Nettsider med emneord «Medisin» - Side 10

Publisert 22. feb. 2010 15:56

Verneombod Elisabeth Augdahl ber om at den mellombelse interne flyttinga av fem økonomikonsulentar ved Det medisinske fakultetet blir stansa. Grunnen er at kontora er for små og at leiinga ikkje har tatt verneombodet med på råd i flytteprosessen. Instituttleiar Frode Vartdal vil likevel ikkje stansa flyttinga.

Publisert 4. mai 2015 14:39

Tidlegare sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd blir einaste eksterne medlem i gruppa som skal sjå nærare på dagens styring av Universitetet i Oslo.

Eit skilt viser vegen inn til koronaklinikken i lokala til SiO Helse
Publisert 24. mars 2020 17:14

I dag klokka 12.00 opna feberpoliklinikken for koronasjuke i SiO Helses lokale på Blindern. – Dei tre legane fekk på kort tid fylt heile dagen med pasientar, seier bydeloverlege Bjørn Sletvold i Nordre Aker. 

Publisert 7. nov. 2016 09:00

– Alle som driv med fagfellevurderingar skal få betaling frå oss. Det lovar Gupta Udatha i forlaget Open Communications Print. Planen er å publisera 7000 vitskaplege artiklar frå neste år. UiO-professorar fryktar for kvaliteten.

 

Publisert 25. nov. 2016 10:18

TrialsTracker skal vise hvor mange medisinske forsøk som aldri blir publisert. – Tallene bommer grovt, er dommen fra de norske verstingene.

Ein mann i kvit frakk sit framfor eit vitskapleg instrument
Publisert 8. juni 2020 15:00

Det er viktig at Alzheimer-pasientar så tidleg som mogleg får plass på ein institusjon eller spesialbustad. Då vil dei klara seg betre, viser forsking leia av medisinprofessor Jens Pahnke ved UiO.

Publisert 2. nov. 2001 16:02

Det begynte som ein flygeidé for å hindra hjerneflukt av russiske forskarar. I dag finansierer UiOs Senter for medisinske studiar i Moskva tolv forskingsstipendiatar og ein seniorforskar. - Om det ikkje hadde vore for dette senteret, ville me truleg ha forska i utlandet eller arbeidd i det private næringslivet, seier forskingsstipendiatane Anton Golovnin og Alma Kourmanova til Uniforum.

Publisert 28. jan. 2004 13:02

Norsk medisinsk- og helsefaglig forskning slaktes rått av internasjonale eksperter. Vi plasseres på en jumboplass i den største evalueringen som noensinne er gjort av landets forskning, melder NTB.

Publisert 19. jan. 2004 16:50

-USA set helsa til millionar av ungdomar på spel ved ikkje å gjera noko med fedmeepidemien av omsyn til sukkerlobbyen. Det skriv medisinprofessor Kaare R. Norum, UiO i eit brev til USAs helseminister Tommy Thompson, melder den britiske avisa The Observer.

Publisert 10. mai 2004 11:05

Snart to år etter at Centre for Molecular Biology and Neuroscience fekk status som senter for framifrå forsking (SFF) er dei to initiativtakarane, medisinprofessorane Ole Petter Ottersen og Erling Seeberg godt nøgde med resultatet. - Forskingsmessig har det gått svært bra, men me manglar framleis ein felles møteplass for dei 110 tilsette, seier dei to til Uniforum.

Publisert 27. mai 2004 16:29

- Dersom me klarer å genmanipulera linfrøplanten til å produsera 20 prosent fiskeolje, vil det vera mogleg å skaffa nok Omega 3-feittsyrer til dei rundt 1 milliard menneska som ikkje får det i dag. Det fortel professor i ernæring, Christian A. Drevon ved UiO. EU finansierer prosjektet, som er ein del av forskingsprogrammet LIPGENE.

Publisert 27. feb. 2017 17:56

Legene tapte mot arbeidsgiverforeningen Spekter i Rikslønnsnemnda. Akademikerne varsler arbeidsrettssak.

Publisert 16. des. 2011 12:10

Fire år etter at Stein Erik Hagen ga 100 millioner kroner til forskning på den sjeldne leversykdommen PSC, kan forskergruppa vise til et nytt internasjonalt nettverk, en biobank og en stor økning i vitenskapelige publiseringer.

Publisert 11. sep. 2013 14:17

– Karakterar kan inspirera nokon til å gjera det veldig godt. Slik forsvarar studiedekan Ingrid Os på Det medisinske fakultetet forslaget om å innføra graderte karakterar på medisinstudiet.

Publisert 24. feb. 2016 12:27

Sebrafisken kom inn i norske laboratorier allerede sent på 1980-tallet, opplyser medisinprofessor Joel Glover i dette leserbrevet.

Publisert 11. jan. 2017 21:34

En prisbelønt medisinprofessor ved UiO ble i går frikjent av Forskningsetisk utvalg for anklager om forskningstyveri. Han er tilfreds med avgjørelsen. Klageren mener det har vært åpenbare svikt i behandlingen.

Publisert 28. apr. 2017 15:07
Ein mann står på ein talarstol i Universitetets aula
Publisert 10. feb. 2020 18:22

– Mange av svara på spørsmåla samfunnet har i dag ligg i livsvitskapen. Med desse orda opna UiO-rektor Svein Stølen i ettermiddag den femte livsvitskapskonferansen i Universitetets aula.

Publisert 29. jan. 2019 18:01

Alt underlagsmaterialet til rapporten som gransket Macchiarini-skandalen har forsvunnet. Rapporten pekte ut tidligere KI-rektor Harriet Wallberg som ansvarlig.

Publisert 12. feb. 2008 09:34

Mange pasienter med risiko for hjertesykdom opplever at helsepersonell påfører dem følelser av skyld og skam. - Leger må godta at noen pasienter er mer opptatt av å kose seg med god mat enn av å leve lenge, mener lege og forsker Jan C. Frich .

Publisert 29. nov. 2016 11:56

Kvinnsland-utvalget skal legge til grunn en styringsmodell som hver eneste dag fører til at pasienter, innbyggere og elever blir forsømt. I andre land er denne modellen erklært død. Her hjemme forsvarer styringseliten sine imperier mot endringer, skriver Torgeir Bruun Wyller og Oluf Dimitri Røe i Helsetjenesteaksjonen i dette innlegget.

Publisert 20. jan. 2017 16:36

Den 87 år gamle medisinprofessoren Morten Harboe ved UiO fekk nyleg publisert ein vitskapleg artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet PNAS. – Det er morosamt å forska, seier han til Uniforum.

Publisert 11. sep. 2013 13:56

Den 17. september skal Fakultetsstyret på medisin ved Universitetet i Oslo bestemma om det skal innførast bokstavkarakterar på medisinstudiet. Åtte av ti medisinstudentar er imot.. – Det vil øydeleggja studiemiljøet, fryktar Ishita Barua og Johannes Slørdahl i fagutvalet.

Publisert 17. sep. 2013 16:26

Forskningssvindel: Hvor langt strekker en medforfatters ansvar for hva andre medforfattere foretar seg av juks og fanteri?

Publisert 18. sep. 2013 14:33

Medisinstudiet på Universitetet i Oslo får graderte bokstavkarakterar. Det vedtok fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet med sju mot to stemmer i går. Johannes Slørdahl i fagutvalet synest dekanatet har drive eit ureint spel.