Nettsider med emneord «Læring»

Ein mann og ei kvinne står ved eit bord med ein stor skjerm mellom seg.
Publisert 9. mai 2022 04:30

Om UiO hadde oppfylt regelverket om universell utforming av læremiddel, ville rekninga ha kome på 100 millionar kroner. Det seier Tomm Eriksen og Ida Meland  i  USIT som arbeider med universell utforming av digitale tenester på UiO.

Portrett av en kvinne som taler
Publisert 18. jan. 2022 10:08

- Livslang læring er helt vesentlig for å henge med på den fjerde industrielle revolusjonen. Uten det blir fremtiden en fest for de spesielt interesserte, mener Silvija Seres.

En mann i dress sitter i en stol og snakker
Publisert 12. jan. 2021 12:28

- Vi må gjøre det enklere for familiefaren med boliglån og stasjonsvogn i distrikts-Norge å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Regjeringen skal nå legge fram en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. 

Publisert 27. sep. 2018 01:01

SU-dekan Marit Reitan slår fast at Øyving Eikrems uttalelser til Resett er innenfor hva en vitenskapelig ansatt ved NTNU kan si.