Nettsider med emneord «Nord-Sør-samarbeid»

Vaccination in San Francisco, United States
Publisert 12. mai 2021 10:13

Trump is gone, but his political buzz word, ‘America first’, seems to have infected the minds of political leaders in the global north, because these countries’ hoarding of billions of doses of COVID-19 to secure full coverage for their own populations represents a radical u-turn from their position expressed in the UN General Assembly Covid-19 resolution of September 11, 2020.

Publisert 1. mars 2021 18:06

No blir det lyst ut 170 millionar kroner til prosjekt for å fremme studentutveksling gjennom NORPART-programmet.

Portrett av ei kvinne
Publisert 27. feb. 2021 04:30

Plutselig, for ett år siden, ble globalisering og helse relevant for oss også. Det ble klart at markedsliberalismens globalisering, med hyppig forflytning av mange mennesker raskt over lange avstander på kort tid, var akkurat det et lite virus trengte for å trenge seg på menneskene og skape sykdom og død, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby.

Publisert 9. feb. 2021 11:51

Regjeringen vil styrke satsingen på global helseforskning gjennom Forskningsrådet med 500 millioner over de neste ti årene.

Publisert 14. des. 2020 10:13

We cannot accept the basic inequality that arises when the most resourceful nations of the world take and continue to claim an unreasonably large share of the global pharmaceutical capacity, as in the case of the production and purchase of the COVID-19 vaccines, Ernest Aryeetey, Eivind Engebretsen, Åse Gornitzka, Peter Maassen og Svein Stølen write in this debate article. 

Nils Chr. Stenseth står framoverbøygd over eit bord i eit laboratorium på Institutt for biovitskap, UiO
Publisert 28. juni 2019 04:00

– For å kunna løysa både klimaendringar og stor folkeauke i Afrika er det viktig å utdanna fleire forskarar i Afrika. Det skriv biologiprofessor Nils Chr. Stenseth og fagfellen Anagaw Atickem i tidsskriftet Nature.

Publisert 6. sep. 2018 16:20

– Oppfordringen til å undergrave SAIHs økonomi bryter med det som bør være våre felles akademiske og politiske idealer, skriver historieprofessor Erling Sandmo i et svar til UiO-kollegene Jens Saugstad, Stig S. Frøland, Kjell Madsen, Janne Haaland Matlary, Reidun Sirevåg og Inger Nygaard Preus.

Publisert 28. okt. 2011 14:44

I dag markerer SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) sitt 50-årsjubileum. Utviklingsminister Erik Solheim og tidligere biskop Gunnar Stålsett er blant gjestene SAIH-leder Anette Remme har invitert.

Publisert 29. mars 2011 15:52

Alle fagmiljø som er interesserte i å driva kompetanseutvikling og forskingssamarbeid med universitet i utviklingsland, kan søkja UiO om støtte frå ein samla såkornpott på 1 million kroner. Det opplyser Marit Egner i Forskingsadministrativ avdeling og Jeanette da Silva i Studieavdelinga.

Publisert 28. mars 2007 13:16

Forskningsrådet skal dele ut 130 millioner kroner til forskning på fattigdomsrelaterte sykdommer og vaksinasjon, skriver NFR i en pressemelding. Det skjer i en verden hvor 90 prosent av verdens helseproblemer rammer utviklingsland, mens kun 10 prosent av verdens helseforskningsmidler benyttes på disse helseproblemene.

Publisert 27. nov. 2002 11:18

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).

Publisert 18. feb. 2002 09:22

Et samarbeidsprosjekt innen medieforskning mellom Universitetet i Oslo og University of Zimbabwe må nå legges ned. Årsaken er at Universitets- og høyskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) ikke vil støtte prosjektet lenger. Medieprofessor Helge Rønning mener prosjektet er blitt offer for inhabilitet i et UiO-utvalg.

Publisert 25. okt. 2001 16:14

- Kritikken som UiO-ledelsen retter mot det nye NUFU-programmet tar vi svært alvorlig, sier styreleder ved Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU), Knut Brautaset, til Uniforum.

Publisert 24. okt. 2001 16:37

UiO-ledelsen kommer med sterk kritikk av Universitets- og høyskolerådets nye program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU). Programmet, som ble vedtatt forrige måned, skal gjelde for årene 2002-2006. "Et alvorlig tilbakeslag for institusjonenes Nord-Sør-engasjement" heter det i brevet til Universitets- og høyskolerådet.