Nettsider med emneord «Medisin» - Side 9

Publisert 7. des. 2009 15:41

– Å gi råd til forskarar som skal søkja pengar frå EU og å kartleggja alle dei internasjonale samarbeidsavtalane til fakultetet, blir dei viktigaste oppgåvene våre, fortel Julia Ferkis, som er tilsett som den første leiaren for Seksjon for internasjonalisering ved Det medisinske fakultetet.  

Publisert 10. des. 2009 11:51

Medisinprofessor Terje Lømo ved UiO er utnemnd til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for det banebrytande, vitskaplege arbeidet sitt. Hovudargumentet til Hans Majestet Kong Harald V for denne utnemninga er Terje Lømos oppdagingar innanfor nevrobiologi.  

Publisert 11. des. 2009 15:28

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus (OUS) underskreiv i dag ein samarbeidsavtale. – Oslo universitetetssykehus er truleg vår aller viktigaste samarbeidspartnar, sa universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe før ho og OUS-direktør Siri Hatlen signerte avtalen.  

Publisert 7. jan. 2010 10:46

Norske biobanker har gode muligheter for å bli betydelige kommersielle aktører i et voksende internasjonalt marked, mener Norges forskningsråd. – Jeg er opptatt av at vi ser på alle muligheter for å utnytte den kunnskapen som ligger i norske biobanker, sier forskningsminiser Tora Aasland i ei pressemelding.  

Publisert 8. jan. 2010 11:49

– Håpet mitt er at oppgaven min kan skape oppmerksomhet rundt kvinner i Kongo som får denne lidelsen, sier Solbjørg Sjøveian, som har skrevet masteroppgave om kvinner i Kongo som får lekkasjer i underlivet etter traumatiske fødsler. I går ble hun tildelt prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen på UiO av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  

Publisert 6. okt. 2014 12:13

May-Britt og Edvard Moser fra NTNU i Trondheim har fått Nobelprisen i medisin, melder Universitetsavisa. Det er første gang nobelprisen i medisin går til norske forskere.

Publisert 6. okt. 2014 14:45

– Dette er ein stor dag for norsk vitskap og ein stor dag for Noreg, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til at  hjerneforskarane May-Britt og Edvard Moser frå NTNU har fått nobelprisen i medisin.

Publisert 26. sep. 2018 10:54

De to UiO-stipendiatene Felicia Frida Vennerød-Diesen (bildet) og Bjørg Jenny Engdahl vant Oslo-finalen i årets Forsker Grand Prix. Lørdag deltar de i landsfinalen i Tromsø.

Portrett av en mann
Publisert 29. juni 2022 21:17

Aktor Mikael Björk beskriver Paolo Macchiarinis arbeid for menneskelige eksperiment og mener at han burde få langvarig fengelsstraff.

Publisert 23. okt. 2001 10:23

Norge er blant de landene i verden hvor flest kvinner rammes av brystkreft. Omkring 2200 nye tilfeller oppdages hvert år. Én av ti-tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Nesten 800 kvinner dør årlig av denne sykdommen. Det gjør brystkreft til den viktigste dødsårsaken blant kvinner - den rager høyere enn både hjertesykdom og ulykker på statistikken. Unge forskere bringer stadig sine viktige bidrag til brystkreftforskningen. Uniforum har møtt to som nylig har avlagt doktorgrad ved Det medisinske fakultet. Begge er tilknyttet Radiumhospitalet, de har gjort forskningen klinisk rettet - drevet forskning i nærkontakt med pasientene.

Publisert 6. des. 2007 09:34

Anders Myhre blir den første kandidaten frå Forskarlinja på medisin som kan kalla seg for doktor. Det skjer når han disputerer fredag 7. desember. Myhre har brukt berre eit halvt år meir på å bli doktor enn det resten av kullet hans har brukt på å bli legar.

Publisert 17. okt. 2014 12:28

– Ekteparet May-Britt og Edvard Moser er dei sjuande Jahreprisvinnarane som seinare har fått nobelprisen i medisin. Det viser kor treffsikker juryen for Jahreprisane er. Det sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen då han delte ut Anders Jahres store medisinske pris til dansken Kristian Helin i går.

