Nettsider med emneord «NATO»

Publisert 12. sep. 2018 01:00

– Om ikkje me som eit lite land står opp for folkeretten, vil me tapa på det. Dei sterkaste skal ikkje vinna fram fordi dei er dei sterkaste.Det understreka Noregs utanriksminister Ine Marie Eriksen då ho heldt ARENA-førelesinga på Universitetet i Oslo i går ettermiddag

Publisert 6. sep. 2007 17:26

- Tanken om at Forsvaret skulle ha oppgaver i tillegg til territorialforsvaret modnet sent i Norge. Skiftet i forsvarstenkningen kom først etter krigen i Kosovo i 1999, hevder NUPI-forsker Nina Græger, som har skrevet doktoravhandling om internasjonaliseringen av det norske forsvaret etter den kalde krigen.

Publisert 3. mars 2006 17:27

- NATO vil også i framtida svara positivt dersom land ber oss om å hjelpa til etter ei naturkatastrofe slik Pakistan gjorde etter jordskjelvet i Kashmir. Det sa NATOs generalsekretær Jaap De Hoop Scheffer i eit foredrag i Georg Sverdrups hus på Blindern fredag 3. mars. Han opna for ei endå større tilnærming mellom NATO, FN og EU i framtida, men han avviste at NATO hadde ambisjonar om å bli verdas politimann.