Nettsider med emneord «Pakistan»

Publisert 31. mars 2016 14:27

Berre flaks gjorde at familien til postdoktor Raana Malik ved UiO unngjekk terrorattentatet i ein familiepark i Lahore første påskedag. 72 personar blei drepne.

Publisert 11. des. 2014 12:00

Universitetet i Oslo og den norske regjeringa må engasjera seg for å betra forholda for universitetstilsette i Pakistan, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 11. des. 2014 12:00

Ein kvinneleg universitetsprofessor frå Pakistan lever i akademisk eksil i Noreg etter å ha blitt skulda for blasfemi av ultrakonservative, religiøse fundamentalistar i heimlandet.

Publisert 17. juli 2012 13:59

I Pakistan er det avslørt eit komplott for å drepa menneskerettsaktivisten Asma Jahangir, melder Amnesty i dag. Ho er ein av Pakistans leiande krefter i kampen mot vald mot kvinner. I 2002 blei ho tildelt UiOs menneskerettspris for arbeidet sitt.

Publisert 5. okt. 2007 13:20

- Ut ifra hvordan du definerer virkeligheten vil du også forholde deg, sier Elisabeth Eide, nyansatt forsker ved Culcom, og medredaktør av en ny rapport om karikaturstriden. Et slikt perspektiv mener hun kan være nyttig for at folk i en stadig mer diasporapreget verden skal kunne fungere sammen.

Publisert 21. feb. 2006 14:05

- Eg føler meg både mållaus og snytt. Det seier masterstudent Anne-Liv Gamlem ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk etter at Laurdagsrevyen presenterte ein reportasje om sambandet mellom imam Mehboob ur-Rehman i Islamsk Råd og den islamistiske rørsla i Pakistan, som si eiga avsløring, medan store delar av reportasjen var basert på opplysningar ho hadde gitt til reporter Anders Magnus. Anne-Liv Gamlem blei aldri gitt opp som kjelde for desse opplysningane.

Publisert 25. aug. 2004 09:37

Over 300 personar møtte fram for å møta den pakistanske partileiaren Quasi Hussain Ahmad i Helga Engs hus i går. Møtet var roleg heilt til det blei stilt spørsmål om kva han synest om at partiet hans på nettsidene sine går inn for å avretta dei som blir kjende skuldige i homofil praksis. Han blånekta for at det kunne stemma og nekta å svara på spørsmålet.

Publisert 6. des. 2000 14:07

Handel med kvinner, æresdrap og seksuelle overgrep i væpnede konflikter er blant de problemer som opptar Radhika Coomaraswamy, FNs spesialrapportør om vold mot kvinner. Tirsdag 28. november mottok hun universitetets menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris.

Publisert 18. okt. 2000 16:14

I Pakistan er det aller første statlige institutt for menneskerettigheter opprettet i nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Kvinnerett er nå blitt fag ved Universitetet i Peshawar.