte svenske SalusAnsvarprisen for 2002 på en million kroner. Hun har fått prisen for sin forskning på brystkreft.

Publisert 10. okt. 2002 09:57

Den kvinnelege menneskerettsadvokaten Asma Jahangir frå Pakistan er tildelt UiOs menneskerettspris for 2002. Ho er særleg kjent for arbeidet sitt med å forhindra utnytting av religiøse minoritetar, kvinner og barn både i Pakistan og i andre delar av verda. Prisen blir utdelt i Georg Sverdrups hus på Blindern 29. oktober.

Publisert 8. okt. 2002 15:28

Professor Ola M. Johannessen ved Universitetet i Bergen er tildelt årets Nansenbelønning. Nansenbelønningen utdeles hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo, står det i en pressemelding fra UiO. Belønningen er på 25 000 kroner.

Publisert 19. apr. 2002 11:09

Professor Cathrine Fabricius Hansen ved Germanistisk institutt, UiO er tildelt den tyske Jacob og Wilhelm Grimm-prisen for 2002. Prisen er på 5000 euro og blir delt ut av Den tyske akademikarutvekslingstenesta (Deutschen Akademischen Austtauschdienstes (DAAD).

Publisert 11. jan. 2002 11:07

- Eg byrja mi akademiske karriere som universitetslærar i norsk ved Universitetet i Lyon. Der trefte eg den franske grundtvigianaren og folkehøgskuleeksperten Erica Simon som viste eit heilt utruleg engasjement for å utvida kontakten mellom franskmenn og skandinavar. Ho fekk mykje å seia for mitt seinare virke, og takka vera henne oppdaga eg eit Frankrike eg ikkje kjende. Slik blei eg klar over kor variert Frankrike er både geografisk, sosialt og kulturelt.

Publisert 26. nov. 2001 10:47

Det Norske Teatret var scene da statsråd Kristin Clemet delte ut Forskningsrådets to prestisjetunge priser fredag forrige uke. - At at både forskningsprisen og formidlingsprisen i år går til Universitetet i Oslo, er en stor anerkjennelse av institusjonen, sa utdannings- og forskningsministeren.

Publisert 9. nov. 2001 18:03

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001 er tildelt professor dr.philos. Svein Magnussen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500.000 kroner samt skulpturen "Møbius", utformet av bildehugger Aase Texmon Rygh.

Publisert 5. sep. 2001 09:55

- Jag har gripit tillfället i flykten, sier Stig Johansson når vi ber ham forklare sin suksess som forsker innenfor feltet korpuslingvistikk. Johansson er professor ved Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA) og vinner av årets forskningspris ved Universitetet i Oslo.

Publisert 5. sep. 2001 09:23

- Ingvar Ambjørnsen er den fødte Jonas-prisvinner, sa kulturminister Ellen Horn under prisutdelingen i Georg Sverdrups hus på Blindern tidligere denne uka. Det var Elling selv som mottok prisen på vegne av sin "pappa".