Nettsider med emneord «Minoriteter i akademia»

Publisert 5. okt. 2017 14:49

23 UiO-undervisere stiller seg bak et innlegg med den klare tittelen «Ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene».

Publisert 20. okt. 2016 11:28

Det er på tide at samtlige fakulteter ser på mangfoldsarbeid som en del av likestilling, skriver Kristina Munoz Ledo Klakegg, Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet og Live Skow Hofgaard, leder for Psykologistudenter Uten Grenser.

Publisert 15. aug. 2012 11:41

– I en skriftlig kultur som akademia, er det egentlig ingen kjempeutfordring ikke å være så spontan muntlig, sier Hilde Haualand. Som første døve i Norge disputerer hun i dag for doktorgraden.  

Publisert 7. nov. 2011 09:47

– Å ikke bli sett på som norsk nok kan gjøre at minoritetsstatusen blir den viktigste identifikatoren til ungdom med minoritetsbakgrunn, sier sosiologiprofessor Mette Andersson ved Universitetet i Bergen. Nå skriver hun bok om temaet.

Publisert 17. juni 2008 14:02

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av hovedtalerne under en internasjonal konferanse om språklige minoriteter som finner sted i Oslo onsdag og torsdag. - Vi skal diskutere hvilken stilling språklige rettigheter har innen internasjonal rett, og hvordan vi kan ta vare på mangfoldet i politisk, økonomisk og sosialt samkvem, sier Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter i ei pressemelding.

Publisert 8. sep. 2006 10:09

Dei norskpakistanske studentane føler seg framande overfor drikkekulturen til dei norske studentane, medan norskvietnamesiske studentar blir bedne om medlemskort når dei går på norske utestader. Somaliske studentar møter derimot ei meir open og fordomsfri haldning på studiestadene. Det fortel Mohammad Usman Rana, Thuy Mi Nguyen og Ilham Hassan som er talspersonar for Pakistansk studentersamfunn, Vietnamesisk studentforening i Oslo og Somalisk studentforening.

Publisert 24. aug. 2005 15:51

Forskarane Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen har saman med andre språkforskarar fått 10 millionar kroner frå Forskingsrådet for å studere ungdomsspråket i blant anna Oslo. Talemålsutviklinga i hovudstaden er blitt neglisjert av språkforskarane i ein generasjon. Det har likevel skjedd store endringar i talemålet dei siste tretti åra, særleg fordi det språklege mangfaldet i Oslo er blitt mykje større.

Publisert 9. feb. 2005 13:46

En million kroner er tildelt Minoriteter i Fokus i Akademia (MiFA) over statsbudsjettet for 2005. Én million blir det etter alle solemerker også neste år. - Dette er meget hyggelig, sier prosjektleder Sharam Alghasi ved Universitetet i Oslo.