Nettsider med emneord «Menneskerettar» - Side 7

Publisert 4. apr. 2003 14:51

- Det bør setjast i gang ein dialog mellom Den europeisk/amerikanske sivilisasjonen og Den islamske sivilisasjonen på same måte som Konferansen om tryggleik og samarbeid i Europa (KSSE) frå 1975. Den skapte eit klima for samarbeid mellom dei kommunistiske og ikkje-kommunistiske landa som enda med at Den kalde krigen tok slutt. Det foreslår seniorforskar Asbjørn Eide ved Nasjonalt senter for menneskerettar, UiO.

Publisert 22. juni 2007 15:23

UiOs menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris, går i år til Khaled Abou El Fadl, professor i islamsk rett ved UCLA School of Law i Los Angeles. Abou El Fadl får prisen for sitt betydelige engasjement for menneskerettighetene og islamsk toleranse og sin kamp mot fundamentalistisk politikk og ekstremisme. Særlig har han forsvart kvinners rettigheter mot krenkelser som foregir religiøs begrunnelse.

Publisert 21. sep. 2011 12:48

Bør menneskerettane få eit sterkare vern gjennom Grunnlova, og i så fall: Korleis skal det gjerast? Eit seminar på Litteraturhuset nyleg avdekte mange ulike syn på desse spørsmåla.

Publisert 13. mai 2013 12:45

Prorektor Inga Bostad blir ny direktør for Norsk senter for menneskerettigher ved UiO. Når hun tiltrer 1. januar 2014, overtar hun etter Nils A. Butenschøn.

Publisert 29. juni 2007 14:40

-Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) mener at statens gode intensjoner for kristendoms-og livssynsfaget (KRL) ikke følges opp i praksis. EMD konkluderer med at faget er for mye preget av kristendom, og at det er for vanskelig å praktisere fritaksretten, sier direktøren for Norsk senter for menneskerettigheter, Geir Ulfstein, i en uttalelse til EMDs avgjørelse i dag.

Publisert 6. des. 2018 15:21

–Menneskerettsforsvarar i heile verda lever i dag under stor risiko. Mange av dei blir utan grunn skulda for vera terrorristar eller å driva med kvitvasking av pengar. Det sa Nora Sveaass i går etter å ha fått overrekt UiOs menneskerettspris.

Ein mann står framfor Universitetsplassen i Oslo
Publisert 30. sep. 2021 02:00

– Norske universitetsrektorar må koma saman for å laga ein felles plan for å redda det som er igjen av akademia i Afghanistan. Det seier afghanaren og vitskapleg assistent Zahir Athari på MultiLing på UiO. Han får støtte frå UiO-rektoren.

Publisert 25. juni 2007 19:05

- Retten til utvikling er en menneskerettighet, sier FNs uavhengige ekspert på menneskerettigheter og ekstrem fattigdom, den indiske økonomen Arjun Sengupta. Hans hjemland går foran ved å garantere alle husholdninger på landsbygda minst 100 dagers betalt beskjeftigelse i året.

Publisert 27. juni 2007 11:30

- Dersom FNs menneskerettighetsråd skal lykkes, er det nå enda mer enn tidligere opp til medlemsstatene og andre aktører. De vedtak som ble fattet i forrige uke gir ingen sikre garantier. Det sier direktøren for Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO, Geir Ulfstein i en pressemelding.

Publisert 20. sep. 2018 06:00

Nora Sveaass er tildelt UiOs menneskerettighetspris for 2018. – Jeg er glad og overveldet, sier Nora Sveaass til Uniforum. Sveaass er psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo og har sittet i FNs komité mot tortur.

Publisert 4. sep. 2009 10:09

– Eg saknar meir kunnskap om årsakene til at nokre politiske leiarar, som Adolf Hitler og Robert Mugabe blir despotar som bryt menneskerettane for å halda på makta. Konsekvensane av torturen dei har påført motstandarane sine veit me i dag mykje om, synest psykiatriprofessor Nils Johan Lavik. Han er tildelt UiOs menneskerettspris for 2009.  

