Nettsider med emneord «Lingvistikk»

Portrett av ei kvinne bak eit bord
Publisert 6. jan. 2022 04:30

Elizabeth Lanza (70) vart fødd inn i ein tospråkleg familie i USA, gifta seg med ein nordmann, fekk tospråklege barn, og blei sjølv professor i fleirspråklegheit på Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet gjekk ho av som senterleiar for MultiLing.

Mann i 60-årene sitter på bakken, smiler. Har på seg blå genser.
Publisert 1. sep. 2021 05:00

Johan Laurits Tønnesson får UiOs utdanningspris for arbeidet med studieprogrammet Klart språk. Slik forklarer han suksessen.

Publisert 5. sep. 2019 12:19

Det er ikke bare å oversette moderne norsk til norrønt, 1800-tallsnorsk eller steinaldersk. For hvordan banner du på norrønt når du ikke har et forhold til kristendom?

Publisert 21. feb. 2018 14:22

UiB har lyst ut fem leksikografstillingar. Jobben deira vert å oppdatera og revidera ordbøkene.

Publisert 4. okt. 2017 11:54

– For å finne språkvansker trenger vi kunnskap om barnas ordforråd i alle språkene de snakker, sier doktorand Pernille Hansen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 7. aug. 2013 14:51

Norsk Ordbok har fått 150 millionar kroner til den tolv band store papirutgåva, men ikkje noko til nett. Nettversjonen manglar alle ord frå A til H.

Publisert 21. feb. 2013 15:11

Språkprofessor Jan Terje Faarlund er tildelt den svenske Gaud Rausing-prisen. – Eg er overraska, overvelda og glad for tildelinga, seier Faarlund i ein kommentar på nettsidene til Institutt for lingvistiske og nordiske studium.

Publisert 10. aug. 2012 13:33

 – Språkspel som Wordfeud blir aller best når leksikografane og språkteknologane samarbeider om nyutvikling, seier språkprofessor Bolette Sanderson Pedersen.

Publisert 14. juni 2012 12:27

– Lingvistikk er det beste emnet vi kan studere for å finne ut hva det egentlig vil si å være menneske, sier Terje Lohndal (26). Han er doktor i lingvistikk og på fornavn med Noam Chomsky. 

Publisert 5. sep. 2011 23:16

Mest 500 unge studentar og eldre akademikarar hadde ein felles møteplass i går ettermiddag. Møteplassen var Sophus Lies auditorium  på Universitetet i Oslo, og det felles målet var å høyra den akademiske superstjerna Noam Chomsky.

Publisert 17. aug. 2011 11:51

Verdas mest kjende språkforskar, Noam Chomsky skal halda forelesingar på Universitetet i Oslo måndag 5. og tysdag 6. september. – Han er nok den mest kjende og mest renommerte forskaren innanfor humaniora og samfunnsvitskapen, seier filosofiprofessor Olav Gjelsvik ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) til Uniforum.

Publisert 17. juni 2011 09:55

– Det er ikkje vanskeleg å forsvara behovet for språkvitskapen. Gjennom tverrfagleg forsking kan den fortelja oss endå meir om korleis og kvifor mennesket utviklar språk og korleis dei faktisk fungerer, seier årets vinnar av UiOs forskingspris, Cathrine Fabricius-Hansen til Uniforum.

Publisert 10. mars 2011 17:19

– Eg vil oppfordra Universitetet i Oslo til å fylgja Mållova. Det er viktig å etterleva lova også på det området, slår Arnfinn Muruvik Vonen fast. Det er ingen grunn til å tru at UiO-professoren i spesialpedagogikk vil lata dagens arbeidsgjevar sleppa lettare unna enn før, med han som direktør i Språkrådet.

Publisert 14. feb. 2011 16:25

Visste du at Norsk Ordbok har registrert 25 ulike ord for skiløype, 16 ord for skitupp og ti ord for skibinding? Band 9 av Norsk Ordbok kjem ut rett i forkant av ski-VM i Oslo. Hovudredaktør Olaf Almenningen har hatt ansvaret for å forklara opphavet til desse ski-orda.

Publisert 21. des. 2010 15:14

Den nyrestaurerte PO-bygningen i Moltke Moes vei får namnet Georg Morgenstiernes hus. Det har rektor Ole Petter Ottersen bestemt.  

Publisert 18. nov. 2010 11:47

Om ikkje det er mogleg å be om meir, så kunne Teknisk avdeling kanskje ha gjort eit unntak for internhusleiga i jubileumsåret 2011. Då er jo målet at det skal vera masse liv og aktivitetar på Blindern og på resten av universitetsområdet.

Publisert 18. nov. 2010 11:10

Lingvistikkprofessorane Hanne Gram Simonsen og Elizabeth Lanza  meiner UiO tar seg for godt betalt for leige av lokale til konferansar. – Det er for dyrt, spesielt når me er blitt oppfordra til å takka ja til internasjonale konferansar i jubileumsåret 2011, seier dei.

Publisert 22. okt. 2010 10:53

PO-bygningen kan i framtida få namnet Georg Morgenstiernes hus. Det går ein namnejury på HF inn for. Filosofiprofessor Øyvind Rabbås (t.h.) er ueinig med Espen Ytreberg og resten av juryen, og foreslår namnet  Arne Næss` hus.  

Publisert 3. nov. 2009 11:14

Hedmark er det fylket hvor arbeidet med å samle inn lokale stedsnavn er kommet kortest. Det vil navneforsker Botolv Helleland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium nå rette på.

Publisert 17. mars 2009 10:03

Barn lager miniatyrer av verden gjennom lek. Slik kartlegger de verden. ”Literacy” handler om hvordan man tilegner seg verden. Den prosessen starter forut for språket.

Publisert 24. feb. 2009 10:32

– Eg tjuvlas gresk og esperanto i norsktimane på gymnaset, medan eg pugga swahili i fritida, fortel Kjell Magne Yri. Han er Noregs fremste ekspert på etiopiske språk. Men han byrja karrieren som bibelomsetjar.  

Publisert 8. sep. 2008 09:20

UiO-forskaren og islendingen Fridrik Thordarson var ein av verdas fremste ekspertar på kaukasiske og iranske språk. Georgisk og ossetisk var dei to språka han var mest oppteken av. Tre år etter at han døydde får det ossetiske folket ei gåve: Den aller første moderne grammatikken i ossetisk, "Ossetic Grammatical Studies".

Publisert 24. aug. 2005 15:51

Forskarane Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen har saman med andre språkforskarar fått 10 millionar kroner frå Forskingsrådet for å studere ungdomsspråket i blant anna Oslo. Talemålsutviklinga i hovudstaden er blitt neglisjert av språkforskarane i ein generasjon. Det har likevel skjedd store endringar i talemålet dei siste tretti åra, særleg fordi det språklege mangfaldet i Oslo er blitt mykje større.

Publisert 17. juni 2005 10:43

- Om du held på dialekten din eller ikkje, handlar i stor grad om kva slags forhold du har til heimplassen din. Talemålet i Oslo har stor påverknadskraft over heile Austlandet, slår dialektforskaren Unn Røyneland fast.

Publisert 18. jan. 2005 16:12

Skillet mellom morsmåls- og fremmedspråksopplæringen i grunnskolen bør revurderes, mener lingvisten Bente Ailin Svendsen . Hun har studert fem norsk-filippinske barns flerspråklige praksis og språkferdigheter og er full av lovord.