Nettsider med emneord «Medisin» - Side 2

Publisert 20. okt. 2015 12:11

UiO hamnar på 83.-plass i verda over universiteta med det beste medisinske fagmiljøet. – Det er sjølvsagt hyggeleg å gå opp og at me no plasserer oss blant dei 100 beste i eit viktig fagområde, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 11. des. 2006 12:28

Difteri, tuberkulose og spanskesyke. Leddgikt, nyresvikt og kreft. Blindtarmsbetennelse, brannskader og barnefødsler. Pårørende og pasienter. Gamle og unge. Kvinner og menn. Sykepleiere, hjelpepleiere og leger. Friskmelding og dødsattest. Nasjonalt medisinsk museum har laget utstilling om livet og arbeidet på norske sykehus gjennom 150 år.

Publisert 15. feb. 2011 11:38

Skandalen rundt den diskrediterte hjerneforskeren Milena Penkowa har blitt en sak i den danske rikspolitikken. Folketinget er ute etter den tidligere vitenskapsministeren, mens nåværende minister forlanger at København-rektorens rolle i forskerjukset granskes.

Publisert 25. feb. 2011 18:24

– Eg har inga tru på at sanksjonar og boikott kan få dei styrande i eit regime på betre tankar. Som regel går det endå hardare ut over resten av innbyggjarane. Det sa Nobelprisvinnaren i kjemi frå 2003,  Peter Agre under eit møte om vitskapsdiplomati på UiO torsdag 24. februar.

Publisert 14. nov. 2012 15:22

– Professorer har stor ytringsfrihet. Men det er ikke kollegialt å angripe en annen forskergruppe, sier medisindekan Frode Vartdal. Han reagerer kraftig på Johan F. Storms debattinnlegg om SFF-prosessen.  

Publisert 20. mai 2014 10:29

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har nok ein gong gitt Det medisinske fakultetet melding om at dei ikkje har kandidatar til fagprøven i 2014 for legar som har tatt utdanninga utanfor EØS. – Uforsvarleg, seier dekan Frode Vartdal.

Publisert 27. apr. 2020 05:30

Medisinprofessor Jens Pahnke ved Institutt for klinisk medisin på UiO får likevel gjennomføra  dyreforsøk som kan hjelpa til med å utvikla medisin for pasientar med Huntingtons eller Battens sjukdomar. Det er klart etter at Mattilsynets hovudkontor har omgjort avslaget frå første instans.

Publisert 13. sep. 2021 05:00

Målet er en god kombinasjon av fysisk og digital undervisning.  Ferdighetsbasert læring, yrkesrelevans, korte videosnutter og «drop-in poliklinikk» er noen av stikkordene.

Publisert 16. juni 2017 11:42
Publisert 27. nov. 2015 05:00

For både politi og helsepersonell er det vanskeleg å vita korleis dei skal ta seg av psykisk sjuke. No har UiO og Politihøgskulen produsert ein felles undervisningsfilm om tvangsinnlegging.

Publisert 8. feb. 2019 15:35

Etter åpningstalen satte statsminister Erna  Solberg seg bak spakene i ny miljøvennlig gravemaskin, for å ta det første "spadetaket" for det  gigantiske nybygget.

Et sykehus med mange trær rundt
Publisert 15. juni 2022 11:25

Medisinstudenter kan framover ta to år av studiet på Sørlandet. Onsdag ble det klart at Universitetet i Oslo får sin første eksterne campus, ved Sørlandet sykehus.

Publisert 24. mars 2009 17:48

Christopher & Dana Reeve Foundation har for andre gong gitt 1 million kroner i gåve til ryggmergsforskinga til professor Joel Glover og forskar Marie-Claude Perreault ved Avdeling for fysiologi ved Det medisinske fakultetet på UiO. - Me er svært glade, seier dei to og ph.d.-studentane Nedim Kasumacic og Karolina Szokol.

Publisert 24. mars 2011 10:24

Tidsskriftet The Lancet ignorerte i 2005 en advarsel fra den danske professoren Henrik Toft Sørensen om svindel med data i en artikkel fra den norske kreftforskeren Jon Sudbø, skriver videnskab.dk i en artikkel som blir videreformidlet av forskning.no i dag.

Publisert 22. mars 2011 13:58

Rektor Ralf Hemmingsen ved Københavns Universitet (KU) kan førebels pusta letta ut. Sakene om den bedrageridømde hjerneforskaren Milena Penkowa får ingen konsekvensar for han, slår universitetsstyret fast, melder det danske nyhendebyrået Ritzau i dag.

Publisert 25. mars 2011 13:00

Den danske vitenskapsministeren Charlotte Sahl-Madsen setter Københavns Universitet under ”skjerpet tilsyn”. Dette er regjeringens reaksjon på at universitetsstyret besluttet å frede universitetsledelsen etter fremleggelsen av en 700-siders gransking av håndteringen av Penkowa-skandalen.

Publisert 25. feb. 2020 15:47

Nestor i norsk hjerneforsking, medisinprofessor Per Andersen ved Universitetet i Oslo, er død, 90 år gammal.

En plakat som reklamerer for de nominerte til store tildelinger til kreftforskning
Publisert 22. juni 2021 10:35

Professor Stein Kaasa fra Avdeling for kreftforskning ved UiO og internasjonale partnere er med på den prestisjefulle listen over kandidater som vurderes for tildeling av forskningsmidler fra Cancer Grand Challenges.

Publisert 15. okt. 2017 23:52

Den svenske påtalemakta bestemte før helga å leggja bort etterforskinga mot skandalekirurgen Paolo Macchiarini ved Karolinska Insitutet og Karolinska Universitetssjukhuset.

Publisert 13. jan. 2020 09:42

Leger, psykologer og tannleger skal nå  kunne mer av det samme når de er ferdig utdannet, uavhengig av hvor i landet de har studert. For første gang har også helsetjenestene fått være med på å bestemme hva studentene skal lære.

Publisert 31. jan. 2020 11:32

–  Eg skal vera ein lyttande direktør, men eg veit godt at eg nokre gonger må ta avgjerder som kan gjera vondt. Det seier Bjørn Atle Bjørnbeth (57) Måndag startar han i ny jobb som toppsjef for Oslo universitetssykehus.

Publisert 14. nov. 2012 10:14

– Skjelettsamlinga i De Schreinerske Samlinger på UiO kan bli viktig for forsking av fortida i framtida. Difor må den takast vare på, seier Jan G. Bjålie, som leier Institutt for medisinske basalfag ved UiO.