Nettsider med emneord «Lingvistikk» - Side 2

Publisert 16. okt. 2003 15:15

Norsk Ordbok får tre millionar kroner mindre enn dei hadde søkt om på Kulturdepartementets budsjettforslag for 2004. - Konsekvensen kan bli at me må forlata målet om å bli ferdig i 2014, fryktar prosjektdirektør Kristin Bakken . Kulturdepartementet held likevel fast på dette målet.

Publisert 18. des. 2002 09:31

Når stipendiat Samukele Hadebe fra Universitetet i Zimbabwe nå forlater UiO etter tre år, har han et godt grunnlag med seg i bagasjen for videre morsmålsarbeid i Zimbabwe, et land med 14 språk og vanskelige akademiske arbeidsvilkår.Han har vært med og utarbeidet en egen ordbok for sitt eget morsmål ndebele .

Publisert 20. aug. 2002 14:50

- Engelsk er bannlyst på denne konferansen, seier Marianne Hobæk Haff, Hallvard Dørum, Anne Sletsjøe og Birte Stengaard, som alle er med i arrangementskomiteen for Den 15. skandinaviske romanistkongressen som fann stad i Georg Sverdrups hus i førre veke.

Publisert 18. juni 2002 13:18

Allerede Cicero var opptatt av kombinasjonen jus og retorikk. På seminaret "Retorikkens relevans" på Blindern 13. og 14. juni ble det blant annet talt om nytteverdien av retorikkunnskaper i dagens rettssaler.

Publisert 5. juni 2002 12:15

Diktere, forfattere, forskere, journalister og andre med språklig nysgjerrighet og skrivetrang intakt: Gled eder! I jubileumsåret 2014 vil nemlig samtlige tolv bind av Norsk Ordbok være født. Det er intet mindre enn 46 år før termin. Ordboka er et skattkammer for dem som vil fornye sitt språk, enestående i europeisk sammenheng fordi den inkluderer alle landets dialekter.

Publisert 5. juni 2002 09:19

- Der man tidligere markerte sosial tilhørighet gjennom klær og eiendommer, er det nå den språklige drakten som signaliserer hvem vi vil identifiseres med. Og det er språket i byene som vinner terreng og status, konstaterer Bymålslagets formann, professor Ruth Vatvedt Fjeld ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO.

Publisert 24. jan. 2002 11:38

Klassisk og romansk institutt ved UiO har fått tildelt 4,2 millionar kroner av Forskingsrådet til forsking på dei første grammatikkane på spansk og portugusisk over urfolkspråka i Amerika og i Asia. - Målet vårt er å trekkja dei spanske og portugisiske misjonærlingvistane fram i lyset og gi dei den plassen dei fortener i historia om språkvitskapen, seier prosjektleiar Otto Zwartjes som er professor i spansk.