Nettsider med emneord «Mikro- og nanoteknologi»

Publisert 4. sep. 2019 15:54

Instrumentet Flextura skal kunna laga nye materiale og fortelja nye ting om eksisterande materiale. I dag blei millioninnkjøpet markert på Mikro- og nanoteknologilaboratoriet ved UiO.

Publisert 16. juni 2011 15:09

“The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility” – NorFab – blei offisielt opna av forskingsminister Tora Aasland i Ole-Johan Dahls hus torsdag 15. juni. NorFab knyt saman laboratorium i Trondheim, Oslo og Horten.

Publisert 23. nov. 2006 13:54

- Dette er forferdelig moro, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i dag fikk overlevert nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi av Norges forskningsråd. Det skjedde på MiNaLab i Gaustadalléen. Samtidig kunne kunnskapsministeren opplyse at NTNU Nanolab i Trondheim vil bli tildelt 4,7 millioner i 2006-budsjettet, går det fram av ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 30. apr. 2004 13:30

SINTEF krev 55 millionar kroner i erstatning frå entreprenøren M+W Zander/Reinertsen Anlegg AS etter at dei ikkje klarte å gjera Mikro- og nanoteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen vibrasjonsfritt. SINTEF måtte difor setja i verk eit omfattande ekstraarbeid for å få ferdigstilt bygningen.

Publisert 20. apr. 2004 17:26

- Forskinga her bør utviklast vidare til nyskapingsidear som kan spela ei viktig rolle for morgondagens industri. Det sa statssekretær Helle Hammer i Nærings- og handelsdepartementetet, då ho opna det nye Mikro- og nanoteknologilaboratoriet (MINaLab) i Gaustadbekkdalen tysdag 20. april.

Publisert 19. apr. 2004 10:49

I morgen tirsdag 20. april vil Handels- og næringsminister Ansgar Gabrielsen foreta den offisielle åpning av Mikro- og nanoteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen i Oslo. Laboratoriet er en av de største enkeltsatsinger for norsk forskning siden andre verdenskrig. Etter planen skulle senteret ha åpnet i desember 2002, men på grunn av problemer med å få laboratoriene vibrasjonsfrie, måtte åpningen utsettes.

Publisert 12. nov. 2003 11:44

Mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen blir ikkje opna før etter jul. Det stadfestar prosjektdirektør Anders Hanneborg i SINTEF overfor Uniforum. Etter planen skulle senteret ha opna rundt juletider i fjor.

Publisert 11. juni 2003 17:04

SINTEF utset den planlagde innflyttinga i Mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen med enda ei veke. Det opplyser prosjektdirektør Anders Haneborg til Uniforum. Etter store vibrasjonsproblem i dei garantert vibrasjonsfrie laboratoria, blei den planlagde opninga i januar utsett med eit halvt år. Dårleg brannsikring er årsaka til at forskarar frå UiO og SINTEF ikkje kan flytta inn etter planen torsdag 12. juni.