Nettsider med emneord «Priser» - Side 6

Publisert 9. mars 2006 15:41

Medieingeniør Ferenc Kovacs ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) er slått til ridder av ungarsk kultur på grunn av sitt frivillige, ubetalte kulturarbeid mellom Norge og Ungarn. Han har blant annet oversatt norsk samtidslitteratur til ungarsk, i første rekke Jon Fosse og Cecilie Løveid.

Publisert 9. feb. 2006 09:51

Tidlegare UiO-rektor og professor i statsvitskap, Arild Underdal er utnemnd til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Han får ordenen for den rolla han har hatt i å påverka norsk universitets- og høgskulesektor både som universitetsrektor og som leiar og medlem av fleire offentlege styre og utval. - Det er ei stor ære for meg å bli heidra oppdrag som eg synest har vore spennande og på ingen måte noko offer, sa Arild Underdal i takketalen sin onsdag 8. februar.

Publisert 13. jan. 2006 10:26

Dei to matematikarane Paul Arne Østvær (t.v.) og Sergey Neshveyev fekk tildelt 450 000 kroner kvar av UiO like før jul. Bakgrunnen for påskjøninga var den gode innsatsen dei gjorde i konkurransen om dei europeiske prisane for unge forskarar.

Publisert 28. des. 2005 12:39

Vinnaren av Nils Klim-prisen, førsteamanuensis Dag Trygve Truslew Haug, er tildelt 250 000 kroner frå Wedel Jarlsbergs fond, eit fond som blir disponert av UiO. - Det er fint å få ei slik anerkjenning frå sitt eige universitet, seier han til Uniforum.

Publisert 11. okt. 2005 15:11

Filmskaparen Margreth Olin er tildelt Jonasprisen for 2005. Prisen blei delt ut av Institutt for spesialpedagogikk, UiO tysdag 11. oktober. Juryen trekkjer spesielt fram Margreth Olins store innsikt og innleving i situasjonen til dei utviklingshemma.

Publisert 20. sep. 2005 14:38

Førsteamanuensis i latin, Dag Trygve Truslew Haug ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO er tildelt Nils Klim-prisen for 2005. Det har styret for Ludvig Holbergs minnefond bestemt. Nils Klim-prisen deles ut til yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen. Prisen har en verdi på 250,000 kroner.

Publisert 20. sep. 2005 14:25

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi 2005 til professor Jürgen Habermas. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner, skriver priskomiteen i ei pressemelding.

Publisert 7. sep. 2005 10:48

Medisinprofessor Lars Walløe er utnemnd til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Walløe får denne heideren både på grunn av forskinga si og på grunn av dei offentlege verva han har hatt. - Det er fint å bli sett pris på for noko som eg heile tida har tykt det har vore morosamt å driva på med, sa Lars Walløe då han fekk utdelt ordenen i Vitskapsakademiet onsdag 31. august.

Publisert 3. juni 2005 10:27

Fysikkstudentane Morgan Kjølerbakken , Ines Hafizovic og Vibeke Jahr frå Universitetet i Oslo vann førstepremien på 100 000 kroner i idékonkurransen Verdiskapar 2005. Dei fekk prisen for utviklinga av eit retningsstyrt system for lydopptak. Dei står alle bak det nyetablerte selskapet SquareHead Systems AS som er i gang med å patentera og vidareutvikla ideen. Førstepremievinnarane vil også få gratis kontorplass i Forskingsparken i eit halvt år.

Publisert 24. mai 2005 11:22

Vinneren av årets Abelpris unnslapp så vidt Holocaust, kom som 19-åring med i Manhattan-prosjektet og er blitt en av vår tids største matematikere, med en sjelden evne til å kombinere ren og anvendt matematikk. Uniforum fikk et eksklusivt intervju med Peter D. Lax i frisørstolen. Abelprisen ble delt ut av kronprinsregent Haakon i Universitetets Aula tirsdag 24. mai.

Publisert 4. mai 2005 09:52

Den norskamerikanske forretningsmannen Fred Kavli gir penger til et fond som skal dele ut tre priser for fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet undertegnet tirsdag 3. mai en samarbeidsavtale med Kavli Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi om utdeling av disse forskningsprisene. Hver pris er på 1 million dollar og skal for første gang deles ut i september 2008, går det fram av en pressemelding fra Vitenskapsakademiet.

Publisert 27. apr. 2005 09:59

Forsker Nina Witoszek ved Senter for utvikling og miljø, UiO, er tildelt Fritt Ords pris for 2005. Prisen er på 350 000 kroner og er institusjonens høyeste utmerkelse, melder ntb. Hun får prisen for å ha brakt sine østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt, og fordi hun har utfordret norske standardoppfatninger.

