Nettsider med emneord «Medforfatterskap»

Publisert 14. mars 2006 15:25

Hvilket ansvar har medforfattere i vitenskapelige artikler? På et debattmøte i Oslo sist fredag var det enighet om at Vancouver-reglene er klare nok, men at den etiske bevisstheten rundt medforfatterskap i forskermiljøene må heves.