Nettsider med emneord «Nettbasert læring»

Publisert 5. des. 2007 11:57

Det blir mer enn en ansiktsløftning når prosjektet "Ny UiO-web" nå har fått alle de budsjetterte midlene til å gjennomføre den planlagte omleggingen av UiOs nettsider.

Publisert 7. mai 2003 10:40

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) har fått Utdanningskvalitetsprisen 2003.
- Vi er hoppende glade, sier professor Trond Eiliv Hauge som har ledet arbeidet med å innføre IKT i lærerutdanningen ved UiO

Publisert 1. apr. 2003 18:36

Alle fagmiljø ved UiO kan no søkja om 2,1 millionar kroner til utvikling av fleksible læringsformer. - Kvalitetsreforma kan berre bli vellykka om enda fleire fagmiljø tar i bruk desse metodane, slår teamleiar for fleksibel læring Edvin Bach-Gansmo fast.

Publisert 24. jan. 2002 11:16

Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet har vedtatt at samtlige studenter ved fakultetet skal få tilgang til dataverktøyet Classfronter fra høsten 2002.

Publisert 4. apr. 2001 16:30

Forsvaret, Rikshospitalet og Legevakta ynskjer alle å bruka eit nytt interaktivt gjenopplivingsprogram som er utvikla av medisinstudentane Wai Man Chan og Fredrik Nomme ved UiO.

Publisert 26. jan. 2001 15:47

Torsdag 24. januar markerte Universitetet i Oslo den offisielle åpningen av InterMedia, universitetets nye mediesenter. De rundt 120 besøkende fikk mange spennende smakebiter på senterets virksomhet og muligheter.

Publisert 9. jan. 2001 13:52

It-selskapet Fronter har inngått kontrakt med Universitetet i Oslo om levering av det web-baserte undervisningsopplegget som selskapet driv. Dermed kan 35 000 brukarar ved UiO nytta seg av dette systemet, skriv Dagens Næringsliv tysdag 9. januar.

Publisert 19. okt. 2000 12:10

UiO er i dialog med et dataselskap om innkjøp av programvare for nettbasert læring. Kollegiet har i år bevilget 60 millioner kroner til omstillingstiltak ved UiO. En stor andel av pengene skal brukes til tiltak innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien. - Nå er det viktig av de ulike miljøene kommer sammen og koordinerer tiltakene rettet mot å etablere og utvikle digitale læringsomgivelser, sier Jon Arnesson Lanestedt ved USIT.