Publisert 15. sep. 2009 11:09

– Valgobservasjon virker begge veier. Norge er ikke bare et land som sender observatører til å se på andre lands valgprosesser. Etablerte demokratier som Norge blir i økende grad også vurdert av internasjonale observatører, sier Siri Skåre, leder av NORDEM ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Under årets stortingsvalg var NORDEM vertskap for en delegasjon fra Kina.

Publisert 1. sep. 2011 13:51

– Norske myndigheter må komme på banen og fordømme drap og vold mot demonstranter overfor chilenske myndigheter, sier Anette Remme og Kim Kantardjiev, lederne av SAIH og Norsk studentorganisasjon i en felles pressemelding.

Publisert 7. apr. 2017 04:00

– Sidan krigen i Syria starta, har kurdiske kvinner ofte blitt presenterte i media som geriljasoldatar. Eg skal forska på korleis kurdiske flyktningkvinner frå Syria identifiserer seg sjølve, seier Wendy Hamelink, som er ein av forskarane som har kome til UiO på Marie Curie-stipend.

Publisert 31. aug. 2017 04:00

Over 5000 dommarar og påtalejuristar blei arresterte eller fekk sparken etter kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommar. – Nokre har venta på tiltaleavgjerda i over eitt år, fortel Öykü Diem Aydin, leiar for advokatar og menneskerettsforsvarar utan grenser. 

Publisert 13. nov. 2017 12:01

I dag får tyrkiske Isthar Gözaydin Universitetet I Oslos menneskerettspris i Gamle festsal. – Det gjer meg svært godt å få ei slik lovprising for det som eg heile tida har kjempa for fordi det er rett, seier prisvinnaren.

Publisert 25. juni 2022 11:04

I natt blei to personar drepne og ti alvorleg skadde etter at ein mann begynte å skyta mot folk utanfor to utestader i Oslo sentrum.  På oppfording frå politiet er heile Pride-paraden i Oslo avlyst. Det blir heller inga markering i Botanisk hage i formiddag. 

Publisert 3. mai 2010 14:00

Mobile advokatkontor sikrar at alle som vil rapportera om menneskerettsbrot i Tsjetsjenia får høve til å gjera det. Arkitekten bak ordninga er menneskerettsadvokaten Lidia Yusupova frå Tsjetsjenia. Før helga deltok ho på eit møte ved UiO.  

Eit bilete viser deltakarane i eit Zoom-møte på  UiO
Publisert 18. juni 2020 17:08

Fleire Kina-forskarar oppfordrar UiO og andre institusjonar til å vurdera å slutta å bruka den digitale plattforma Zoom. Det skjer etter at selskapet har fylgd krav frå Kina om å sensurera møte om drapet på demonstrantar på Tiananmen-plassen. 

Publisert 27. juli 2016 16:11

Ni sentrale rektorer ved universiteter og høgskoler har samlet seg og sendt åpne brev både til Erna Solberg men også til EU, via den europeiske organisasjonen for universiteter, melder Khrono.

Publisert 24. aug. 2016 04:00

Jyllandsposten tidlegare kulturredaktør Flemming Rose blei nyleg nekta å halda ein tale på the University of Cape Town i Sør-Afrika. Rektor Max Price meinte at redaktøren som publiserte Muhammed-karikaturane kunne provosera fram konfrontasjonar.

Publisert 26. juni 2020 13:57
Portrett av en mann med briller og skjegg utenfor Universitetets aula
Publisert 18. nov. 2021 13:26

Jens Petter Gitlesen tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2021. Gitlesen har gjennom en årrekke vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter, og bidratt til å sikre at også utviklingshemmede i større grad får sine menneskerettigheter oppfylt.

Publisert 31. jan. 2018 18:38

Vinnaren av UiOs menneskerettspris 2017, Isthar Gözaydin blei i Istanbul i dag frifunnen for skuldingane om at ho har støtta terrorisme.

En pasient ligger i en sykehusseng mens en helsearbeider i verneutstyr er på besøk
Publisert 5. jan. 2021 13:35

Stenseth kan gjøre Universitetet i Oslo, Lius minne, vitenskap i Kina og seg selv en stor tjeneste ved å ta et oppgjør med kinesiske myndigheters mange feiltrinn når det kommer til vitenskap. Det skriver styremedlem Arne Melsom i Hongkongkomiteen i Norge.