Nettsider med emneord «Livsvitenskapsbygget»

Publisert 17. nov. 2020 11:56

– Dette er verkeleg ein god dag. Det seier rektor Svein Stølen etter å ha fått nyhendet om at regjeringa går inn for at UiO og Oslo universitetssjukehus kan dela areala i Livsvitskapsbygget.

Eit tomt for Livsvitskapsbygget er under bygging
Publisert 17. nov. 2020 09:46

No tek regjeringa sikte på å få Oslo universitetssjukehus inn i delar av det planlagte Livsvitskapsbygget. Planen er å leggje Klinikk for laboratoriemedisin til livsvitskapsbygget, og til eit tilbygg

Publisert 19. okt. 2020 21:12

Dersom Livsvitenskapsbygget ikke får økt rammen, vil det beste alternativet være partnerskap med Oslo universitetssykehus. Det er vurderingen til Universitetsstyret ved UiO. 

En mann med briller på pannen
Publisert 19. okt. 2020 16:46

Det kan i økende grad se ut til at et samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst kommer til å bli løsningen for UiO og Livsvitenskapsbygget. 

Publisert 1. okt. 2020 15:38

Alle kutta Statsbygg har føreslått for å få ned kostnadene på bygginga av Livsvitskapsbygget vil øydeleggja samfunnsmåla for prosjektet. UiO kan derfor ikkje gå inn for dei. Det viser ein rapport regjeringa fekk på bordet i går.

Tomta til Livsvitskapsbygget i Gaustadbekkdalen
Publisert 28. sep. 2020 22:59

Livsvitskapsbygget må byggjast i samsvar med planen og med ei ekstraløyving på 1 milliard eller så må OUS eller andre inn som ekstern aktør. Det gjekk Universitetsstyret inn for måndag 28. september. 

To personar og ei anleggsmaskin er i aktivitet på tomta til Livsvitskapsbygget
Publisert 11. sep. 2020 17:27

Oppdaterte utrekningar syner at kostnadsramma for det nye Livsvitskapsbygget vil sprekka med meir enn 1 milliard kroner. Det opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen. UiO håpar regjeringa vil gi dei den ekstra milliarden.

Ei kvinne og to menn sit rundt eit møtebord medan dei kikar på ein storskjerm  på veggen.
Publisert 7. sep. 2020 04:30

Både status for arbeidet til UiO med covid-19 og status for Livsvitskapsbygget etter at vanskelege grunnforhold trugar med å sprengja dei økonomiske rammene,  kjem opp som informasjonssaker når Universitetsstyret skal ha møte på Zoom 9. september.

Publisert 27. aug. 2020 14:38

 – Det er ikke noe i veien for å bygge på kvikkleire, men nå ser vi at det er mer enn undersøkelsene viste. Det sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg etter budsjettsmellen for Livsvitenskapsbygget.