Nettsider med emneord «Palestina»

Eit portrett av ein mann på Skype.
Publisert 7. juni 2021 04:30

Lege Dr. Khamis Elessi driv forsking på Det islamske universitetet i Gaza saman med Universitetet i Oslo. Etter å ha halde ut ti dagar med bombing orkar han ikkje meir. – No ynskjer eg og familien min å dra herifrå, og eg håpar det kan vera mogleg å få ei forskarstilling på Universitetet i Oslo, fortel han.

Publisert 19. feb. 2019 07:17

– Alle er einige i at observatørkorpset i Hebron har dempa den generelle spenninga mellom busetjarane og palestinarane i Hebron. Det seier UiO-forskar Olav Gjertsen Ørum som har arbeidd som tolk for observatørkorpset som no er lagt ned.

Publisert 3. nov. 2016 16:04

Me åtvarar mot at norske forskarar går inn i eit samarbeid med Israel der dei hjelper landet med å utvinna gass og olje frå den del av kontinentalsokkelen i Middelhavet som tilhøyrer det palestinske folket, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 28. okt. 2016 13:08

– Både Israel og Saudi-Arabia må boikottast fordi dei driv med apartheid av innbyggjarane sine. Medan Israel driv med diskriminering på etnisk grunnlag, held Saudi-Arabia på med kjønnsdiskriminering, sa førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus under ein debatt i formiddag.

Publisert 6. apr. 2016 12:35

– Det er viktigare med dialog med andre akademikarar enn konfrontasjon, meiner filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved UiO etter at NTL ved HiOA  i går gjekk inn for boikott av Israel.

Publisert 12. aug. 2010 09:49

NTL UiO er stolte av å være en del av en politisk aktiv fagbevegelse som tar standpunkt. På denne måten bidrar vi til utiklingen av det samfunnet vi er en del av. Vi er glad for å ha politisk aktive medlemmer som bidrar til å sette dagsorden, og vi er glad for at våre standpunkter kan være gjenstand for en fri og åpen debatt.

Publisert 10. aug. 2010 09:14

Benjamin E. Larsen er en politisk aktivist. Han har (mis)brukt NTL ved UiO for å fremme sine politiske synspunkter på konflikten mellom palestinerne og Israel. Min holdning er at slike forsøk bør avvises, og det gleder meg at styret ved UiO er av samme oppfatning.

Publisert 2. aug. 2010 11:14

Det synes å være på sin plass med noen oppklaringer etter Dag Harald Claes’ siste innlegg i debatten om akademisk boikott av Israel.

Publisert 1. juli 2010 11:56

Den 23. juni kommer Benjamin Endré Larsen med saftige karakteristikker av meg som ”trangsynt og etisk impotent”. Larsen er forfatter av NTLs oppfordring til akademisk boikott av Israel.

Publisert 23. juni 2010 14:43

Det som gjør Israel unikt når det gjelder akademisk boikott, er at staten er et demokrati. Israelsk akademia er også demokratisk organisert. Etter min mening er det grunn til å spørre seg om ikke israelske akademikere faktisk har et kollektivt ansvar når de opptrer i det kollektivet akademiske, demokratiske institusjoner utgjør.

Publisert 22. juni 2010 13:29

Universitetet i Oslo vil ikkje ha nokon akademisk boikott av Israel. Det er klart etter at Universitetsstyret med ni mot to stemmer gjekk imot styrerepresentant Helle Linné Eriksens forslag om å innføra akademisk boikott.

Publisert 21. juni 2010 16:08

Professor i statsvitskap, Dag Harald Claes har meldt seg ut av NTL i protest mot oppfordringa til akademisk boikott av Israel. – Fråsegna frå NTL gjer israelske akademikarar kollektivt ansvarlege for Israels politikk, seier Claes til Uniforum.  

Publisert 10. feb. 2009 11:45

Legene Erik Fosse (bildet) og Mads Gilbert får påskjønnelsen Fritt Ords Honnør for sin formidling av situasjonen i Gaza under Israels bombing, melder nrk.  

Publisert 6. feb. 2009 10:14

– Akademisk samarbeid med israelske forskarar kan verka betre som ein fredsskapande reiskap enn ein akademisk boikott av Israel. Det seier professor Andreas Føllesdal, som er forskingsleiar ved Norsk senter for menneskerettar ved UiO.  