Publisert 25. feb. 2005 15:53

- Eg kjenner meg svært rørt over å få oppleva ei slik ære i min vanvittige alder. Det vil eg aldri gløyma den korte tida eg har igjen å leva. Det sa filosofiprofessor Arne Næss fredag 25. februar etter at var utnemnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelege Norske St Olavs Orden. Han får ordenen for den store samfunnsnyttige innsatsen sin. Seremonien fann stad i Administrasjonsbygningen til Universitetet i Oslo.

Publisert 22. feb. 2005 11:11

- Dette var ei gledeleg og uventa overrasking som me ikkje hadde fått noko som helst forvarsel om. Det seier dei to nevromedisinske forskarane Jon Storm-Mathisen og Ole Petter Ottersen ved Det medisinske fakultetet, UiO etter at dei er tildelte Lundbeckfondens nordiske forskarpris for 2005. Prisen er på 1,5 millionar danske kroner.

Publisert 7. jan. 2005 15:36

UiO-forskar Ulla-Britt Lilleaas er kåra til Årets sosiolog 2004 av Norsk sosiologforeining, Austlandsavdelinga. - Eg synest det er svært hyggeleg å bli sett pris på, seier Lilleaas til Uniforum. At ho klarte å få formidla doktoravhandlinga si om tidsklemma til eit stort publikum gjennom den 11 minuttar lange kortfilmen "Tempo" av filmregissør Eva Dahr, er ein del av grunngjevinga for at prisen gjekk til henne.

Publisert 4. jan. 2005 13:18

Matematikkprofessorene Erling Størmer og Ola Bratteli er tildelt 500 000 kroner fra Wedel Jarlsbergs fond ved Universitetet i Oslo. I november mottok de to Norges forskningsråds Pris for fremragende forskning .

Publisert 23. nov. 2004 14:06

Store tal kan også gjera livet til matematikarar lettare. Det kan matematikkprofessorane Erling Størmer og Ola Bratteli skriva under på etter at dei er tildelt Noregs forskingsråds pris for framifrå forsking (Møbiusprisen) på 500 000 kroner. - Pengane skal me bruka på reiser for å møta utanlandske kollegaer, fortel dei to prisvinnarane.

Publisert 11. nov. 2004 14:22

Norges forskningsråds Pris for fremragende forskning, Årets Møbius , går i år til matematikerne Erling Størmer og Ola Bratteli ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500 000 kroner. Prisen deles ut klokken 18.00 i dag i Oslo Konserthus.

Publisert 15. sep. 2004 12:21

Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi 2004 tildeles professor Julia Kristeva direktør for Institutt for tekst- og dokumentsvitenskap ved Paris' 7. universitet. Juryen begrunner tildelingen med hennes nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur. Prisen er på 4,5 millioner kroner.

Publisert 7. sep. 2004 17:07

Fungerande forskingssjef Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt, er tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for 2004. Det bestemte styret ved Universitetet i Oslo tysdag 7. september. Prisen er på 25 000 kroner.

Publisert 12. aug. 2004 10:45

Anders Jahres store medisinske pris er tildelt professor Erling C. Seeberg ved UiO og Rikshospitalet og Hans E. Krokan ved NTNU i Trondheim for den banebrytande DNA-forskinga deira. - Eg er veldig opprømt over å få ei slik tildeling. Dette er ein pris som heng høgt, og eg er sjølvsagt både glad og overraska, seier Erling C. Seeberg til Uniforum. Begge deler altså prisen på ein million kroner.

Publisert 11. juni 2004 11:46

Seniorforsker Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO er tildelt årets Idunn-pris. Han deler prisen på 100 000 kroner med Karl Elling Ellingsen. Butenschøn får prisen for bokprosjektet "Midtøsten i vår tid. Statsutvikling og konflikt-mønstre". Idunn-prisen er Universitetsforlagets pris for beste faglitterære prosjektidé.

Publisert 1. juni 2004 16:10

Professor dr. juris Anders Bratholm ble tirsdag tildelt Røykfriprisens Ærespris for 2004, mens årets Røykfripris er tildelt fotografen Knut Bry, melder ntb. Det er Landslaget mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) som har opprettet røykfriprisene, og et poeng tirsdag var at utdelingen skjedde på Norges første røykfrie utelivsdag.

Publisert 14. mai 2004 11:43

Russlands president Vladimir Putin har heidra professor Jan Ivar Bjørnflaten med medaljen "Til minne om St. Petersburgs 300-årsjubileum." Bjørnflaten er professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 12. mai 2004 10:17

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag er tildelt utmerkinga "Distinguished Educator Award" av den amerikanske foreininga for petroleumsgeologar (AAPG). Han får denne æra på grunn av dei faglege bidraga sine til geologifaget.