Nettsider med emneord «Oppussing på UiO»

Publisert 20. des. 2007 16:10

Et énstemmig universitetsstyre vedtok på sitt styremøte 20. desember at UiO skal gå i gang med både renovering av PO-bygningen og bygging av et tilbygg til Domus Medica, på tross av de store kuttene i 2008-budsjettet.

Publisert 25. juli 2007 11:13

Arbeidet med å planleggja nye Blindern stasjon blir sett i gang rett etter sommarferien, og arbeidet skal vera ferdig til Universitetet i Oslos 200-årsjubileum i 2011. Det lovar Kollektivtransportproduksjon AS, melder Aftenposten. Rektor Geir Ellingsrud ynskjer også at stasjonen skal skifta namn til "Universitetet" på same vis som trikkehaldeplassen på Blindern.

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 25. jan. 2006 18:02

Frokostkjelleren, jusstudentenes tradisjonsrike vannhull, er gjenåpnet i nye lokaler på Universitetet i sentrum. Prislappen er på 17 millioner kroner.

Publisert 14. nov. 2005 13:33

Etter ti års oppussing og like mange millioner kroner, er Universitetets biologiske stasjon i Drøbak nå ferdig oppgradert til en moderne og godt fungerende biologisk feltstasjon. Ildsjelen bak er biologen Hans Erik Karlsen, som har vært bestyrer her siden 1994.

Publisert 6. okt. 2005 09:50

Nå er Waldemar Chr. Brøggers kontor i Geologisk museum på Tøyen snart ferdig restaurert. Universitetets første valgte rektor var også en viktig byggherre både for UiO og nasjonen i de første årene etter at Norge hadde vunnet sin selvstendighet.

Publisert 10. mai 2005 10:30

Bygning for preklinisk odontologi på Blindern skal totalrehabiliteres. UiO og Statsbygg er i gang med å utarbeide et forprosjekt.
- Behovet for å rehabilitere denne bygningen er riktignok nevnt på uprioritert plass i tidligere statsbudsjett. Men vi kommer ikke på skuddhold før vi har et prosjekt å slå i bordet med, konstaterer teknisk direktør, Frode Meinich .

Publisert 20. okt. 2004 09:10

De elektriske anleggene på UiO er gått nøye etter i sømmene. Gjennomgangen har avdekket mange, og til dels omfattende feil og mangler. 8,5 millioner kroner skal brukes neste år for å utbedre de mest kritiske feilene.

Publisert 1. okt. 2004 15:06

Skiltet som viser vegen til universitetsbygningane på Blindern, er bøygd ned i bakken. Ingen veit kven syndarane er. Teknisk avdeling er blitt informert og jobbar med saka.

Publisert 27. mai 2004 11:52

Svimlende fire milliarder kroner trengs for å oppjustere UiOs bygninger til dagens krav. Etterslep på vedlikehold er opparbeidet over flere tiår, konstaterer teknisk direktør, Frode Meinich .