Publisert 19. jan. 2009 16:28

– Ein akademisk boikott for å stansa apartheidstaten Israel vil tvinga seg fram, meiner Espen Bjertness, som er professor ved Seksjon for førebyggjande medisin og epidemiologi. Han meiner dei akademiske institusjonane må protestera mot bombinga og bakkeinvasjonen av Gaza-stripa.

Publisert 19. jan. 2009 09:40

– Eg har heilt mista fokuset på doktoravhandlinga mi fordi eg heile tida er oppteken av korleis det har gått med venner og slektningar i Gaza. Det seier palestinaren Abdallah Abudayya frå Gaza, som skriv doktoravhandling ved Institutt for allmennmedisin og samfunnshelse ved UiO.

Publisert 8. jan. 2009 11:49

– 200 pasientar blei innlagde på ein dag på Shifa hospital i Gaza by på tysdag. Det fortel medisinprofessor Erik Fosse ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo i ein rapport han har sendt til Uniforum og andre presseorgan. Han fryktar at heile sjukehuset kan stansa opp i løpet av få dagar på grunn av mangel på drivstoff til straumaggregata.

Publisert 15. jan. 2003 10:53

Punktum er satt for første avsnitt i historien om et samarbeidsprogram mellom medisinere ved UiO og universiteter på Vestbredden og Gaza.
- Forskningssamarbeidet har vært svært vellykket, konstaterer professor Espen Bjertness. Og historien fortsetter: En ny periode er nå i gang.

Publisert 25. sep. 2002 10:31

Palestineren Safwat Diab tok sin mastergrad ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO for to år siden. Nå går han i bresjen for en menneskerettighetsmarsj gjennom Iarael og Palestina der kvinner fra hele verden inviteres til å delta.

Publisert 8. mai 2002 10:50

- Voksende antisemittisme i Europa kan bunne i en overmett skyldfølelse blant europeerne overfor jødene på grunn av Holocaust, mener Berthold Grünfeld. - Beskyldninger mot Israel om at staten nå gjennomfører et nytt Holocaust mot palestinerne, bidrar kanskje til å dempe denne kollektive skyldfølelsen, men avslører en fantastisk mangel på perspektiv, sier han.

Publisert 16. apr. 2002 17:35

Israels stenging av dei palestinske universiteta på Vestbreidda er øydeleggjande, ikkje berre for undervisninga og forskinga, men også for heile arbeidet med å byggja institusjonar i Dei sjølvstyrte palestinske områda. Det står det i eit brev UiOs rektor Arild Underdal har sendt til Israels ambasssadør i Noreg, Liora Herzl.

Publisert 9. apr. 2002 15:04

Israelerne sparer verken hus eller hjem i de palestinske selvstyreområdene.
Uniforum fikk nylig en e-post fra direktør Institutt for samfunnsmedisin ved Birzeit-universitetet på Vestbredden, Rita Giacaman. Hennes institutt har lenge samarbeidet med Det medisinske fakultet, UiO. For kort tid siden snakket hun med professor i sosiologi, Majdi al-Malki, ved samme universitet. Dette er hans beretning fra den siste tidens kamphandlinger.

Publisert 21. mars 2002 14:44

Det medisinske fakultetet, UiO, har siden midten av 1990-tallet samarbeidet nært med flere palestinske universiteter. I forrige uke forsvarte Abdullatif Said Husseini sin doktoravhandling som den første palestineren i samarbeidsprogrammet.

Publisert 11. jan. 2002 13:00

Kaare R. Norum er rystet over arrestasjonen og trakasseringen av en nær palestinsk venn og kollega tidligere denne måneden. I et skarp brev til Israels ambassade i Norge, ber den tidligere UiO-rektoren israelske styresmakter fordømme handlingene.

Publisert 3. apr. 2001 15:18

- Som privatperson må Kaare R. Norum gjerne sende protestbrev til den israelske ambassadøren. Men det blir helt galt når UiOs rektor uttrykker sine egne politiske meninger på vegne av Universitetet i Oslo. Jeg oppfordrer Norum til offentlig å beklage at han har blandet kortene.