Nettsider med emneord «POLS»

Publisert 13. nov. 2008 18:26

I dag blei lønna til alle dei UiO-tilsette for første gong kjørt av UiO, godt assistert av selskapet Zalaris. - Det inneber ein milestolpe i prosessen med å få tilbake ansvaret for lønnskjøringa, seier prosjektdirektør Benedicte Rustad. Hendinga blei markert med eit symbolsk giftarmål mellom assisterande personaldirektør Johannes Falk Paulsen frå OPA og delprosjektleiar Jan Thorsen frå USIT. Dei blei vigde av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 8. okt. 2008 11:10

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å utbetala timelønn og reiserekningar mellom 17. og 27. oktober. Årsaka er at UiO vil overta drifts- og utviklingsansvaret til POLS-løysinga frå Senter for statleg økonomistyring (SSØ) frå den 1. november i år. - Det vil i første rekkje råka dei timelønna som vanlegvis får lønn to gonger i månaden, medan hovudlønna blir utbetalt som normalt, seier lønningssjef Trond Ryd til Uniforum.

Publisert 11. sep. 2008 14:46

- Berre god opplæring av alle tilsette frå golvet til toppleiinga, kan gi UiO eit smertefritt lønnssystem. Det seier dagleg leiar Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Selskapet skal hjelpa UiO med å losa i hamn det nye lønnssystemet.

Publisert 4. sep. 2008 17:22

Zalaris skal hjelpa UiO med å overta drifta av det nye SAP-baserte lønnssystemet sjølv frå 1. november. Kontrakten har i første omgang ein verdi på mellom 5 og 6 millionar kroner og går fram til 2011. - Zalaris tar på seg ansvaret for at lønnssystemet kjem i mål, seier prosjektdirektør Benedicte Rustad flankert av ass. pers.-dir. Johannes Falk Paulsen og prosjektleiar Johnny Frivoll.

Publisert 23. mai 2008 10:34

- Vi har jobbet knallhardt for å rette opp feilene i POLS og har langt bedre kontroll på lønnsområdet nå enn på samme tid i fjor. Vi vet nå hvor skoen trykker, sier Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør på Universitetet i Oslo. Hun innrømmer at universitetet fortsatt ikke har nok folk med SAP-kompetanse.

Publisert 16. okt. 2007 17:04

Riksrevisjonen la tirsdag denne uka fram sitt Dokument nr. 1, hvor Universitetet i Oslo får alvorlige merknader i forbindelse med innføringen av nytt personal- og lønnssystem i 2006, som kan ha ført til feilutbetalinger av lønn. Universitetsledelsen innrømmer å ha undervurdert problemene, men sier den vil sette inn nok ressurser til å løse dem så raskt som mulig.

Publisert 14. sep. 2007 14:30

- No har me fullt trykk på å løysa alle utfordringane med det nye personal- og lønnssystemet (POLS). Det seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektdirektør Benedicte Rustad etter at Universitetsstyret denne veka vedtok at UiO sjølv skal ta ansvaret for vedlikehald og drift av POLS frå 1. mars 2009.

Publisert 24. mai 2007 12:20

- Alle problemene med innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) har lammet store deler av Organisasjons- og personalavdelingen (OPA). Det hevder leder i fagforeningen Parat, Ole Martin Nodenes . - Et ikke-fungerende personalsystem gjør også at det er umulig å få ut statistikk over lønnsutviklingen ved UiO. Uten denne oversikten blir lokale lønnsforhandlinger enda mer tilfeldig og urettferdig, påpeker NTL-leder, Ellen Dalen.