Nettsider med emneord «Personalpolitikk»

Publisert 13. feb. 2014 14:04

Truleg vil UiO finna ut at det ligg mange verdifulle erfaringsskattar gøymde i kompetansen til dei teknisk-administrative tilsette ved UiO, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 22. jan. 2014 15:47

Sivilingeniør John Skogen er tilsett som ny eigedomsdirektør ved Universitetet i Oslo. Samtidig er siviløkonom Knut Riksen tilsett som direktør for Verksemds- og økonomistyring.

Publisert 12. feb. 2015 15:00

Store og stadig større økonomiske forskjeller mellom elite og den vanlige arbeidstaker, er en uheldig utvikling dersom varemerket i lokale lønnsforhandlinger sementerer denne utviklingen, skriver Alf Jensen.

Publisert 24. mai 2015 12:22

 Ein så stor arbeidsgjevar som UiO med eit breidt spekter av arbeidsoppgåver vil klare å skaffe ein dyktig og arbeidssam arbeidstakar alternativt arbeid dersom ein brukar litt fantasi - og ikkje minst vilje, skriv Sigrid Nesje.

Publisert 12. sep. 2012 14:57

Store organisasjoner vil alltid ha utfordringer med skjærings- og gnisningspunkter. Spørsmålet er hvor omfattende problemene er og om en organisasjonsendring vil endre på dette.

Publisert 14. mars 2013 13:53

Perioder med arbeidsledighet medfører redusert inntekt, reduserte trygdeytelser og manglende pensjonsopptjening. Vi har medlemmer som har gått på midlertidige kontrakter i over 20 år, skriver Ingar Gundersen ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 28. feb. 2013 12:41

Det er kanskje en del av avtalen med parkeringsselskapet at man skal hjelpe dem til å få mest mulig penger ut av de ansatte? spør professor Arne Mastekaasa i dette innlegget.

Publisert 26. aug. 2013 13:13

Det må utarbeides klare regler for bruken av Xpand i samarbeid med de ansattes organisasjoner, skriver driftstekniker Geir Mathiessen i Eiendomsavdelingen i dette innlegget.

Publisert 24. mai 2012 08:31

Litt etter klokka 4 i natt blei det brot i meklinga mellom hovudorganisasjonane i offentleg sektor og Staten. På UiO er 350 av medlemane i NTL, Parat og Forskarforbundet tatt ut i streik. Akademikarane er enno ikkje ferdig med meklinga, og deira medlemer er ikkje tatt ut i streik.

Publisert 23. mai 2012 16:45

Det er fare for arbeidskonflikt i offentlig sektor. En mulig konflikt vil også ramme Universitetet i Oslo. Fristen går ut ved midnatt natt til torsdag.

Publisert 23. mai 2012 14:00

Fagforeiningane og UiO-leiinga er ueinige om korleis gevinsten av prosjektet Internt handlingsrom skal fordelast. Universitetsleiinga meiner det ikkje finst nokon gevinst. No har hovudorganisasjonane i staten fått det på sitt bord.

Publisert 25. mai 2012 12:33

– Det er svært provoserande for dei streikande at Akademikarane held fram og meklar med staten 36 timar på overtid. Me fryktar at organisasjonen vil torpedera heile det solidariske lønnssystemet i offentleg sektor, seier NTL-leiar Ellen Dalen, Parat-leiar Ole Martin Nodenes og leiar for Forskarforbundet, Eivind Balsvik.

Publisert 13. mars 2017 12:16

Vi innser likevel at bruken av ordet «professor» i vår opprinnelige plattform kunne misforstås. Det vi mener er at lektorer og forskere gis mulighet til å rykke opp i toppstilling, skriver team Graver, Sandlie og Frich i dette innlegget.

Ein mann med briller og skjegg inne på eit kontor
Publisert 18. nov. 2021 17:09

– Dette er dårleg behandling av ein som har dedikert heile forskarkarrieren sin til UiO, seier professor emeritus Johan Storm. For tre dagar sidan unngjekk han å få tvangsflytta alle tinga sine frå kontoret i Domus Medica. – Dei fleste ryddar og flyttar ut som føresett i emeritusavtalen, seier instituttleiar Lene Frost Andersen.

Publisert 11. des. 2014 05:00

Innstegsstillinger ble antatt å skulle gi tryggere karriereveier for unge forskere i etableringsfasen. Nå som de straks er på plass, er det ikke lenger først og fremst slik de framstår.

Publisert 13. mai 2015 13:49

I 22 år var Gudmund Harildstad tilsett på UiO. I mars måtte han søkja NAV om dagpengar etter at prosjektet Norsk Ordbok 2014 formelt vart avslutta. Fagforeininga Parat krev at han får ventelønn.

Publisert 22. okt. 2012 18:41

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

Bilde av en mann som står utenfor hovedinngangen til UiO-administrasjonen
Publisert 16. des. 2021 11:02

NTNU må nå skolere linje­ledelsen om at de har en plikt til å forsvare friheten til den enkelte arbeidstaker, mener professor Kristian Gundersen.

Hovudbygningen til NTNU på Gløshaugen i Trondheim
Publisert 16. sep. 2021 04:30

I verste fall kan Øyvind Eikrem stå igjen som ein martyr på altaret til ytringsfridomen, medan NTNU blir sett på som ein institusjon som ikkje godtar meiningar som strir med meiningane til fleirtalet av studentane og dei tilsette på NTNU.

Publisert 24. okt. 2012 13:03

Universitetsstyret vedtok tirsdag tiltak for å styrke universitetets kjernevirksomhet forskning og utdanning. UiO skal administreres etter en desentralisert modell. Etablering av en egen enhet for tjenesteleveranser skal vurderes.

Publisert 13. nov. 2012 10:24

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Publisert 13. mars 2014 15:18

Dei som vågar å ytra seg kritisk, bør heller få ein ekstra bonus for motet sitt, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft i Uniforum.

Publisert 22. mai 2014 14:26

Forskerforbundet har satt over 150 medlemmer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i streikeberedskap. Blir det streik, kan dette ramme undervisningen ved fakultetet.

Publisert 26. mai 2014 12:55

– Dette er ikke et godt oppgjør for Unio, men det er samtidig ikke så dårlig at vi valgte å streike, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Sigrid Lem.

Publisert 15. juni 2017 12:21

60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo når regjeringen skal omorganisere en del av fellestjenestene i hele kunnskapssektoren. Det har  kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjort kjent  i dag.