Nettsider med emneord «Menneskerettigheter»

Publisert 15. nov. 2022 04:30

Iranians have experienced the consequences of combination of religion and politics as Europeans did before Renaissance and Enlightenment. They are fighting their fights but against the most aggressive and unjust system.

A drawing of a man with a scarf in front of his mouth
Publisert 9. nov. 2022 21:32

Suppression and persecution unfortunately still abounds in Europe and the rest of the world. There is a red line stretching from Fridtjof Nansen´s work for victims of the First World War, to Holocaust survivor Leo Eitinger and today´s Scholars at Risk network. We must all fight indifference.

Publisert 7. nov. 2022 04:30

Forfulgte UiO-forskeres personopplysninger lå åpent på nettet i mer enn ett år. – Potensielt svært alvorlig, mener stortingsrepresentant. 

Studenter demonstrerer
Publisert 5. okt. 2022 04:30

– Vi står sammen med studentene og det akademiske miljøet i Iran og andre som bruker sin stemme til å protestere, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert 19. sep. 2022 14:10

Den ungarske historikeren og professoren i kjønnsstudier Andrea Pető  tildeles UiOs menneskerettighetspris for 2022. Hun  får prisen for sitt forsvar for akademisk frihet og institusjonell autonomi.

Portrett av en kvinne
Publisert 23. juni 2022 09:24

For oss er det etisk viktig at det vi hevder framstår som sannferdig, og at vi kan stå inne for de resultatene vi fremlegger, på en måte som er etterrettelig og troverdig. Vi kan ikke holde tilbake informasjon om medisiners bivirkninger eller mulige manglende virkning.

To menn og en kvinne hilser
Publisert 3. juni 2022 13:53

 Det er mye misforstått høflighet i dialogen med kinesiske samarbeidspartnere.

Publisert 8. apr. 2022 16:46

Jeg foreslår etablering av et panel og verksted om akademisk frihet og mangfold ved UiO. Det kunne være nyttig å snakke om hva som er kriterium for en god debatt - for eksempel at den baseres på fakta og er konstruktiv.

Portrett av en mann
Publisert 7. apr. 2022 10:50

Mitt syn er rett og slett at ytringsfriheten begrunnes og skal gjelde uavhengig av i hvilken grad et slikt ‘akademisk’ sinnelag karakteriserer borgerne, og at det er denne helt generelle ytringsfriheten som begrunnes i et demokratisk perspektiv via at den gir den demokratiske maktutøvelsen legitimitet.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 6. apr. 2022 15:59

Når vi i utvalget har vektlagt begrunnelsen i sannhetssøken, er det fordi denne begrunnelsen er sentral i den norske og europeiske retten som beskytter ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet i Norge.

Portrett av en mann ved et langbord
Publisert 5. apr. 2022 11:01

Etter mitt skjønn er ikke Kierulf-utvalget tilstrekkelig nøyaktige, og på måter som kan skade begrunnelsen for forslagene de setter fram, skriver Olav Gjelsvik.

Publisert 5. apr. 2022 04:30

– Det er en sterk sammenheng mellom akademisk frihet og demokrati, slår UiO-professor Carl Henrik Knutsen fast.  I Hviterussland har president Lukasjenko strammet grepet om utdanning og forskning, men det er fortsatt ett universitet han ikke kontrollerer.

Publisert 30. mars 2022 17:27

Akademikere i stormen får for lite støtte, ifølge innspill til Kierulf-utvalget, som vil ha endring. Statsråden mener å se tegn til bedring i et smalt ytringsrom. 

Publisert 30. mars 2022 13:26
Publisert 30. mars 2022 12:00

Jeg håper institusjonene kan bli enda flinkere på å legge til rette for studentenes frihet og trygghet til å snakke, skrive, lytte, utfordre og lære.

Publisert 28. mars 2022 11:14

Det er minst fem grunner til at akademisk frihet er et viktig politisk anliggende, skriver Vidar Helgesen, administrerende direktør i Nobelstiftelsen og medlem av ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet. 

Publisert 21. mars 2022 06:51

– Det vi nå ser er en indirekte invasjon av Hviterussland, hevder den hviterussiske professoren og demokratiforkjemperen Tatiana Shchyttsova og Sergei Ignatov, rektor ved det hviterussiske eksiluniversitetet i Vilnius. – Alle lever i frykt, konstaterer forfatteren Viktor Martinovich.