Nettsider med emneord «Personalbehandling»

Publisert 9. des. 2021 05:00

I morgon må professor emeritus Johan Storm ut av kontoret sitt i Domus Medica. No har den 70 år gamle forskaren fått tilbod om eit erstatningskontor. – Det er i alle fall minst ti ledige rom her, seier han.

To kvinner og to menn står i eit undervisningslokale
Publisert 5. nov. 2021 15:40

Fem stipendiatar og forskarar  på Institutt for biovitskap uttrykkjer stor misnøye med måten dei er blitt behandla på etter at dei måtte flytta ut og inn  av lokala på grunn av asbestfunna i Kristine Bonnevies hus.  No krev dei kompensasjon, noko instituttleiinga vurderer.

Portrett av en mann med blå skjorte
Publisert 17. sep. 2021 11:14

Da UiO innførte et nytt lønns- og personalsystem, forsvant et stort antall professor emeriti fra UiOs personsider. For professor emeritus Robert Marc Friedman skapte dette store problemer.

Publisert 20. mai 2021 04:30

Håndteringen av asbestfunnene, informasjonsflyten til de ansatte og ikke minst den totale taushet UiO møter midlertidig ansatte med i denne saken står derimot til stryk, skriver professorene Marianne Fyhn og Kristian Prydz i et svar på universitetsdirektør Arne Benjaminsens omtale av asbesthåndteringen i Kristine Bonnevies hus.

Mann som sitter i samtale med noen
Publisert 29. apr. 2021 11:01

Et nytt lønns- og personalsystem, med egen app, trer i kraft fra mandag. – Vær tålmodige i starten, oppfordrer universitetsdirektøren.

En kvinne sitter ved et bord med en bærbar PC
Publisert 21. apr. 2021 09:35

 - Vi reagerer på at NTNU sendte ut pressemelding omtrent idet vi gikk ut av møterommet, sier Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

En mann sitter ved et bord foran en bokhylle
Publisert 20. apr. 2021 14:03

Jusprofessor Olav Torvund mener Øyvind Eikrem har en svært god sak hvis NTNU foretar arbeidsrettslige represalier mot ham.

Publisert 22. jan. 2021 15:28

Etter en feil hos trykkeriet 07 Media ble lønnslippene, med tilhørende personopplysninger, til 415 personer sendt til feil mottakere i fjor sommer.

Domus Media i sentrum i et lysbad om kvelden
Publisert 11. des. 2020 00:33

Den usikkerheten som midlertidighet skaper ødelegger ikke bare for individene, men også for felleskapet. Å gi de unge mulighet til å planlegge sin karriere skaper trygghet som sikrer et godt arbeidsmiljø, skriver Mariel  Aguilar Støen, Sidsel Roalkvam og Charlotte Kildal fra Senter for utvikling og miljø.

Tre personer diskuterer om arbeidslivet er blitt mer autoritært
Publisert 16. aug. 2019 09:32

57 prosent av medlemmene i Forskerforbundet sier at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning. Flere peker på mer kontroll og press fra flere kanter som årsak.

Publisert 18. des. 2017 10:49
Publisert 8. des. 2017 12:29

– Vi tror at det kan komme flere i kjølvannet, sa personaldirektør Irene Sandlie til universitetsstyret.

Publisert 18. aug. 2015 00:28

Etter at en student hadde slått alarm, oppdaget Universitetet i Oslo at fødselsnummeret til 959 studenter lå åpent tilgjengelig på vitenarkivet DUO på internett. Feilen ble oppdaget 6. august og all sensitiv informasjon ble slettet med en gang.

Publisert 5. juni 2014 12:25

I erklæring datert 24. april 2014 skriver Ruth Vatvedt Fjeld at hun “har besluttet” å fratre som prorektor. Det hadde hun ikke adgang til å gjøre, skriver professor emeritus Aanund Hylland .

Publisert 23. jan. 2014 14:18

Den tidligere stipendiaten Birgitte Moesgaard Henriksen får medhold i at hun er part i sexpressaken mot Universitetet i Oslo. Derfor får hun gjenopptatt saken mot UiO, melder Dagbladet.

Publisert 26. aug. 2013 13:22

Hvem kunne egentlig ha forestilt seg at en offentlig helseinstitusjon i intern språkføring definerte «biomasse» som ventelistepasienter, da ulike institusjoner ble bedt om å rapportere om antall pasienter? spør Alv Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 21. aug. 2013 14:10

UiO bør bli flinkare til å leggja forholda betre til rette for desse prestisjefylte toppforskingssentra straks det er klart kor mange nye senter UiO vil få. Det skriv Uniforum-redaktøren i denne leiaren.

Publisert 2. mai 2013 12:43

Jeg vil be om at min sak om å få bruke pensjonistkontor og få godtgjørelse for utført undervisning, legges fram på nytt for Universitetsstyret, skriver tidligere UiO-professor Arnved Nedkvitne .