Nettsider med emneord «Media» - Side 4

Publisert 19. aug. 2010 14:02

– Dette er ingen trøystepremie for me har absolutt fortent prisen, synest Elisabeth Eide. – Nei, det er ei fin påskjøning for det me har gjort, meiner Thomas Hylland Eriksen. Dei har vore frontfigurar for Culcom, som får utdelt Universitetets formidlingspris 2. september.  

Publisert 18. aug. 2010 16:06

Sidan 1996 har 15 millionar sett heile eller delar av Kunnskapskanalen sine program. Berre i vårsemesteret 2009/2010 var 1,4 millionar innom sendingane på NRK 2, opplyser koordinator Arild Boman ved Intermedia.  

Publisert 17. juni 2010 12:12

Dagens rektorat lovde at UiO skulle bli endå meir synlege i media om dei fekk styra universitetet. Nesten eitt år etter ser det ut til at dei har lykkast med det.

Publisert 6. nov. 2009 09:30

– Det er viktig at UiO straks set i gang ein redningsaksjon for dei mest verdifulle elektroniske skattane. InterMedia har tatt vare på gammalt teknisk utstyr for å hindra at desse skattane hamnar på den elektroniske kyrkjegarden, seier førsteamanuensis Arild Boman og kontorsjef Lars Lomell.  

Publisert 29. okt. 2009 14:21

Med utgangspunkt i adressen som uttrykkes i norske medier, vil jeg påstå at en UiOer er identisk med en som jobber på Blindern, skriver kommunikasjonsrådgiver Margareth Bentsen i dette innlegget.  

Publisert 21. okt. 2009 09:10

Iranere i Norge føler seg misforstått og feilplassert av norske medier, ifølge sosiolog Sharam Alghasi. Gjennom sin ferske doktoravhandling oppfordrer han mediene til selvrefleksjon.

Publisert 12. okt. 2009 14:32

Det er eit stort behov for fagfolk med mediekomptanse, og eit stort behov for fagfolk som kan formidle. Difor bør argument få støtte til å drive vidare, skriv Anne Viken, tidlegare redaktør og oppstartar av studenttidsskriftet.

Publisert 14. feb. 2008 09:28

- Er pressen en uavhengig makt? Nei, den er ikke det, selv om jeg gjerne skulle ha ønsket det. Pressen er mer et speil for samfunnet enn en selvstendig muskel, og det har alltid vært sånn, sa den erfarne Dagblad-journalisten John Olav Egeland. Han svingte også pisken over dagens politikere på den tredje frokosten med Bernt.

Publisert 17. aug. 2007 13:57

- Fleire røyster må delta i debatten rundt framlegget til ein allmennkringkastingsplakat for NRK. Difor inviterer Vox Publica studentar og tilsette ved UiO til å senda inn debattinnlegg, seier prosjektleiar Olav Øvrebø i nettmagasinet til Uniforum.

Publisert 18. des. 2002 09:56

- Når Sigurd Allern ble vurdert som den best kvalifiserte kandidaten av en akademisk bedømmelseskommisjon og innstilt som nummer én av fakultetsstyret, var jeg aldri i tvil om at vi skulle tilsette ham, sier rektor Arild Underdal, leder av Kollegiets tilsettingsutvalg.

Publisert 16. des. 2002 15:30

Nå er det avgjort: I det mest omdiskuterte professoratet ved UiO på svært lenge, ansettes Sigurd Allern (56).

Publisert 12. nov. 2002 10:54

- Det burde være en selvfølge for en redaktør å ha en stab med ulike sosioøkonomiske og etniske bakgrunner, mener Nazneen Khan , som er journalist og lektor ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Men hun vil heller ha en holdningsendring i redaksjonene enn kvotering.