Nettsider med emneord «Observatoriet»

Ein gammal bygning med eit tårn med blå himmel
Publisert 14. okt. 2020 13:09

Utdanningsetaten i Oslo vil ikkje lenger støtta skuleprosjektet på Observatoriet. Fakultetsstyret på MN vil måndag drøfta korleis Observatoriet kan brukast på andre måtar for skuleelevar og lærarar. 

Publisert 20. apr. 2016 12:00

Observatoriet i Oslo er vogga for den norske vitskapen. Men det er ope for publikum berre to gonger i året. Første sjanse blir under UiO-festivalen.

Publisert 22. okt. 2012 21:43

Denne hausten får alle sjuandeklassingar i Oslo ein draumedag med naturfag i Observatoriet til Universitetet i Oslo. For ei stund sidan var turen komen til Uranienborg skole.

Publisert 21. nov. 2011 12:47

Arkitekten bak den første universitetsbygningen, Christian H. Grosch (1801–1865) har fått ei eiga byste i inngangspartiet i Observatoriet.

Publisert 9. feb. 2011 16:21

Sparebankstiftelsen DnB NOR overrekte i dag to millionar kroner til Observatoriet ved Universitetet i Oslo. Sjekken frå banksjef Erik Bjørndalen blei tatt imot av Jan B. Ommundsen (t.h.) som er prosjektleiar for skulesatsinga i Observatoriet.

Publisert 27. aug. 2010 11:42

I formiddag blei kuppelen løfta av Observatoriet. Dermed kan smeden få sleppa til med å reparera sveiva som gjer det mogleg å dreia kuppelen rundt.  

Publisert 9. nov. 2009 13:50

– Dette er eit av dei få intakte meridianromma i Europa, og det har lege skjult bak betong i Observatoriet i mange tiår. Det er både utruleg og heilt fantastisk, seier Bjørn Vidar Johansen, frå Museum for universitets- og vitskapshistorie ved Universitetet i Oslo.  

Publisert 26. okt. 2009 12:16

Frå hausten 2011 skal Observatoriet kunna brukast som eit klasserom i naturvitskap og vitskapshistorie for alle sjuandeklassingar i Oslo. Det foreslår ei arbeidsgruppe leiidd av universitetslektor Nils Voje Johansen. Universitetsstyret tar endeleg stilling til saka.  

Publisert 16. okt. 2008 09:32

Universitetsledelsen skrinlegger planene om å gjøre Observatoriet ved Solli plass til et museum for universitets- og vitenskapshistorie. Universitetsdirektøren ønsker i stedet et besøkssenter for formidling av naturfag og vitenskapshistorie i bygningen. Leder for Ibsensenteret, Frode Helland, sier til Uniforum at han synes det er underlig at senteret verken er blitt informert eller konsultert i prosessen.

Publisert 9. mars 2005 15:06

Astronomen, matematikeren og geofysikeren Christopher Hansteen var en av de første professorer ved universitetet i Kristiania. I sin bok Untersuchungen über den Magnetismus der Erde fra 1819 presenterte Hansteen den første matematiske modellen av Jordas magnetfelt og sin teori om fire magnetiske poler.

Publisert 7. okt. 2003 09:53

Universitetet i Oslo feiret 23. september Observatoriets 170-årsjubileum med åpning av en utstilling om bygningens historie. Observatoriet var de første hundre årene hovedsetet for den naturvitenskapelige forskningen i Norge. Grunnleggeren og astronomen Christopher Hansteen styrte blant mye annet tiden i Christiania.

Publisert 21. nov. 2000 18:02

Senter for Ibsen-studiar er no flytta inn i Observatoriebygningen. Tysdag 21. november blei Observatoriebygningen høgtideleg opna igjen av rektor Kaare R. Norum og nestleiar i Anders Jahres humanitære stiftelse, biskop Sigurd Osberg.

Publisert 20. nov. 2000 10:29

Den eldste universitetsbygningen i Norge, Observatoriebygningen, skal gjenåpnes 21. november klokka 1300 etter omfattende restaureringsarbeider som er gjort mulig på grunn av midler fra Jahrestiftelsen. Det er Senter for Ibsen-studier som skal flytte inn i bygningen fra sitt tilhold i Nasjonabiblioteket like ved.