Nettsider med emneord «Medisin» - Side 4

Publisert 30. sep. 2005 15:13

- Legg ned de nasjonale forskningsrådene, og la alle pengene gå til et felles nordisk forskningsråd, foreslår Bo Samuelsson. Han leder ScanBalt, som er Europas første metanettverk innenfor biomedisinsk forskning og utvikling.

Publisert 19. mars 2009 11:27

Universitetet i Oslo starter høsten 2009 opp et masterstudium i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Programmet er tverrfaglig og retter seg mot fagpersonell.

Publisert 7. juni 2016 10:54

Molde: – Hvordan kan akademia, som søker sannhet, etterprøvbarhet og verifisering, unngå å ta anklager om fusk på alvor?, spør journalisten Bosse Lindquist som avslørte skandaleforskeren Paolo Macchiarini.

Publisert 27. sep. 2005 12:09

- Eg var på hytta og såg sankthansormar lysa opp den mørke sommarkvelden, då eg fekk idéen om at lysgenet i sankthansormen kunne sprøytast inn i mus for å visa om eit gen er skrudd av eller på, fortel ernæringsforskar Rune Blomhoff. Med fødselshjelp frå Birkeland Innovasjon har han og partnaren Harald Carlsen vidareutvikla idéen og etablert selskapet Cgene.

Publisert 16. jan. 2013 11:56

Med NTNU i spissen går Norges største brukere av medisinske forsøksdyr hardt ut mot Mattilsynets forslag til nytt lovverk om bruk av slike dyr.

Publisert 8. nov. 2017 15:04

Da en forskningsgruppe ved Norsk senter for molekylærmedisin ville sikre seg plass i køen for blodanalyse, endte de med ureglementert bruk av prøver fra blodgivere ved Blodbanken i Oslo.

Publisert 29. juli 2014 17:07

Legestudentar skal læra kva som er god og kva som er dårleg pasientbehandling frå første studiedag gjennom eigenproduserte videosnuttar. Det blir ein viktig del av den nye studiemodellen på medisin ved UiO.

Portrett av ei kvinne
Publisert 26. apr. 2022 16:42

Berre ein brøkdel av areala i dei framtidige nybygga til Oslo universitetssykehus på Gaustad og Aker skal øyremerkast forsking. Det er altfor lite,  uttrykte UiO-professorane Annetine Staff og Karen C. Lødrup Carlsen  i ein debatt i  går. Forskingsdirektøren ved OUS var ikkje einig.

Domus Medica er hovudbygningen til Det medisinske fakultetet ved UiO
Publisert 7. juni 2019 04:00

Talemålet under disputasen skal alltid vera på det same språket som avhandlinga er skriven på. Det går fram av dei oppdaterte reglane for doktorgradsprøvven ved Det medisinske fakultetet som dekan Ivar Prydz Gladhaug godkjente 29. mai.

Et portett av Carl-Henrik Heldin
Publisert 17. juni 2019 13:00

Carl-Henrik Heldin ved Universitetet i Uppsala er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2019 på 1 million kroner. Prisen for yngre forskere deles mellom Lars Tjelta Westlye fra UiO og Jenny Mjøsberg fra Karolinska Institutet.

Publisert 9. mars 2007 08:31

- Me håpar at me kan finna fram til meir presis diagnostikk for kva behandling ein vel for pasientar med tjukk- og endetarmskreft. Det seier forskarane Ragnhild A. Lothe og Harald Stenmark ved Senter for kreft- og biomedisin på Rikshospitalet-Radiumhospitalet og UiO.

Publisert 12. apr. 2011 17:18

Institutt for helse og samfunn, UiO og Høgskolen i Sør-Trøndelag deler Utdanningskvalitetsprisen for 2011 på en million kroner. – Tildelingen er en anerkjennelse av et godt studietilbud som er både forskningsbasert og erfaringsnært, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i sin blogg.

Publisert 25. sep. 2002 10:39

Norges mest kjente hjerneforsker, professor Per Andersen ved Universitetet i Oslo, er tatt opp som medlem av The Royal Society i London. Blant tidligere medlemmer er Isaak Newton, Charles Darwin og Sophus Lie.

Publisert 24. jan. 2003 10:47

Over 100 russiske stipendiatar har publisert meir enn 100 vitskaplege artiklar i løpet av dei ti åra UiO har drive det medisinske senteret sitt i Moskva. Fleire av artiklane er publiserte i Science og Nature. I kveld feirar det tiårsjubileet med ein stortstilt konsert for 300 gjester i Universitetets aula.

Publisert 6. mars 2015 10:30

Mikroskopimetoden til UiO-forskerne Morten Laane og Ivar Mysterud finner ikke forskjell i blod fra pasienter med borreliose-lignende plager etter flåttbitt og blod hos friske kontrollpersoner. Det er konklusjonen i en studie fra Folkehelseinstituttet.

To kvinnelege tannlegestudentar står og ser inn i kameraet
Publisert 28. feb. 2020 00:57

Heilt sidan september har tannlegestudentane Oona Martine Østmo og Line Løvberg  ved UiO sett fram til  eit 1 månad langt studieopphald ved Seoul National University i Sør-Korea. No fører utbrotet av koronaviruset til at planen blir kansellert.

En smilende kvinne med hendene mot bringen.
Publisert 16. sep. 2020 10:25

Nobelprisvinner May-Britt Moser åpner Forskningsdagene som starter i dag. Hovedtemaet for årets festival er nemlig hjernen.

Publisert 21. feb. 2013 13:51

Per Fugelli (69) er tildelt Fritt Ords pris for 2013 for å ha gitt ei stemme til kreftsjuke og dei som står ansikt til ansikt med døden. Per Fugelli er professor i sosialmedisin ved UiO.

Publisert 21. feb. 2013 16:34

Kreftforsker Åslaug Helland ved UiO og Oslo universitetssykehus får 11 millioner kroner av Kreftforeningen for å etablere landets første senter for lungekreft.

Et bilde av en jente som ser på en informasjonsplakat om covid-19 i New York
Publisert 18. mai 2020 03:30

Mikrober som spres på sykehus, kan bidra til dødstallene i pandemien. Men forskerne vet ikke nok om det. Det haster å få mer kunnskap om tilleggsinfeksjonene, advarer forskere.

Publisert 12. des. 2002 10:13

En av verdens fremste syklister, amerikaneren Lance Armstrong, vil støtte et kreftforskningsprosjekt ved Radiumhospitalet med 1,1 million kroner. - Dette er en anerkjennelse av en type klinisk forskning som kun kan gjøres i Norden, sier kvinnen bak prosjektet, professor dr.med. Sophie D. Fosså.

Publisert 15. feb. 2013 15:37

– Eg gler meg til omvisinga i denne herlegdomen, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen då ho deltok i opninga av det nye tilbygget til Domus Medica på Gaustad i ettermiddag.

Publisert 15. feb. 2013 16:10

Et bygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi blir realisert ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at regjeringen i dag ga klarsignal til å starte skisseprosjektet.

Publisert 17. des. 2019 13:19

Klinikkleder Terje Rootwelt-Revheim er en av de 13 søkerne til stillingen som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus., melder Dagens Medisin.