Publisert 31. okt. 2014 11:10

Helsestudentar frå Gambia får ikkje lenger pengar til å studera i Noreg. – Eg blir arg og irritert, seier medisinprofessor Johanne Sundby, som fryktar at eit 22 år langt samarbeid om helseforsking kan ta slutt.

Publisert 9. sep. 2016 09:17

Den danske skandaleforskeren Milena Penkowa er blitt frifunnet for grovt dokumentfalsk. Dermed er også saksforholdet foreldet, konstaterer dansk lagmannsrett.

Publisert 20. nov. 2017 18:55

Nasjonal delprøve i medisin er tildelt Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017. Arbeidet med delprøven er blitt ledet av medisinprofessor Jan Frich ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 1 million kroner.

Publisert 16. feb. 2010 11:33

Midt oppe i den store omorganiseringen av Det medisinske fakultet preges Rettsmedisinsk institutt av store arbeidsmiljøproblemer, ifølge UiOs hovedverneombud Mette Børing. Nå har instituttet en varslingssak til behandling hos Enhet for intern revisjon, og i januar ble den planlagte omorganiseringen ved instituttet stanset på ubestemt tid.

Ei kvinne sitter og  ser rett mot kameraet
Publisert 9. jan. 2020 22:43

Kvinners og menns forhold erstattes med det kjønnsnøytrale ordet «personer» og den kjønnede bakgrunnen for f eks. motorsykkelulykker, sykemeldinger, selvmord og sykdomsbyrdens sammenheng med levekår, tåkelegges, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby i denne kronikken.

Publisert 5. nov. 2014 15:26

– Ingen student skal måtta avbryta eller forkorta studium som dei har begynt på i Noreg under denne ordninga. Det garanterer statssekretær Hans Brattskar i Utanriksdepartementet etter at både Sierra Leone og Gambia er fjerna frå lista over land som kan senda studentar på kvotestipend til Noreg.

Publisert 8. des. 2014 18:36

- Folk har kommet og sagt til oss at man kan ikke ha ektepar som jobber sammen i en lab, men så har de kommet etterpå og sett at men jøss – dette går jo bra!

Portrett av en kvinne
Publisert 18. mai 2020 04:30

For de som jobber med syke, gamle kvinner vet vi at mange av dem overmedisineres, fordi mange legemidler er testet ut på standardpasienten: en 70 kilos hvit mann, og doser ikke forholder seg til kjønn, bare kroppsvekt, skriver Johanne Sundby, Berit Schei og Elisabeth T. Swärd. 

Publisert 3. okt. 2016 10:03

Norske medisin- og tannlegestudenter i Polen kommer til å få godkjent utdanningen sin i Norge. Det er helse- og omsorgsminister Bernt Høie godt fornøyd med.

Publisert 2. nov. 2016 05:00

No kan 200 postdoktorar på medisin få opplæring i karriereutvikling og i korleis dei kan bli betre forskarar. – Eg er heldig som får bli med, seier postdoktor Elleke Landeweer frå Nederland.

Publisert 8. nov. 2011 10:04

Kreftforeningen har innvilget 147,7 millioner kroner til kreftforskning. Dette er den største enkelttildelingen i Kreftforeningens historie.  

Publisert 13. aug. 2013 16:30

Anders Jahres store medisinske pris for 2013 på 1 million kroner tildeles professor Jens Juul Holst, Københavns Universitet, for hans banebrytende bidrag til behandling av type 2 (insulin-uavhengig) diabetes, melder UiO.

Publisert 25. jan. 2010 16:27

– Ny hjerneforsking tyder på at dei som er storforbrukarar av dataspel, Internett, mobiltelefon og Ipod, er meir villige til å ta ein stor risiko enn dei som skaffar seg informasjon gjennom bøker. Det sa den britiske hjerneforskaren Susan Greenfield på eit møte i Georg Sverdrups hus på Blindern før helga.